unilever Logo

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

#YOURDATAISYOURS

Разбираме, че личните Ви данни и начинът на тяхното използване са важни за Вас и желаем да вярвате, че Unilever използва личните Ви данни внимателно. Настоящата Забележка относно поверителността ще Ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и как ще ги използваме.

Когато четете нашата Информация имайте предвид, че се отнася за всички дружества от Групата на Unilever, както е дефинирано по-долу.

Моля, отделете време, за да се запознаете с нашата информация за поверителност и ни уведомете, ако имате въпроси, като подадете заявка на страницата „Връзка с нас” на нашия уебсайт.

Направихме всичко възможно настоящата Информация бъде възможно най-ясно, но ако не сте запознати с термини като бисквитки, IP адреси и браузъри, можете да прочетете първо за основните термини.

В определени случаи имате право да възразите при използването  на личните Ви данни, включително използването на личните Ви данни за директен маркетинг. Вижте какви са правата Ви и как можете да ги упражните тук.

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ ПРЕДИ „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Личните данни, които се събират или предоставят на Unilever, се управляват от Юниливър България ЕООД, администраторът на лични данни

Настоящата Информация за поверителност се отнася до лични данни, събирани от Unilever във връзка с предлаганите от нас продукти и услуги.

Прочетете повече.

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ СЛЕД „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Всички лични данни, предоставяни или събирани от Unilever, се управляват от Юниливър България ЕООД администраторът на лични данни

Настоящата Информация за поверителност се отнася до лични данни, събирани от Unilever във връзка с предлаганите от нас продукти и услуги. Препратките към „Unilever” в настоящата Информация означават Юниливър България ЕООД и всички дружества, които директно или индиректно са собствености/или се управляват от Юниливър България ЕООД.

Настоящата Информация за поверителност на личните данни се отнася също до маркетинговото съдържание на Unilever, включващо оферти и реклами на продуктите и услугите на Unilever, които ние (или доставчици от наше име) Ви изпращат на уебсайтове на трети страни, платформи и приложения, базирани на предоставената Ви информация при използване на сайта. Уебсайтовете на трети страни обикновено имат собствена Информация за поверителност на личните данни и Условия и правила. Прочетете ги, преди да използвате уебсайтовете. 

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ ПРЕДИ „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Лични данни означава информация, която може да се използва за разпознаването Ви директно или косвено като физическо лице.

Не сте длъжни да предоставятеличните данни, исканиот Unilever, но ако изберете да не го правите, е възможно да не сме в състояние да осигурим продукти или услуги или да Ви обслужим висококачествено или да отговорим на задавани от Вас въпроси. 

Можем да събираме лични данни от редица източници. Те включват:

 • Лични данни, които ни изпращате директно, 
 • Лични данни, които събираме автоматично, и
 • Лични данни, които събираме от други източници. 

Прочетете повече.

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ СЛЕД „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Лични данни означава информация, която може да се използва за разпознаването Ви директно или косвено като физическо лице. Тази дефиниция включва лични данни, събрани офлайн чрез нашите Центрове за обслужване на клиенти, кампании за директен маркетинг, подаръци, състезания и онлайн, чрез нашите уебсайтове, приложения и брандирани страници на платформи на трети страни и приложения, достъпни или използвани чрез платформи на трети страни.

Възможно е да бъдете помолени да предоставите лични данни, когато се свържете с нас. Дружествата от Юниливър България ЕООД могат да споделят личните Ви данни помежду си и да ги използват по начин, който съответства на настоящата Информация за поверителност на личните данни. Освен това можем да ги комбинираме с друга информация, за да подобрим продуктите, услугите, съдържанието и рекламите.  

Не сте длъжни да предоставяте личните данни, искани от Unilever, но ако изберете да не го правите, е възможно да не сме в състояние да осигурим продукти или услуги или да Ви обслужим висококачествено, или да отговорим на задавани от Вас въпроси.

