unilever Logo

Privacyverklaring

We weten dat u uw persoonsgegevens en de manier waarop deze gebruikt belangrijk vindt. U kunt erop vertrouwen dat Unilever zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring helpt u te begrijpen welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen.

Deze privacyverklaring geldt voor Unilever Nederland B.V.

We raden u aan even de tijd te nemen om bekend te raken met onze privacyverklaring. Laat het ons weten als u vragen hebt door een vraag in te dienen via het contact-formulier op onze websites.

We hebben geprobeerd om deze privacyverklaring zo eenvoudig mogelijk te houden. Als u niet bekend bent met de gebruikte terminologie, zoals cookies, IP-adressen, en browsers, dan kunt u hier meer informatie vinden over deze begrippen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens, waaronder bijvoorbeeld het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Lees onder het kopje ‘Wat zijn uw rechten?’ meer over wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring is van toepassing waar Unilever Nederland B.V. optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die Unilever verzamelt in verband met de diensten en producten die we aanbieden. Verwijzingen naar “Unilever” in deze privacyverklaring betekenen Unilever Nederland B.V. en elk bedrijf dat direct of indirect in eigendom en/of bestuurd wordt door Unilever Nederland B.V. waarmee u een interactie hebt of een zakelijke relatie onderhoudt.

Deze privacyverklaring geldt tevens voor de marketingcommunicatie van Unilever, waaronder aanbiedingen en advertenties voor de producten en diensten van Unilever, die wij (of een leverancier die namens ons handelt) u kunnen tonen op websites, platforms en applicaties van derden. Websites van derden hebben doorgaans hun eigen privacyverklaring en algemene voorwaarden. We raden u aan om die door te nemen voordat u dergelijke websites gebruikt.

U treft op verschillende Unilever-sites een aantal links aan naar websites van derden, zoals van onze leveranciers. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Extra privacyvoorwaarden of -verklaringen

Ter aanvulling op deze privacyverklaring kunnen er campagnes of promoties zijn waarvoor aanvullende privacyvoorwaarden of -verklaringen gelden. We raden u aan deze aanvullende voorwaarden en/of verklaringen te lezen voordat u deelneemt aan dergelijke campagnes of promoties, aangezien u daaraan gebonden bent bij besluit tot deelname. Alle aanvullende privacyvoorwaarden of -verklaringen zullen duidelijk aan u ter beschikking worden gesteld.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand direct of indirect te identificeren. Hieronder vallen zowel gegevens die offline worden verzameld via bijvoorbeeld onze klantenservice, of door winacties maar ook gegevens die online worden verzameld door middel van marketingcampagnes, cookies op onze websites, op platforms van derden en in onze applicaties (apps).

U bent niet verplicht om Unilever uw persoonsgegevens te verstrekken, maar als u ervoor kiest dit niet te doen, dan kunnen we u mogelijk niet onze producten en diensten aanbieden, of mogelijk niet met dezelfde hoge kwaliteit als anders het geval zou zijn.

Bedrijven van Unilever Nederland B.V kunnen deze persoonsgegevens met andere Unilever Groep bedrijven delen en ze verwerken op een manier die overeenkomt met deze privacyverklaring. We kunnen de persoonsgegevens ook combineren met andere informatie om onze producten, diensten, informatie en advertenties te verbeteren.

Manieren waarop we uw persoonsgegevens verzamelen

We kunnen persoonsgegevens verzamelen vanuit verschillende informatiebronnen. Die informatiebronnen zijn:

