unilever Logo

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING UNILEVER

Unilever neemt privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

 • Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.
 • U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom we dat doen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
 • Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
 • Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. Voor de gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

UNILEVER-PRIVACYVERKLARING

Laatste update: april 2018

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, delen en beschermen.

Unilever N.V., en de dochterondernemingen van de Unilever-Group in Nederland (de volledige lijst vindt u hier), zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de door u met ons gedeelde persoonsgegevens. Unilever N.V. is gevestigd aan Weena 455, Postbus 760 3000 DK Rotterdam (hierna “Unilever” of "we" of "ons").

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van klanten en gebruikers die worden verzameld door Unilever in Nederland in verband met de producten en diensten die zij aanbiedt. Hieronder vallen zowel gegevens die offline worden verzameld via de klantenservice, maar ook gegevens die online worden verzameld door onze marketingcampagnes, door advertentiecookies op onze websites, op onze ‘branded’ pagina’s op platforms van derden en onze mobiele applicaties (hierna de ‘Unilever-sites’).

Deze privacyverklaring geldt ook voor Unilever content zijnde aanbiedingen en advertenties van Unilever producten of diensten die wij (of een derde namens ons) kunnen tonen op websites, platformen en applicaties van derden (‘Sites van derden’) op basis van uw gebruikersinformatie van deze website. Deze websites hebben ook hun eigen Privacyverklaring en algemene voorwaarden. We raden u aan deze te lezen voordat u deze websites bezoekt.

Verder treft u op de Unilever-sites een aantal links aan naar websites van derden, zoals van onze leveranciers. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Deze Privacyverklaring maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van de betreffende Unilever-site. Zie voor informatie over het Unilever-bedrijf dat de Unilever-site exploiteert, de alinea Uw rechten en wie te benaderen onder aan deze pagina.

Door het gebruik van een Unilever-site of door op andere wijze persoonsgegevens aan Unilever te verstrekken, stemt u ermee in dat Unilever uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de Cookieverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier worden gebruikt, maak dan geen gebruik van de Unilever-sites en verstrek dan ook op geen andere manier informatie aan Unilever.

Unilever zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of delen met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zullen wij uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen zijn er andere gronden die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. Voor het verwerken van speciale categorieën persoonsgegevens (zoals over uw gezondheid en andere gevoelige gegevens) vragen wij altijd uw expliciete toestemming.

Wij kunnen u vragen om aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen. U bent niet verplicht om een dergelijke toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven kan vervolgens uw deelname aan bepaalde activiteiten worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van dit Privacyverklaring.

De meeste Unilever-sites zijn ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Als je jonger dan 16 jaar bent, dien je de voorwaarden van deze Privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat je deze begrijpt en accepteert.

Wanneer een Unilever-site is bedoeld voor gebruik door een jonger publiek, zullen we toestemming van een ouder of voogd inwinnen voordat wij persoonsgegevens verzamelen wanneer wij dit nodig achten of wanneer dit vereist is onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Als we ontdekken dat we informatie hebben verzameld van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd terwijl deze toestemming vereist was, verwijderen we die informatie zo snel mogelijk.

De toegang tot bepaalde delen van de Unilever-sites en/of het in aanmerking komen voor prijzen, ‘samples’ of andere beloningen kan beperkt zijn tot gebruikers boven een bepaalde leeftijd. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van leeftijdscontroles om dergelijke regels uit te voeren.

In deze Privacyverklaring betekenen uw “persoonsgegevens”: gegevens die u persoonlijk identificeren, afzonderlijk of in combinatie met andere gegevens die voor ons beschikbaar zijn. Unilever verzamelt diverse soorten persoonsgegevens en speciale categorieën persoonsgegevens (zoals over uw gezondheid en andere gevoelige gegevens). Wij verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens over u (indien van toepassing), waaronder uit de volgende, verschillende bronnen:

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • 1. Onze producten en uw ervaringen op de Unilever-sites te verbeteren. Dit doen wij door:
  • het gebruik van het Unilever-sites, producten en diensten te evalueren
  • de effectiviteit van onze advertenties, wedstrijden en promoties te analyseren
  • uw website-ervaring te personaliseren, maar ook om statistieken over website-activiteiten (anoniem en samengevoegd met die van andere gebruikers) te evalueren, zoals hoe laat u de website hebt bezocht, of u de site al eerder hebt bezocht en via welke site u er terecht bent gekomen
  • de Unilever-sites gebruiksvriendelijker te maken en om de Unilever-sites beter af te stemmen op uw interesses en behoeften
  • u te helpen uw toekomstige activiteiten en ervaringen op de Unilever-sites te verbeteren. Zo kan een website herkennen dat u uw persoonsgegevens hebt verstrekt en niet een tweede keer om dezelfde informatie vragen
  • informatie te verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om de Unilever-site mee te bekijken, zoals uw IP-adres of het type internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, en deze te koppelen aan uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat elke Unilever-site u de beste web-ervaring kan leveren
  • Unilever te beschermen tegen mogelijke frauduleuze transacties of deze te identificeren.
  • Op de naleving van onze voorwaarden toe te zien en onze business te beheren.
 • 2. Contact met u op te nemen naar aanleiding van uw opmerkingen/vragen over producten en diensten die u bij ons heeft besteld. Daarnaast kunnen wij contact met u opnemen over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn, op voorwaarde dat u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen of u al eerder een product of dienst bij ons hebt aangeschaft, de communicatie relevant is voor of verwant is aan die eerdere aanschaf en gedaan is binnen de termijn die is vastgesteld door toepasselijke wetgeving. Wij nemen onder andere contact op:
  • door producten of diensten (waaronder die van relevante derde partijen) voor te stellen die voor u wellicht interessant zijn
  • met het oog op wedstrijden of speciale acties waaraan u hebt meegedaan of waaraan uw wellicht wilt meedoen
  • door u informatie, producten of ‘samples’ te sturen die u hebt aangevraagd

  U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van communicatie van ons. Alle direct-marketing communicatie die wij naar u sturen (zoals onze nieuwsbrieven) is voorzien van informatie en de middelen waarmee u zich af kunt melden. Zie daarover hieronder meer in de paragraaf Uw rechten en wie te benaderen.

 • 3. U gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties te laten zien van de Unilever-merken op de Unilever-sites en op de websites van derden.

  Indien u zich registreert voor Unilever-nieuwsbrieven, onze Unilever-sites gebruikt en daar bijvoorbeeld een account aanmaakt, online producten of diensten aanschaft of feedback hierover verstrekt, zullen we uw persoonsgegevens gebruiken om op basis hiervan een profiel aan te maken.

  We maken profielen aan door de informatie over uw online surf-, zoek-, en koopgedrag te analyseren, segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) op te bouwen en u in één of meer segmenten te plaatsen. Deze segmenten worden door Unilever gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie (zoals nieuwsbrieven), en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van de Unilever-merkenop de Unilever-sites, en via websites van derden. De segmenten kunnen ook gebruikt worden voor campagnes van derden op de Unilever-sites. Unilever gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze informatie te verzamelen en om het gebruik van de Unilever-sites aangenamer te maken worden marketingcookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in onze Cookieverklaring.

  Ook kan Unilever uw gegevens koppelen aan eventuele aanvullende informatie die Unilever van u heeft ontvangen. We kunnen uw gegevens ook delen met vertrouwde derden (bijvoorbeeld adverteerders, reclamebureaus, reclamenetwerken, etc.) om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen om ons te helpen gericht te adverteren afgestemd op uw persoonlijke interesses. Ze zullen uitsluitend deze gegevens verzamelen voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies voor marketing- en advertentiedoeleinden.

We geven u keuzes over hoe we met u communiceren.

Communicatie via e-mail

U kunt het ontvangen van nieuwsbrieven en promotionele e-mailberichten van Unilever stopzetten door de aanwijzingen te volgen die in elk ontvangen bericht zijn vermeld.

Communicatie via de post

U kunt het ontvangen van communicatie van Unilever via de post stopzetten door de aanwijzingen te volgen die in deze communicatie zijn vermeld.

U kunt het ontvangen van promotionele e-mailberichten of postcommunicatie tevens via dit privacybeleid stopzetten door de instructies in het hoofdstuk Uw rechten en wie te benaderen op te volgen.

Mobiele tekstberichten

We sturen u alleen promotionele mobiele tekstberichten wanneer u zich hiervoor inschrijft (opt-in). U kunt het ontvangen van promotionele tekstberichten stopzetten door de aanwijzingen die in het programma van de tekstberichten zijn vermeld te volgen. U begrijpt dat de standaardtarieven van uw mobiele provider van toepassing zijn op deze berichten, en dat u op elk moment van gedachten kunt veranderen door de instructies in het hoofdstuk Uw rechten en wie te benaderenop te volgen. Indien er kosten ten laste van uw wireless-account komen, stemt u ermee in dat wij toepasselijke betalingsinformatie van u verzamelen en leveren aan uw provider. U verklaart dat u de eigenaar of geautoriseerde gebruiker bent van het draadloze apparaat dat u gebruikt om zich aan te melden voor de mobiele tekstberichten, en dat u gemachtigd bent om de kosten hiervoor goed te keuren.

Tot slot, we zullen uw verzoek om het ontvangen van promotionele e-mail-, tekst- en postberichten van Unilever stop te zetten respecteren. We kunnen u echter nog steeds servicegerelateerde communicatie sturen, zoals e-mails die uw aankopen via onze websites bevestigen. We kunnen tevens informatie voor administratieve doeleinden bewaren.