НАЧИНИ, ПО КОИТО СЪБИРАМЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ

Можем да събираме лични данни от редица източници. Те включват: 

 • Лични данни, които ни предоставяте директно. Събираме данни относно начина, по който използвате нашите услуги и продукти, като типове съдържание, което преглеждате или с което се ангажирате или честота и продължителност на дейностите Ви. Освен това, събираме личните данни, които подавате при регистриране за маркетингов бюлетин, когато попълвате анкети или се регистрирате за акаунт за закупуване на нашите продукти. В този случай е възможно да Ви помолим за лични данни, като име, пол, дата на раждане, адрес, имейл адрес, телефонен номер или данни за кредитна карта. Някои брандове на Unilever може да събират „специални категории лични данни” за Вас с изричното Ви съгласие. За повече информация относно специалните категории данни, които събираме и начина на тяхното използване, вижте съответния раздела по-долу.

 • Лични данни, които събираме автоматично. Освен това, събираме и съхраняваме определени типове лични данни, когато взаимодействате с нас онлайн. Например, използваме бисквитки и технологии за проследяване (за да научите повече, вижте основните термини в поверителността), за да получим лични данни, когато Вашият уеб браузър получи достъп до нашите уебсайтове или реклами и друго съдържание, което се обслужва от името на Unilever на други уебсайтове. Личните Ви данни освен това се събират, когато търсите, купувате, публикувате, участвате в състезание или анкета или комуникирате с нашите екипи за обслужване на клиенти. Примери на типовете лични данни, които събираме: IP адрес (за да научите повече, вижте нашите основни термини за поверителност [LINK]), ИД на устройство, данни за местоположение, информация за компютър и свързване, като тип и версия на браузъра, настройка за времева зона, типове на приставките и версиите на браузъра и хронология на покупките – които Unilever понякога натрупва с информация от други клиенти. По време на търсене Ви в уебсайтовете на Unilever можем да използваме софтуерни инструменти за измерване и събиране на информация за сесията, включително времена за отговор на страницата, грешки при изтегляне, продължителност на посещения на някои страници, информация за взаимодействие със страницата и методи, които се използват за излизане от страницата. Освен това, можем да събираме техническа информация, за да ни помогне да разпознаем устройството Ви за предотвратяване на измама и за диагностични цели.

 • Лични данни, които събираме от други източници. Събираме лични данни от други източници, включително доверените ни партньори, от трети страни и когато работим с акаунтите на Unilever на платформите на трети страни. Например, когато използвате „подобни“ функции във Facebook или +1 функционалност в Google+. В допълнение, получаваме информация за Вас и взаимодействията на други посетители с нашите реклами, за да измерваме дали нашите реклами са подходящи и успешни. Също така, събираме информация за Вас и Вашите дейности от трети страни, с които съвместно предлагаме услуги или продукти, или от доставчици на данни за обогатяване на данни от трети страни (за да научите повече, вижте нашите основни термини за поверителност), които могат да предоставят информация на Unilever относно личните данни, които притежаваме.

 

КОГА И ЗАЩО СЪБИРАМЕ „СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ“

Определени категории лични данни, като раса, етнос, религия, здраве, сексуалност или биометрични данни, се класифицират като „специални категории данни” и се ползват от допълнителна защита според европейското законодателство за защита на данните. 

Ограничаваме обстоятелствата, при които събираме и обработваме тези специални категории данни. 

Unilever понякога събира данни по отношение на Вашето здраве, като алергии, бременност или тип на кожата, за да изпращаме персонализирани реклами и съответни промоции. Unilever събира и използва тези лични данни само когато сте ни предоставили Вашето съгласие за това. В някои случаи е възможно да сте заявили услуги или продукти, които не включват директно събиране на специални категории данни, но могат да предполагат Вашата религия, здравословно състояние или други специални категории данни. 

За да илюстрираме обстоятелствата, при които Unilever събира и обработва специални категории данни, сме осигурили следните примери:

 • Unilever събира лични данни, свързани с алергиите на потребителите, за да им осигури реклами и промоции за продукти, които съответстват на техните нужди.

 

КАК ДА ЗАЩИТИМ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДЕЦАТА?