 •  Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt. We verzamelen gegevens over hoe u onze producten en diensten gebruikt, zoals welke informatie u leest of waarin u geïnteresseerd bent of de frequentie en de tijdsduur van uw activiteiten. We verzamelen ook persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, een enquête invult of zich registreert om onze producten te kopen. Hierbij kunnen we u om persoonsgegevens vragen zoals uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer of creditcardgegevens. Sommige Unilever-merken kunnen “bijzondere categorieën van persoonsgegevens” over u verzamelen als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebtverleend. Voor meer informatie over de bijzondere categorieën persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, verwijzen we naar het desbetreffende kopje hieronder.
 • Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen. We ontvangen en slaan ook bepaalde persoonsgegevens op wanneer u online contact met ons hebt. We maken bijvoorbeeld met uw toestemminggebruik van cookies en traceertechnieken (lees daarover meer in onze cookieverklaring) om persoonsgegevens te verzamelen wanneer u via uw browser onze websites bezoekt of op advertenties en/of andere informatie van Unilever op websites van anderen klikt. Uw persoonsgegevens worden ook verzameld wanneer u online iets zoekt, koopt, publiceert, deelneemt aan een prijsvraag, een vragenlijst invult of contact hebt met medewerkers van onze klantenservice. Voorbeelden van persoonsgegevens die we verzamelen zijn: IP-adres, device ID, locatiegegevens, computer- en verbindingsinformatie (zoals type en versie van uw browser), de instelling van de tijdzone, de soorten en versies van uw browser plug-ins, het besturingssysteem en de aankoophistorie. Tijdens uw bezoek aan Unilever websites kunnen we ook softwareprogramma's gebruiken om sessiegegevens te meten en te verzamelen, waaronder de reactietijden van pagina's, downloadfouten, hoelang bezoeken op bepaalde pagina's geduurd hebben, informatie over het gebruik van de pagina en manieren die gebruikt zijn om de pagina te verlaten. We kunnen bovendien technische informatie verzamelen om ons te helpen uw  apparaat te identificeren voor fraudepreventie en diagnostische doeleinden.
 • Persoonsgegevens die we vanuit andere informatiebronnen verzamelen. We verzamelen ook persoonsgegevens vanuit andere informatiebronnen. Hieronder vallen bronnen van onze vertrouwde derde partijen of als we met Unilever-accounts op platforms van derden opereren: bijvoorbeeld wanneer u op Facebook de like-functie of op Google+ de +1 functionaliteit gebruikt. Daarnaast ontvangen we informatie over de interactie met onze advertenties om te meten of onze advertenties relevant en succesvol zijn. We verzamelen ook informatie over u en uw activiteiten via een externe partij wanneer deze partij en wij gezamenlijk producten en/of diensten aanbieden, of via leveranciers die informatie kunnen verrijken en Unilever inzicht kunnen bieden in de persoonsgegevens die we hebben. Wij kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen uit andere bronnen dan hierboven genoemd. Dit kan onder meer informatie uit commercieel beschikbare bronnen zijn zoals openbare databanken.
 • Persoonsgegevens die we van data en media partners ontvangen. Wij werken samen met datapartners, waarvan wij specifieke informatie kunnen ontvangen. De soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen van dergelijke bronnen zijn onder andere uw:
 • naam
 • adres
 •  leeftijd of geboortedatum
 • uw koopgedrag
 • uw surf- en zoekgedrag
 • informatie over uw huishouden of inkomensniveau
 • voorkeuren en informatie over uw levensstijl, zoals uw hobby's en interesses
 • openbaar beschikbare informatie, zoals ‘user-generated’ content, blogs en berichten

Alle informatie die we over u verzamelen kan gecombineerd worden om onze communicatie en marketingactiviteiten richting u te verbeteren en om producten en diensten verder te ontwikkelen.

Wij werken bijvoorbeeld samen met mediapartners zoals Sanoma en ontvangen daar (aanvullende) gegevens van.

 • Persoonsgegevens via mobiele applicaties. Wanneer u onze mobiele applicaties op uw mobiele apparaat downloadt, kunnen we tevens informatie over u verzamelen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van informatie die we automatisch via onze toepassingen kunnen verzamelen: 
  • Reclame-ID of gelijksoortige identificatie
  • Informatie over het besturingssysteem van uw apparaat
  • Informatie over de manier waarop u de toepassing gebruikt

U kunt het verzamelen van informatie door onze mobiele applicaties stopzetten via de instellingen op uw mobiele apparaat of door uw account te verwijderen en vervolgens de mobiele applicatie van uw apparaat te verwijderen.

Onze mobiele applicaties kunnen nauwkeurige locatie-informatie vanaf uw apparaat verzamelen als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven. We kunnen gebruik maken van externe serviceproviders om locatiediensten te leveren met behulp van de door u gegeven locatiegegevens. U kunt het verzamelen van deze informatie op elk moment stopzetten door de instellingen op uw apparaat te wijzigen.