Intra-groep

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Unilever-groep.

Derden

Er is verder een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft:

 • onze reclame-, marketing- en promotiebureaus om ons te helpen effectieve reclamecampagnes en acties te leveren en te analyseren
 • derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel- of postdienst voor het leveren van een product dat u hebt besteld
 • wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken
 • derden die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven
 • externe leveranciers van diensten aan Unilever, zoals data-verwerkingsleveranciers
 • web analytics tools, zoals Google of Unica
 • sociale netwerken. De Unilever-sites zullen u in bepaalde situaties sociale plug-ins bieden van diverse sociale netwerken. Indien u ervoor kiest te communiceren met een sociaal netwerk, zoals Facebook of Twitter (bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account), worden uw activiteiten op onze website of via onze apps ook op dat sociale netwerk beschikbaar gemaakt. Indien u bent aangemeld bij een van deze sociale netwerken tijdens uw bezoek aan een van onze websites of apps, of via een van de sociale plugins communiceert, kan het sociale netwerk op basis van uw privacy-instellingen deze gegevens toevoegen aan uw bijbehorende profiel op dit netwerk. Indien u dit soort delen van uw gegevens wenst te voorkomen, meldt u zich dan af op uw sociale netwerk voordat u de Unilever-sites bezoekt of gebruikt. Ook kunt u indien mogelijk de privacy-instellingen wijzigen. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor uitgebreide gegevens over het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u geschikte privacy-instellingen op uw behoeften kunt afstemmen.

Andere situaties

We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen in de volgende situaties:

 • Als onderdeel van een verkoop van een Unilever-merk aan een ander bedrijf.
 • Om de rechten en eigendommen van Unilever te beschermen en te verdedigen (waaronder het toezien op de naleving van onze voorwaarden).
 • Wanneer vereist door de wetgeving en/of overheidsinstanties.

Als u nog vragen, opmerkingen of zorgen heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kunt u onder ‘UW RECHTEN EN WIE TE BENADERENlezen, hoe u ons kunt contacteren hierover.

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Er zullen echter gevallen zijn waarin we uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') moeten overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als het land waar u normaal uw producten en/of diensten gebruikt. We zullen dan de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten meestal het uitvoeren van beoordelingen van gegevensbeveiliging bij eventuele ontvangers en het opstellen van contracten met dergelijke ontvangers om te zorgen dat ze dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Unilever, zodat uw gegevens voldoende worden beschermd. Voor meer informatie over de passende, geldende beveiligingsmaatregelen moet u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens twee jaar vanaf uw laatste contact met ons, zoals de datum van uw laatste aankoop of de laatste keer dat u een van onze mobiele applicaties heeft gebruikt, tenzij door de wet een langere of kortere bewaartermijn wordt vereist of dit noodzakelijk is in verband met juridische processen.

De bewaartermijnen van de gegevens die we door middel van cookies verzamelen en die we onder meer gebruiken voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties, zijn hier te vinden.

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en adviseurs op een ‘need-to-know’ basis.

Als u nog vragen, opmerkingen of vragen hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de Contact-link op de Unilever-site waarop u werd doorverwezen naar deze Privacyverklaring. Als alternatief kunt u terecht op www.unilever.com, selecteer het juiste land en klik op de Contact-link. Uw aanvraag zal worden doorgestuurd naar de betreffende Unilever-groepsmaatschappij. U hebt onder andere het recht ons te melden dat:

 • u niet meer door ons wilt worden benaderd
 • u een kopie wilt hebben van de persoonsgegevens die wij over u hebben
 • u wilt dat wij uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen
 • u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken
 • u misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden
 • u meent dat er sprake is van een data-lek

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige voor- en achternaam en contactgegevens te verstrekken.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de Unilever-sites te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, zullen we de datum van de 'laatste update' boven aan deze verklaring aanpassen. Als het om uitgebreide wijzigingen gaat, zullen we een meer opvallende kennisgeving doen (inclusief, voor bepaalde diensten, door het versturen van een e-mailkennisgeving van de wijzigingen in de privacyverklaring). We zullen ook eerdere versies van deze privacyverklaring in een archief bewaren. We zullen uw rechten onder deze privacyverklaring niet ten nadele van u aanpassen, zonder uw toestemming.

In aanvulling op deze Privacyverklaring kunnen er ook specifieke campagnes of acties zijn waarvoor extra privacyvoorwaarden of -verklaringen gelden. We raden u aan deze aanvullende voorwaarden of verklaringen te lezen alvorens deel te nemen aan dergelijke campagnes of acties, aangezien u hieraan moet voldoen als u deelneemt. Eventuele aanvullende privacyvoorwaarden of -verklaringen zullen duidelijk voor u beschikbaar worden gemaakt.