Разбираме важността на вземане на допълнителни предпазни мерки, за да защитите поверителността и безопасността на децата, когато използвате продуктите и услугите Uniliver.  

Повечето от уебсайтовете на Unilever са създадени и предназначени за използване от възрастни. Когато наш уебсайт е предназначен за използване от по-млада аудитория, преди да съберем личните им данни, ни е необходимо съгласието на родител / настойник, съгласно законодателството в отделните държави. (възрастта, за която е необходимо разрешение, варира в отделните държави). 

Ако сте малолетен и е необходимо съгласието на родител/настойник във Вашата държава, трябва да прегледате условията на настоящата Информация за поверителност на личните данни с Вашите родители или настойници, за да сте сигурни, че ги разбирате и приемате Ако разберем, че сме събирали лични данни от дете без съгласието на родител или настойник, когато такова е било необходимо, ще изтриваме личните данни веднага щом стане възможно. Достъпът до определени части от уебсайта на Unilever и/или възможност за получаване на награди, мостри или други възнаграждения, по принцип се ограничава само за потребители на дадена възраст.  

Понякога използваме личните Ви данни, за да провеждаме проверки за потвърждаване на възрастта и налагане на подобни ограничения за възраст.

СМЕНЕН Е ТЕКСТЪТ ПРЕДИ „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Събираме, обработваме и разгласяваме личните Ви данни само за специални и ограничени цели. Например, за да обработваме Вашите плащания, за оценка и обработване на оплаквания, за разработване и подобряване на нашите продукти, услуги, методи за комуникация и функционалността на нашите уебсайтове, за осигуряване на персонализирани продукти, комуникации и целево рекламиране, както и за да Ви препоръчваме продукти. 

Освен това, създаваме профили чрез анализиране на информацията за Вас и Вашето сърфиране онлайн, поведение на търсене и закупуване и взаимодействието Ви с нашите маркови комуникации чрез изграждане на сегменти (създаване на групи, които имат определени общи характеристики) и чрез поставяне на личните Ви данни в един или повече сегменти.  

Освен това Unilever обработва личните Ви данни като използва автоматизирани средства. Автоматизираното решение представлява решение, което се прави единствено с автоматични средства, където не се включват хора в процеса на вземане на решение по отношение на личните Ви данни. 

Прочетете повече.

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ СЛЕД „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Събираме, обработваме и разгласяваме личните Ви данни по следните причини: 

 • За да обработим Вашите плащания, ако закупувате наши продукти, за да Ви осигурим информация за състояние на поръчката, да обслужваме Вашите запитвания и заявки, и да оценяваме и обработваме оплаквания; 

 • За да обработваме и отговаряме на Вашите запитвания или за да се свързваме с Вас за отговор на Ваши въпроси и/или искания. 

 • За разработване и подобряване на нашите продукти, услуги, методи за комуникация и функциите на уебсайта; 

 • За целите на състезания или промоции, в които участвате; 

 • За да Ви съобщаваме информация с цел управление на Вашата регистрация и/или абонамент за нашия бюлетин или други комуникации. 

 • За да управляваме ежедневната си работа по отношение на участието Ви в нашите състезания, раздаване на награди или промоционални дейности и заявки; 

 • За удостоверяване на самоличността на лица, които се свързват с нас по телефона, с електронни средства или по друг начин. 

 • За вътрешно обучение и за целите на гарантиране на качеството ; 

 • За разбиране и оценка на интересите, желанията и променящите се нужди на потребителите, за подобряване на нашия уебсайт, нашите продукти и услуги и/или за разработване на нови продукти и услуги; и 

 • За осигуряване на персонализирани продукти, комуникации и целево рекламиране, както и за да Ви препоръчваме продукти. 

Когато събираме и използваме личните Ви данни за споменатите по-горе цели или за други цели, ще Ви информираме преди или по време на събирането. 

Когато е възможно, ще търсим съгласието Ви, за да обработим личните Ви данни. Когато сте дали съгласието си за обработка, имате право да го оттеглите по всяко време. 