Wanneer en waarom verzamelen we "bijzondere categorieën persoonsgegevens"?

Bepaalde categorieën persoonsgegevens, zoals over uw ras, etnische afkomst, religie, gezondheid, seksualiteit of biometrische gegevens betreffen “bijzondere persoonsgegevens” en genieten extra bescherming krachtens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

We beperken de omstandigheden waarin we gegevens uit deze bijzondere categorieën verzamelen en verwerken.

Unilever verzamelt soms gegevens die gerelateerd zijn aan uw gezondheid, zoals allergieën, zwangerschap of huidtype om u van gerichte advertenties en relevante aanbiedingen te voorzien. Unilever verzamelt en gebruikt deze persoonsgegevens alleen wanneer u ons daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. In sommige gevallen kan het zo zijn dat u gebruik maakt van diensten of producten die niet direct bijzondere persoonsgegevens met zich meebrengen maar waaruit dit wel af te leiden valt.

We hebben de volgende voorbeelden voor u op een rij gezet ter illustratie:

 • Unilever verzamelt persoonsgegevens gerelateerd aan allergieën van consumenten om hen zo te kunnen voorzien van relevante advertenties.

Hoe beschermen we de privacy van kinderen?

We begrijpen de noodzaak van het nemen van extra voorzorgsmaatregelen als het de privacy en veiligheid van kinderen die Unilever producten en diensten gebruiken betreft.

De meeste Unilever-sites zijn ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Wanneer een Unilever-site is bedoeld voor gebruik door een jonger publiek, zullen wij, wanneer wij dit nodig achten of wanneer dit vereist is onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, toestemming van een ouder of voogd vragen voordat wij persoonsgegevens verzamelen.

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan dien je de voorwaarden van deze privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat je de voorwaarden begrijpt en accepteert. Als we ontdekken dat we informatie hebben verzameld van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd terwijl dit vereist was, verwijderen we die informatie zo snel mogelijk.

Toegang tot bepaalde delen van de Unilever-websites en/of het in aanmerking komen voor prijzen, ‘samples’ of andere beloningen kan beperkt zijn tot gebruikers boven een bepaalde leeftijd. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om leeftijdscontroles uit te voeren voor dergelijke restricties. 

We verzamelen, verwerken en delen uw persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden. Bijvoorbeeld om uw betalingen te verwerken, om eventuele klachten te beoordelen en af te handelen, om nieuwe producten te ontwikkelen en bestaande producten, diensten, communicatiemanieren en de functionaliteit van onze websites te verbeteren en om u gepersonaliseerde (dat wil zeggen: op u afgestemde) producten, berichten en advertenties te sturen.

We maken profielen aan door de informatie over uw online surf-, zoek-, en koopgedrag te analyseren, segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) op te bouwen en u in één of meerdere segmenten te plaatsen. Deze segmenten worden door Unilever gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie (zoals nieuwsbrieven), en voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van Unilever-merken op de Unilever-sites, en websites van derden. Deze segmenten kunnen ook worden gebruikt voor campagnes van derden op onze Unilever-sites. Daarnaast delen wij de segmenten soms met onze datapartners om deze te matchen, te verrijken en om te onderzoeken of onze datapartners over vergelijkbare profielen beschikken waarmee wij onze database kunnen aanvullen. Unilever gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website en communicatie, het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties en het delen van segmenten en profielen met datapartners als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze informatie te verzamelen en om het gebruik van de Unilever-websites aangenamer te maken worden marketingcookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in onze cookieverklaring.

We verzamelen, verwerken en delen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·     Voor het verwerken van uw betalingen, als u onze producten koopt, om u van de status van uw bestelling te voorzien, om uw vragen en verzoeken in behandeling te nemen, en eventuele klachten te kunnen beoordelen en af te handelen;

 • Voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten, diensten, communicatie en de websitefunctionaliteit;
 • Voor het verwerken en afhandelen met betrekking tot deelname aan onze prijsvragen, winacties of promotionele activiteiten;
 • Voor het verstrekken van informatie en voor het beheer van uw registratie en/of aanmelding voor onze nieuwsbrief of andere communicatie;
 • Voor het vaststellen van uw identiteit als u telefonisch, elektronisch of anderszins contact met ons opneemt;
 • Voor interne training en kwaliteitsborgingsdoeleinden;
 • Om de interesses, wensen en veranderende behoeften van onze consumenten te begrijpen;
 • Om u van persoonlijk op u afgestemde producten, berichten, advertenties en productaanbevelingen te voorzien en;
 • Als wij gebruik maken van ‘user-generated content’, dan verwerken wij uw gegevens om onze websites, social media platforms en nieuwsbrieven aan te vullen met persoonlijke ervaringen, foto’s en video’s.

Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor de hierboven omschreven doeleinden of voor andere doeleinden, zullen we u hier voorafgaand of ten tijde van het verzamelen over informeren.

Waar nodig zullen we om uw toestemming vragen om de persoonsgegevens te mogen verwerken. Wanneer u uw toestemming hebt verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit kan door ons een e-mail te sturen of door een vraag in te dienen via het contact-formulier op onze websites.

In sommige situaties vertrouwen we op gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Een gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld bestaan als u zich aanmeldt voor een loyaliteitsprogramma bij één van onze merken en we de persoonsgegevens die we verzameld hebben, gebruiken om analyses te doen op hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren. Deze grondslag zal uitsluitend worden gebruikt wanneer het noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen en wanneer dit niet zwaarder weegt dan uw belangen als individu. We kunnen u garanderen dat indien een gerechtvaardigd belang gehanteerd wordt als grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, we hiervan een dossier bewaren waartoe u te allen tijde her recht op inzage op hebt.

We verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract waar u partij bij bent of zal zijn. Zo is het nodig dat we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerken om een product te leveren dat u hebt gekocht, om u te kunnen laten deelnemen aan één van onze wedstrijden of om uw aangevraagde ‘samples’ toe te sturen.

We verwerken uw persoonsgegevens ook wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijv. uit hoofde van fiscale of sociale zekerheidsverplichtingen). Zo kunnen we er ingevolge een rechterlijk bevel of dagvaarding toe verplicht worden uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde te verwerken, of kunnen we verplicht worden persoonsgegevens te verwerken om ongebruikelijke transacties te melden ingevolge de anti-witwasregelgeving.

Profielen maken

Unilever gebruikt uw persoonsgegevens om profielen op te bouwen. Zoals hierboven omschreven, bouwen we deze profielen op door de informatie over uw online surf-, zoek-, koopgedrag en uw interacties met onze marketingcommunicatie te analyseren, segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) op te bouwen en u in één of meer segmenten te plaatsen. Unilever profileert uw gegevens als u daar toestemming voor hebt gegeven bijvoorbeeld door akkoord te gaan met het plaatsen van marketingcookies of bij het inschrijven voor nieuwsbrieven van één van onze Unilever-merken.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken om te voorkomen dat uw persoonsgegevens op deze manier gebruikt worden via het gedeelte cookies beheren van onze cookieverklaring, door u af te melden voor het gebruik van uw e-mailadres als u op één van onze websites bent ingelogd of door u af te melden voor het ontvangen van digitale nieuwsbrieven.

Ter illustratie van profilering–

 • Unilever verzamelt met uw toestemming gegevens van:
  • Onze websites over wat u bekijkt en de manier waarop u met onze informatie omgaat;
  • Onze digitale advertenties die we u laten zien op platforms en websites van derden; en
  • Inschrijfformulieren over uw interesses die u online invult en ons toestuurt.
 • We houden tevens bij welke producten u hebt gekocht wanneer u op één van onze advertenties klikt en doorgaat met het kopen van iets uit het assortiment van onze verkooppartners.
 • Als u hebt verzocht om e-mails of sms-berichten van ons te ontvangen, houden we bij of u de e-mails of berichten opent, de informatie daarin leest of erop klikt om te zien waarin u geïnteresseerd bent, zodat we u van gepersonaliseerde advertenties kunnen voorzien die volgens ons beter aansluiten bij uw interesses.
 • We gebruiken deze gegevens om van uw interesses een profiel aan te maken. Als we bijvoorbeeld zien dat u op onze website genaamd “Knorr.nl” regelmatig recepten voor veganistische maaltijden bekijkt en u zich hebt aangemeld om e-mails van ons te ontvangen, dan zouden we u een update over nieuwe veganistische recepten op één van de Unilever-sites kunnen toesturen om uw interesse daarvoor te wekken. We kunnen ook bijvoorbeeld de inhoud van onze website persoonlijk op u afstemmen wanneer u bepaalde pagina's bezoekt.
 • Op basis van deze informatie kunnen we tevens advertenties van ons of van ons netwerk van adverteerders laten zien waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd bent (behavioural advertising). Soms kunnen we, met uw toestemming, uw locatie gebruiken om u advertenties te laten zien die te maken hebben met promotionele activiteiten of gebeurtenissen bij u in de buurt waarvan wij denken dat u daarin interesse hebt.
 • We kunnen tevens de persoonsgegevens gebruiken die u aan geselecteerde partners hebt verstrekt met toestemming om uw persoonsgegevens zoals leeftijd, geslacht, levensfase, levensstijl en bredere interesses, te gebruiken om mensen te identificeren van wie we denken dat ze dezelfde interesses in vergelijkbare advertenties als u hebben.

