Turkish-ReadMore3

Kişisel bilgilerinizi:

  • reklam kampanyalarımızın ve promosyonlarımızın etkililiğini sağlamak ve analiz etmek amacıyla reklam, pazarlama ve promosyon ajanslarımızla
  • sipariş ettiğiniz bir ürünün teslim edilmesi veya posta servisi gibi size bir ürün veya hizmet sağlaması gereken üçüncü şahıslarla
  • bilgileri ifşa etmemizle ilgili olarak gerekli yasal süreci izlemeleri kaydıyla, yasa yürütme veya hükümet yetkilileriyle
  • sizin onayınıza tabi olmak üzere, ürün ve hizmetleri hakkında size bilgi göndermek isteyen üçüncü şahıslarla
  • Unilever’e veri işleme gibi hizmetler sunan üçüncü şahıslarla
  • Google veya Unica gibi internet analitik aracı sağlayıcılarıyla paylaşabiliriz.

Ayrıca kişisel bilgilerinizi, bilgilerin yasal gerekçelerle ifşa edilmesinin gerekli olduğuna inandığımız durumlarda, Unilever Grup dışındaki şirket, kuruluş veya kişilerle de paylaşabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi şu amaçlarla paylaşabiliriz:

  • Unilever Sitelerinin geçerli kullanım koşullarını uygulamak
  • geçerli yasaların olası ihlallerine ilişkin soruşturmalar yürütmek
  • dolandırıcılık ve teknik ya da güvenlikle ilgili zayıflıklara ilişkin tespit, önleme ve koruma faaliyetleri
  • geçerli yasa ve yönetmeliklere uymak, yasal soruşturmalarda işbirliği yapmak ve uygulanabilir hükümet taleplerini yerine getirmek