В някои случаи, разчитаме на законен интерес при обработката на личните Ви данни. Законен интерес може да съществува например, когато се регистрирате в система за лоялност за някоя от нашите марки и използваме събраните лични данни, за да извършим анализ за подобряване на нашите продукти или услуги. Това основание ще се използва само когато е необходимо постигането на законен интерес, например за съдействие при изпълнението на договор или за оптимизиране на услуга и не накърнява правата Ви на физическо лице. Тази юридическа база ще се използва, само когато няма по-малко обезпокоителен начин за обработка на личните Ви данни. Можем да Ви уверим, че ако законният интерес се използва като основание за обработка на личните Ви данни, ще създадем архив и имате право да помолите за тази информация. 

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним договор, по който сте или ще бъдете страна. Например трябва да обработим личните Ви данни, за да Ви доставим продукт или услуга, която сте закупили, за да Ви позволим да вземете участие в наши състезания или за да Ви изпратим мострите, които сте заявили. 

Освен това, обработваме личните Ви данни, когато имаме юридически задължения (т.е. задължения към данъчните власти или властите за сигурност) да го правим. Например, по съдебно разпореждане е възможно да обработим личните Ви данни за определена цел или може да сме задължени да обработим личните Ви данни, за да докладваме подозрителни трансакции според местните разпоредби срещу пране на пари. 

ПРОФИЛИРАНЕ 

Unilever използва личните Ви данни, за да изгражда профили. Създаваме профили като анализираме информацията за Вашето сърфиране онлайн, поведение на търсене и закупуване и взаимодействията Ви с нашите комуникации за марки чрез изграждане на сегменти (създаване на групи, които имат определени общи характеристики) и чрез поставяне на личните данни в един или повече сегмента. Тези сегменти се използват от Unilever за персонализиране на уебсайта и комуникациите за Вас (като показване на съответно съдържание, когато посещавате нашия сайт или в бюлетина за Вас) и показват съответни оферти и реклами от марките на Unilever на сайтовете на Unilever и чрез уебсайтове на трети страни. Сегментите могат да се използват за кампании на трети страни на сайтовете на Unilever. Unilever профилира, данните, за които сте дали съгласието си; например приемане на настройките за бисквитки на браузъра си онлайн или регистриране за бюлетини по имейл за някоя от нашите марки. 

Можете да оттеглите съгласието си, за да предотвратите използването на данните Ви по този начин по всяко време, като използвате раздела управление на бисквитките на нашата Забележка относно бисквитките или като отмените абонамента си да използваме Вашия имейл адрес, ако сте влезли в някой от нашите уебсайтове или сте се регистрирали за маркетингов бюлетин. 

Един пример -  

 • Unilever събира данни с Ваше съгласие от:  

  • Нашите уебсайтове - какво преглеждате и начина, по който взаимодействате със съдържанието;  
  • Наша цифрова реклама, която Ви предоставяме в социалните платформи и други издателски уебсайтове; и  
  • Формулярите, които попълвате и ни изпращате, свързани с онова, от което се интересувате. 
 • Освен това, проследяваме продуктите, които купувате, когато щракнете върху някои от рекламите и продължите със закупуване на артикул от предлаганите от нашите търговски партньори. 

 • Ако сте помолили да получавате имейли или SMS комуникации от нас, проследяваме кога отваряте, прочитате и кликвате върху преглежданото съдържание, което представлява интерес за Вас, и по този начин Ви предоставяме още съдържание, което предполагаме, че ще Ви заинтересува. 

 • Използваме тези данни, за да профилираме онова, което харесвате и не харесвате. Например, ако видим, че редовно преглеждате вегански рецепти на нашия уебсайт „Recipedia“ и сте се регистрирали да получавате рецепти от нас, е възможно да Ви изпращаме актуализации с нови вегански рецепти, привлекли вниманието Ви на сайта, или е възможно да персонализираме уеб съдържанието за Вас, за да виждате неща, които според нас ще Ви интересуват най-много. 