Geautomatiseerde besluitvorming

In sommige situaties verwerkt Unilever uw persoonsgegevens met behulp van geautomatiseerde middelen. Een geautomatiseerd besluit is een besluit dat uitsluitend op basis van geautomatiseerde middelen genomen wordt en waarbij geen mensen betrokken zijn in de besluitvorming gerelateerd aan uw persoonsgegevens.

In sommige gevallen verwerkt Unilever uw persoonsgegevens op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Bijvoorbeeld:

 • Unilever gebruikt spelsimulaties van op wetenschappelijk gebaseerde gedragsbeoordelingen en gegevenswetenschapstechnieken om toekomstige werknemers te beoordelen. Kandidaten moeten via een online assessment een aantal spellen doorlopen. De gedragspatronen die gedurende het spelgebruik worden vertoond, worden vervolgens aan de hand van een door Unilever afgestemd algoritme beoordeeld om het potentieel van een kandidaat voor een specifieke functie te voorspellen. Dit algoritme wordt regelmatig getest om te verzekeren dat het eerlijk, effectief en onbevooroordeeld blijft.

Wij nemen geen besluiten die uitsluitend berusten op geautomatiseerde besluitvorming indien deze besluiten u in aanmerkelijke mate treffen. Indien wij dit wel doen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u duidelijke informatie verschaffen over onze beslissing om uitsluitend gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming en de rechtsgrond waarop wij ons hierbij baseren. Bijvoorbeeld, Unilever verwerkt uw persoonsgegevens met gebruik van geautomatiseerde middelen indien dit noodzakelijk is voor het aangaan of ten uitvoer brengen van een contract dat u met ons afsluit of als u ons expliciete toestemming voor verwerking met gebruik van geautomatiseerde middelen hebt gegeven.

U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend wordt genomen op basis van geautomatiseerde besluitvorming, wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of indien dit besluit u anderszins in aanmerkelijke mate treft. In het bijzonder hebt u het recht om:

 • Een menselijks tussenkomst te vereisen;
 • Uw mening te uiten;
 • Een uitleg te krijgen over het besluit dat is genomen na een assessment; en
 • Een dergelijk besluit aan te vechten.

Als onderdeel van de Unilever Groep, een wereldwijd bedrijf, deelt Unilever Nederland B.V. uw persoonsgegevens binnen de Unilever Groep en met geselecteerde externe partijen in de volgende situaties:

 • Externe dienstverleners. Om uw verzoeken te kunnen uitvoeren, uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen te kunnen bezorgen, coupons te accepteren, u ‘samples’ toe te sturen, u te kunnen laten deelnemen aan promotionele acties of om u via onze websites diverse andere functies, diensten en materialen beschikbaar te stellen, delen we uw persoonsgegevens met externe dienstverleners die namens ons bepaalde werkzaamheden verrichten, zoals bedrijven die: verantwoordelijk zijn voor het hosten of beschikbaar houden van de websites van Unilever, betalingen verwerken, gegevens analyseren, namens ons als klantenservice fungeren, post- of bezorgdiensten en sponsors of andere externe partijen die deelnemen aan of verantwoordelijk zijn voor het beheer van ons promoties. Zij hebben toegang tot persoonsgegevens die nodig zijn voor de werkzaamheden die ze verrichten, maar mogen deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Verder moeten zij deze persoonsgegevens verwerken conform deze privacyverklaring en conform de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.
 • Andere derde partijen. Uw persoonsgegevens zullen ook door ons worden gebruikt of gedeeld met onze sponsors, adverteerders, adverteerdersnetwerken, (sociale) medianetwerken, en analysebedrijven of andere bedrijven die te maken hebben met marketingactiviteiten of dataverrijking en andere aanbiedingen, evenals productinformatie. Ook delen wij persoonsgegevens met derden waaronder onze datapartners om onze advertenties, producten en diensten relevanter te maken en beter af te stemmen op uw wensen en behoeften op onze websites en de websites van derden.
 • De Unilever-sites zullen u in bepaalde situaties sociale plug-ins bieden van diverse sociale netwerken. Indien u ervoor kiest te communiceren met een sociaal netwerk, zoals Facebook, Instagram of Twitter (bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account), worden uw activiteiten op onze website of via onze apps ook op dat sociale netwerk beschikbaar gemaakt. Indien u bent aangemeld bij één van deze sociale netwerken tijdens uw bezoek aan één van onze websites of apps, of via één van de sociale plugins communiceert, kan het sociale netwerk op basis van uw privacy-instellingen deze gegevens toevoegen aan uw bijbehorende profiel op dit netwerk. Indien u dit soort delen van uw gegevens wenst te voorkomen, meldt u zich dan af op uw sociale netwerk voordat u de Unilever-sites bezoekt of gebruikt. Ook kunt u indien mogelijk de privacy-instellingen wijzigen. Lees de privacyverklaringen van deze sociale netwerken voor uitgebreide informatie over het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, welke rechten u hebt en hoe u geschikte privacy-instellingen op uw behoeften kunt afstemmen.
 • Verkoop/aankoop bedrijfsonderdeel. Uw persoonsgegevens zullen gebruikt of gedeeld worden in de Unilever Group om interne redenen, voornamelijk zakelijke en operationele doeleinden. Vanwege het voortdurend verder ontwikkelen van ons bedrijf kunnen we activa, dochterondernemingen of bedrijfsonderdelen kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties maken uw persoonsgegevens doorgaans deel uit van de overgedragen bedrijfsactiva, maar ze blijven beschermd door de informatie die verstrekt is in de privacyverklaring die op dat moment van toepassing was (tenzij u toestemming geeft voor een andere verwerking). Als een ander bedrijf ons overneemt, worden onze activa, een aanzienlijk deel van onze activa of activa verband houdend met de websites van Unilever waaronder uw persoonsgegevens aan dat andere bedrijf vrijgegeven als onderdeel van het onderzoeksproces in een overname en aan een dergelijk bedrijf overgedragen als onderdeel van de activa. Ook in het geval dat wij als bedrijf failliet zouden gaan of gereorganiseerd zouden moeten worden, zullen persoonsgegevens als onze activa beschouwd worden en in die hoedanigheid verkocht kunnen worden of overgedragen kunnen worden aan andere bedrijven.
 • Juridische openbaarmaking. We mogen uw persoonsgegevens in de volgende situaties aan andere partijen overdragen en vrijgeven:
  •  Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  •  Wanneer we te goeder trouw geloven dat een toepasselijke wet dat vereist;
  • Op verzoek van overheidsinstellingen die onderzoek doen;
  • Ter verificatie of afdwinging van onze “Gebruikersvoorwaarden” of andere toepasselijke bepalingen;
  •  Voor het detecteren en beschermen tegen fraude, dan wel technische  en of beveiligingsincidenten;
  •  Om te reageren op een noodsituatie; of
  • Om de rechten, eigendommen, veiligheid, of beveiliging van derde partijen, bezoekers van de websites van Unilever of het publiek, te beschermen.

Internationale overdracht van gegevens

Unilever deelt persoonsgegevens intern of met externe partijen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven.