 • Въз основа на тази информация за профилиране е възможно да Ви предоставяме реклами, които мислим, че ще харесате и желаете да виждате, докато преглеждате нашия сайт или сайт от мрежата от издатели, при които рекламираме. Понякога с Ваше съгласие е възможно да използваме текущото Ви местоположение, за да Ви предлагаме реклами, свързани с промоции или събития, които се случват в близост до Вас, или от които считаме, че е възможно да се интересувате. 

 • Освен това, можем да използваме информацията, която подавате към избрани трети страни и за която сте приели, че може да бъде споделяна, като Вашата възраст, пол, етап от живота, стил на живот и по-широки интереси, за да разпознаем хората, за които мислим, че имат подобни интереси на Вас и за които вярваме, че подобни реклами също ще бъдат интересни. 

АВТОМАТИЧНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

В някои случаи, Unilever обработва личните Ви данни като използва автоматични средства. Автоматизираното решение представлява решение, което се прави единствено с автоматични средства, където не се включват хора в процеса на вземане на решение по отношение на личните Ви данни. Например: 

 • Unilever използва симулации на игри  основаващи се на научни оценки на поведението и научни техники за данни, за да оцени възможните служители. Кандидатите трябва да изиграят набор от игри и показаните по време на игрите шаблони на поведение се оценяват от персонализиран алгоритъм на Unilever за оценка на потенциала на кандидата за определена роля. Този алгоритъм се тества редовно, за да се гарантира, че е честен, ефективен и безпристрастен. 

Ние няма  да вземем  решения  единствено въз основа на автоматизирано решаване, знаейки че може да има значително влияние върху Вас. В противен случай, ще Ви уведомим и ще Ви предоставим ясна информация относно нашето решение да се базираме на автоматична обработка, за да вземем решение, и законните ни основания да направим това. Например, Unilever ще обработва личните Ви данни като използва автоматизирани средства, само ако е необходимо за целта или за ефективно сключване на договор с Вас или когато изрично сте дали съгласието си. 

Имате правото да не се съгласите с решение, което се основава единствено на автоматично обработване и което създава юридически или други значителни ефекти върху Вас. В частност имате право: 

 • на човешка намеса;  

 • да изразите гледната си точка; 

 • да получите обяснения за решението, взето след оценката; и 

 • да оспорвате такова решение. 

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ ПРЕДИ „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Като глобален бизнес, Юниливър България ЕООД споделя личната Ви информация вътрешно и с избрани трети страни. Например, споделяме личните Ви данни с доставчици на услуги от трети страни, други трети страни, както и в случай на бизнес трансфери или при юридическо разгласяване.

Прочетете повече.

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ СЛЕД „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Като глобален бизнес, Юниливър България ЕООД споделя личните Ви данни вътрешно и с избрани трети страни при следните обстоятелства: 

 • Доставчици на услуги от трети страни. За да изпълним Вашите заявки, да отговорим на Ваши запитвания, да изпълняваме поръчките Ви, при използване напромо кодове, да Ви изпращаме мостри, да Ви позволим да участвате в раздавания на награди или при осъществяването на други функции, услуги и предлагане на материали чрез нашите уебсайтове, споделяме личните Ви данни с доставчици на услуги от трети страни, които извършват функции от наше име, като компании, които хостват и управляват уебсайтовете на Unilever, обработват плащания, анализират данни, осигуряват услуги за обслужване на клиенти, пощенски услуги и  услуги за доставка както и спонсори или други  трети страни, които участват или администрират нашите промоции. Те имат достъп до личните данни, необходими за извършване на техните функции и не могат да ги използват за други цели. Освен това, е необходимо да обработват тези лични данни в съответствие с настоящата Информация за поверителност на личните данни и според законодателството за  защита на данните. 

 • Други трети страни. Личните Ви данни ще бъдат използвани от нас или споделяни с нашите спонсори, рекламоизпълнители, рекламни мрежи, рекламни услуги, социални мрежи и анализиращи компании или други трети страни във връзка с маркетинг, промоции, обогатяване на данните (за да научите повече относно нашите основни термини в поверителността, последвайте) и други оферти, както и за информация за продукти.