Unilever zal uitsluitend persoonsgegevens die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verzameld zijn met landen daarbuiten delen onder omstandigheden als:

 • In navolging van uw instructies;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 •  Om samen te werken met onze leveranciers, tussenpersonen en adviseurs die we inschakelen om ons te helpen bij onze bedrijfsvoering en dienstverlening.
 • Als we persoonsgegevens overdragen naar een gebied buiten de EER, zal Unilever ervoor zorgen dat deze gegevens op dezelfde manier beschermd worden als het beschermingsniveau dat in de EER gehanteerd wordt. We zullen één van de volgende veiligheidsmaatregelen gebruiken:
 • Overdracht naar een land buiten de EER waarin de privacywetgeving een passend niveau van gegevensbescherming biedt en van een vergelijkbaar niveau is als dat van landen binnen de EER;  
 • Overdracht van persoonsgegevens aan organisaties die deel uitmaken van specifieke afspraken over grensoverschrijdende gegevensoverdrachten met de Europese Unie (bijv. Privacy Shield, een raamwerk waarin privacynormen worden vastgesteld voor gegevensuitwisseling tussen de Verenigde Staten en de Europese landen); of

Het opstellen van een contract (standaardbepalingen inzake gegevensbescherming) met de derde partij buiten de EER waarin wordt vastgelegd dat zij persoonsgegevens moeten beschermen conform dezelfde standaarden als in de EER.

We geven u een keuze over hoe we met u communiceren.

Communicatie via e-mail

We sturen u alleen promotionele e-mailberichten wanneer u zich hiervoor inschrijft (opt-in), of indien u een bestaande klant bent. U kunt het ontvangen van nieuwsbrieven en promotionele e-mailberichten van Unilever stopzetten door de aanwijzingen te volgen die in elk ontvangen bericht zijn vermeld.

Communicatie via de post

U kunt het ontvangen van communicatie van Unilever via de post stopzetten door de aanwijzingen te volgen die in die communicatie zijn vermeld.

U kunt het ontvangen van promotionele e-mailberichten of postcommunicatie tevens via deze privacyverklaring stopzetten door de instructies onder het kopje ‘Wat zijn uw rechten’ op te volgen.

Mobiele tekstberichten

We sturen u alleen promotionele mobiele tekstberichten wanneer u zich hiervoor inschrijft (opt-in). U kunt het ontvangen van promotionele tekstberichten stopzetten door de aanwijzingen die in het programma van de tekstberichten zijn vermeld te volgen. Hierbij begrijpt u dat de standaardtarieven van uw mobiele provider van toepassing zijn op deze berichten en dat u op elk moment van gedachten kunt veranderen door de instructies onder het kopje ‘Wat zijn uw rechten’ op te volgen. Indien er kosten ten laste van uw wireless-account komen, stemt u ermee in dat wij toepasselijke betalingsinformatie van u verzamelen en leveren aan uw provider. U verklaart dat u de eigenaar of geautoriseerde gebruiker bent van het draadloze apparaat dat u gebruikt om zich aan te melden voor de mobiele tekstberichten, en dat u gemachtigd bent om de kosten hiervoor goed te keuren.

Tot slot zullen we uw verzoek om het ontvangen van promotionele e-mail-, tekst- en postberichten van Unilever stop te zetten respecteren. We kunnen u echter nog steeds dienstgerelateerde communicatie sturen, zoals e-mails die uw aankopen via onze websites bevestigen. We kunnen de informatie tevens voor administratieve doeleinden bewaren.

Unilever neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. We stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, inmenging, verlies, onbevoegde toegang, aanpassing of openbaring.

Onze maatregelen bestaan uit het implementeren van passende toegangsrechten, investeringen in de nieuwste technologieën voor informatiebeveiliging om onze IT-omgevingen te beschermen en het erop toezien dat we persoonsgegevens waar mogelijk versleutelen, pseudonimiseren en anonimiseren.

De toegang tot uw persoonsgegevens is uitsluitend toegestaan aan onze medewerkers en tussenpersonen op een ‘need-to-know’ basis en voor externe partijen alleen wanneer er sprake is van strikte, contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als we ze nodig hebben voor het doeleinde waarvoor we ze verwerken. Wanneer u bijvoorbeeld via internet bij ons een aankoop doet, dan bewaren wij de gegevens over uw aankoop zodat we het contract dat we hebben gesloten kunnen nakomen. Daarna bewaren we de persoonsgegevens nog gedurende een periode waarin we klachten, vragen of opmerkingen in verband met uw aankoop kunnen beantwoorden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden bewaard om uw ervaringen bij ons te verbeteren en om ervoor te zorgen dat u de loyaliteitspunten krijgt die u toekomen.