 • Прехвърляния на бизнес. Личните Ви данни ще бъдат използвани от нас или споделяни с Unilever Group по вътрешни причини, главно за бизнес и управленски цели. Продължавайки да разработваме бизнеса си, е възможно да закупим или продадем ресурси, клонове или бизнес модули. При подобни транзакции, личните данни обикновено са един от прехвърляните бизнес активи, но остават предмет на дадените обещания в съществуващата Информация заповерителност на личните данни (освен ако, разбира се, не сте посочили друго). Ако друго юридическо лице придобие нашата фирма, бизнеси или значителна част от нашите ресурси или свързаните с уебсайтовете на Unilever ресурси, личните Ви данни ще бъдат разкрити на това юридическо лице, като част от процеса на проверка и ще бъдат прехвърлени към това юридическо лице като един от прехвърлените активи. Също така, при несъстоятелностили реорганизационни промени, всички лични данни ще бъдат считани за наш актив и като такива е възможно да бъдат продадени или прехвърлени към трети страни. 

 • Юридическо разгласяване. Възможно е да прехвърлим или разгласим личните Ви данни на трети страни: 

 • За да изпълним юридически задължения; 

 • Когато основателно вярваме, че приложимото законодателство го изисква 

 • По заявка на държавни власти, извършващи разследване; 

 • За да потвърдим или за да влязат  в сила „Условия за използване” или друга приложима  информация. 

 • За да разпознаем и да се защитим от измама или друга техническа уязвимост или несигурност в  защитата.; 

 • За да отговорим на спешни случаи; или по друг начин 

 • За да защитим правата, собствеността, безопасността или сигурността на трети страни и посетителите на уебсайтовете на Unilever, Unilever или обществото. 

ВЪТРЕШНИ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ НА ДАННИ 

Unilever споделя личните данни вътрешно или с трети страни, за да удовлетвори целите посочени в настоящото Съобщшениеза поверителност.

Unilever ще изпраща само лични данни, събрани в Европейското икономическо пространство (ЕИП) в чужбина при обстоятелства като следните: 

 • За да следваме Вашите инструкции; 

 • За да спазим юридическите си задължения; или 

 • За да работим с нашите агенти и съветници, които използваме за помощ при управлението на дейността и услугите ни. Ако прехвърляме лични данни извън ЕИП, Unilever ще се уверят, че ще бъдат защитени по същия начин, както при използването им в ЕИП. Ще използваме следните защитни средства: 

 • Ще прехвърляме данни към страни извън ЕИП, чието законодателство за поверителност на данните гарантира достатъчно ниво на защита на личните данни в сравнение с ЕИП. 

 • Ще сключваме договор с чуждестранни трети лица в смисъл, че те трябва да защитават личните данни по същите стандарти, както в ЕИП; или 

 • Ще прехвърляме личните данни към организации, които са част от определени споразумения при трансгранично прехвърляне на данни с Европейския съюз (т.е. Privacy Shield - рамка, която задава стандартите за поверителност на данните, обменяни между САЩ и европейските страни). 

СМЕНЕН Е ТЕКСТЪТ ПРЕДИ „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Unilever възприема сигурността на личните Ви данни много сериозно. Полагаме всички усилия да защитим личните Ви данни от неправилно използване, намеса, загуба, неупълномощен достъп, промяна или разгласяване. 

Прочетете повече...

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ СЛЕД „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Unilever възприема сигурността на личните Ви данни много сериозно. Полагаме всички усилия да защитим личните Ви данни от неправилно използване, намеса, загуба, неупълномощен достъп, промяна или разгласяване.

Мерките ни включват прилагане на подходящо управление на достъпа, инвестиране в най-новите възможности за защита на информацията, за да защитим IT средите, които управляваме и да гарантираме шифроване, псевдо неправилна употреба и анонимизиране на личните данни, където е приложимо. 

Достъпът до личните Ви данни се разрешава само между нашите служители и агенти, които трябва да ги знаят и е предмет на стриктно обвързване с договори за поверителност, когато се обработват от трети страни.

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ ПРЕДИ „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Ще съхраняваме личните Ви данни колкото е необходимо за целта, за която са обработени.

Прочетете повече...

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ СЛЕД „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Ще съхраняваме личните Ви данни колкото е необходимо за целта, за която са обработени. Например, когато правите покупка онлайн, ще запазим данните, свързани с покупката, за да изпълним определен договор и след това ще съхраним личните данни за период, който ни позволява да боравим и отговаряме на искове, запитвания или въпроси, свързани с покупката.

Данните Ви могат да бъдат съхранени, за да продължим да подобряваме работата Ви с нас  и да гарантираме, че получавате наградите за лоялност, които Ви дължим. 

Съхраняваме данните, които Ви идентифицират, и които събираме за целите на таргетинга за възможно най-кратко време, след което прилагаме мерки за окончателното им изтриване.  

Ще преглеждаме активно личните данни, които съхраняваме, и ще ги изтриваме или в някои случаи анонимизираме, когато няма юридическа, бизнес или потребителска нужда да ги съхраняваме. 

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ ПРЕДИ „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Правата Ви във връзка с личните данни и начина на тяхната обработка. Можете да упражните тези права по всяко време. По-долу предлагаме преглед на тези права заедно с установения за прилагането им ред. Можете да упражните правата си чрез формуляра „Връзка с нас“на нашите уебсайтове.

Прочетете повече.

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ СЛЕД „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Когато обработваме личните Ви данни, разполагате с редица права относно начина, по който да бъдат обработени, и можете да ги упражните по всяко време. По-долу предлагаме преглед на тези права заедно с установения за прилагането им ред. Можете да упражните правата си, като ни изпратите имейл [CAPTCHA] или чрез формуляра „Връзка с нас“ на нашите уебсайтове.

 • Правото да бъдете информирани. Имате правото да получите ясна, прозрачна и лесно разбираема информация как ще използваме личните Ви данни и произтичащите от това Ваши права. Ето защо, ние Ви предоставяме информация в настоящата Забележка. 

 • Право за достъп и поправка. Имате право на достъп, поправка и актуализиране на личните данни по всяко време. Разбираме важността на това и ако желаете да упражните правата си, не се колебайте да се свържете с нас.

 • Право на мобилност на данните. Личните данни, които подавате, са мобилни. Това означава, че могат да бъдат преместени, копирани или предавани електронно при определени обстоятелства.

 • Право да бъдете забравени. При определени обстоятелства, имате право да изискате данните Ви да бъдат изтрити. Ако искате да изтрием личните Ви данни, просто ни уведомете и ще предприемем разумни стъпки да отговорим на заявката Ви в съответствие с юридическите изисквания. Ако личните данни, които събираме, вече не са необходими за каквито и да било цели, и съхранението им не се изисква от закона, ще направим всичко възможно да ги изтрием, унищожим или анонимизираме. 

 • Право да ограничите обработването. При определени обстоятелства, имате право да ограничите обработването на личните си данни.

 • Правото да възразите. При определени обстоятелства, имате право да възразите на определени типове обработка, включително обработка за директен маркетинг (т.е. получаване на имейл от нас или свързване с Вас по друг начин, за да Ви уведомим относно различни възможности).

 • Правото да подадете оплакване при Надзорен орган. Имате право да подадете оплакване директно при местния Надзорен орган относно начина, по който обработваме личните Ви данни. 

 • Правото да оттеглите съгласието си. Ако сте дали съгласието си за обработка на личните Ви данни (т.е. разчитаме на съгласието Ви за обработка на личните Ви данни по юридически причини), имате право да оттеглите съгласието си по всяко време ( ако го направите, не означава, че онова, което сме правили с личните Ви данни до този момент и с Ваше съгласие е незаконно). Можете да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни по всяко време като се свържете с нас чрез посочените по-долуконтакти.

 • Правила, свързани с автоматичното вземане на решение. Имате правото да не бъдете подлаган на решаване, което се извършва само от автоматичен процес, и което има правни или други значими влияния върху Вас. В частност имате право:

  • на човешка намеса; 
  • да изразите гледната си точка;
  • да получите обяснения за решението, взето след оценката; и
  • да оспорвате такова решение.