We bewaren de persoonsgegevens die we verzamelen om u online advertenties te kunnen laten zien  zo kort mogelijk waarna we maatregelen treffen om ze permanent te wissen.

We herbeoordelen de persoonsgegevens die we hebben verzameld actief en verwijderen ze op een veilige manier (of anonimiseren ze in sommige gevallen), wanneer er geen juridische, zakelijke of consumenten noodzaak meer is om ze te bewaren.

U hebt een aantal rechten ten aanzien van de manier waarop uw gegevens worden verwerkt die u te allen tijde kunt uitoefenen. Hieronder staat een overzicht van deze rechten met daarbij uitleg over wat ze voor u betekenen. U kunt uw rechten uitoefenen door een vraag in te dienen via het contact-formulier op de website van het betreffende Unilever-merk.

 • Het recht op informatie. U hebt het recht op het ontvangen van duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken en over uw rechten. Daarom voorzien wij u van deze informatie in deze privacyverklaring.
 • Het recht op inzage en rectificatie. U hebt het recht op het inzien, corrigeren en updaten van uw persoonsgegevens. We begrijpen het belang hiervan. Mocht u van uw rechten gebruik willen maken, neemt u dan contact met ons op.
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, kunnen overdraagbaar zijn. Dit houdt in dat ze onder bepaalde omstandigheden kunnen worden overgedragen, gekopieerd of verstuurd.
 • Het recht om vergeten te worden. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Als u wilt dat wij de persoonsgegevens wissen die we van u verzameld hebben, neem dan contact met ons op. Als de persoonsgegevens die we verzameld hebben niet meer nodig zijn en we niet wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren, dan zullen we alles in het werk stellen om deze gegevens te wissen, vernietigen of permanent te de-identificeren.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens beperkt te verwerken.
 • Het recht op bezwaar. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder het verwerken voor directe marketingdoeleinden(bijvoorbeeld het ontvangen van marketing e-mails van ons).
 • Het recht op het intrekken van uw toestemming. Als toestemming de wettelijke grondslag is voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken (hoewel dat niet betekent dat alles wat we met uw persoonsgegevens tot op dat moment hebben gedaan onrechtmatig zou zijn). U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen of door een vraag in te dienen via het contact-formulier op onze websites.
 • Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming. U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend wordt genomen op basis van geautomatiseerde besluitvorming, wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of indien dit besluit u anderszins in aanmerkelijke mate treft. In het bijzonder hebt u het recht om:
 • Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming. U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend wordt genomen op basis van geautomatiseerde besluitvorming, wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of indien dit besluit u anderszins in aanmerkelijke mate treft. In het bijzonder heeft u het recht om:
 • Een menselijks tussenkomst te vereisen;
 • Uw mening te uiten;
 • Een uitleg te krijgen over het besluit dat is genomen na een assessment; en
 •  en dergelijk besluit aan te vechten.

Meer informatie en advies over de rechten die u hebt kunt u opvragen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt contact opnemen met de Europese functionaris voor de gegevensbescherming, via Unilever Nederland B.V., Hofplein 19, 3032 AC Rotterdam, Nederland, of via EuropeDPO@unilever.com.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de privacyverklaring van Unilever of over het verwerken van persoonsgegevens of u als u een klacht wil indienen over een mogelijke schending van lokale privacywetgeving, verzoeken wij u een e-mail te sturen of een verzoek in te dienen via het via het contact-formulier op onze websites.

We zullen deze privacyverklaring aanpassen wanneer dat nodig is als reactie op feedback van onze klanten en als er sprake is van veranderingen in onze producten en diensten. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring aanbrengen, zullen we de datum van “laatste aanpassing”(Last updated) hier in de privacyverklaring aanpassen. Als de wijzigingen substantieel zijn, zullen we een prominentere melding maken (waaronder, voor bepaalde diensten, e-mailnotificaties van wijzigingen in de privacyverklaring). We zullen in een archief ook oudere versies van deze privacyverklaring bewaren.

We zullen zonder uw toestemming krachtens deze privacyverklaring uw rechten niet beperken.

Laatste update: January 2021