Допълнителна информация и съвет относно правата си можете да получите от Регулатора за защита на данните във Вашата страна.

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ ПРЕДИ „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Назначеният от Unilever за отговорник по защита на личните данни е Изабел Дешампс, с която можете да се свържете на Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam Холандия или по имейл.

Прочетете повече.

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ СЛЕД „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

С назначеният от Unilever ръководител по въпросите за поверителността за Европа и Великобритания можете да се свържете на Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam Холандия или по имейл europeDPO@unilever.com.

Ако имате въпроси или сте загрижени относно Информацията за поверителност на личните данни на Unilever или обработването на данните, или ако искате да направите оплакване във връзка с възможно нарушение на законите за поверителността, ни изпратете имейл на  europeDPO@unilever.com  или подайте съобщение като използвате формуляра „Връзка с нас“ на нашите уебсайтове.

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ ПРЕДИ „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Ще актуализираме настоящата Информация за поверителност на личните данни, когато е необходимо, за да отразим обратната връзка от клиентите и промените в нашите продукти и услуги.

Прочетете повече.

АКТИВИРА СЕ ТЕКСТЪТ СЛЕД „ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ“

Ще актуализираме настоящата Информация за поверителност, когато е необходимо, за да отразим обратната връзка от клиентите и промените в нашите продукти и услуги. Когато публикуваме промени в настоящата декларация, ще коригираме датата за „последно актуализиране” в началото на Информацията.  

Ако промените са значими, ще осигурим по-видно съобщение (включително, за определени услуги, известия по имейл за промени в Информацията за поверителност на личните данни. Ще запазим предишните версии на Информацията за поверителност в архива за преглед.

Няма да намаляваме правата Ви според настоящата Информация за поверителност без Ваше съгласие. 

СВЪРЗАНИ С ПОВЕРИТЕЛНОСТТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ИЛИ СЪОБЩЕНИЯ 

В допълнение към Информацията за поверителност е възможно да има специфични кампании или промоции, които да бъдат управлявани от допълнителни условия за поверителност или съобщения.Прочетете допълнителните условия или съобщенияпреди да участвате в подобни кампании или промоции, тъй като е необходимо да се съгласите с тях в случай на участие. Всички допълнителни условия за поверителност или съобщенияще Ви бъдат предоставени.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ

Версия

V1.0

Хронология на документа

12.04.2018г.

Процедура на одобрение

Одобрено от глобалния екип за поверителност на 12.04.2018г.

Последна актуализация

12.04.2018г.

Целева група

Всички потребители и клиенти в ЕИО

Собственик на документа

Главен отговорник по поверителността - Изабел Десчампс

Ниво на конфиденциалност

Външна употреба. Публикувано онлайн.

Езици

Български

Брой страници

14

ХРОНОЛОГИЯ НА ДОКУМЕНТА

Наименование

Дата

Версия

Обобщение на промените

Дейвид Борели

09.03.18г.

0,1

Първа чернова

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP (Лондон)

13.03.18

0,2

Преглед

Катрин Ринд

18.03.18г.

0,3

Преглед

Дижу Мункунд

18.03.18г.

0,4

Преглед

Deloitte LLP

19.03.18г.

0,5

Преглед

Изабел Дешампс

20.03.18г.

0,6

Преглед

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP (Лондон), Катерин Ринд и Дейвид Борели

21.03.18г.

0,7

Среща за преглед

Катрин Ринд

22.03.18г.

0,8

Преглед

Пол Чамкин

22.03.18г.

0,9

Преглед

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP (Лондон)

29.03.18г.

0,10

Преглед

Катрин Ринд

09.04.18г.

0,11

Преглед

Deloitte LLP

09.04.18г.

0,12

Преглед

Дейвид Борели

09.04.18г.

0,12

Преглед

Изабел Дешампс

10.04.18г.

0,11

Преглед

Изабел Дешампс

10.04.18г.

1,0

Одобрение

Last updated April 2019