unilever Logo

Personvernerklæring

#dueierdineopplysninger 

Vi vet at du bryr deg om personopplysninger og hvordan de brukes, og vi ønsker at du kan stole på at Unilever er forsiktige med å bruke personopplysningene om deg. Denne personvernerklæringen bidrar med å beskrive hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hvordan vi behandler dem. 

Vær oppmerksom på at denne erklæringen gjelder samtlige selskaper i Unilever Norge AS. 

Vennligst sett av et øyeblikk til å bli kjent med personvernspraksisen. Ta kontakt dersom du har spørsmål, ved å sende oss e-post eller sende inn en forespørsel via skjemaet «Kontakt oss», som ligger ute på nettsidene våre. 

Vi har forsøkt å forenkle denne erklæringen så mye som mulig. Hvis du ikke er kjent med standardbegrepene, for eksempel informasjonskapsler, IP-adresser og nettlesere, bør du først lese om nøkkelbegrepene

Du har rett til å motsette deg visse bruksområder av personopplysningene om deg, herunder bruk av personopplysninger for direktemarkedsføring. Les om hvilke rettigheter du har og hvordan du kan utøve dem her. 

Eventuelle personopplysninger som gis til eller samles inn av Unilever styres av Unilever Norge AS, som er behandlingsansvarlig.

Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som Unilever samler inn i forbindelse med tjenestene og produktene vi tilbyr. Henvisninger til «Unilever» i denne erklæringen betyr Unilever Norge AS og ethvert selskap som direkte eller indirekte eies og/eller kontrolleres av Unilever Norge AS og som du kommuniserer med eller har et forretningsforhold med.

Denne personvernerklæringen gjelder også Unilevers markedsføringsinnhold, herunder tilbud om og annonser for Unilever-produkter og -tjenester, som vi (eller en tjenesteleverandør som opptrer på våre vegne) gir deg på tredjepartsnettsider, -plattformer og -applikasjoner basert på brukerinformasjonen din på de aktuelle nettsidene. Generelt benytter tredjepartene egne personvernerklæringer, vilkår og betingelser. Vi oppfordrer deg til å lese dem før du bruker relaterte nettsider. 

Personopplysninger betyr all informasjon som kan brukes til å identifisere et bestemt individ, direkte eller indirekte.

Du er ikke pålagt å gi Unilever de personopplysningene vi ber om, men hvis du velger å ikke gjøre det, er det mulig at vi ikke kan tilby deg produkter eller tjenester, tilby høy tjenestekvalitet eller svare på eventuelle spørsmål du måtte ha.

Vi kan samle inn personopplysninger fra en rekke kilder, for eksempel:

 • Personopplysninger du gir oss direkte,

 • Personopplysninger som vi samler inn automatisk, og

 • Personopplysninger vi samler inn fra andre kilder.

 

Personopplysninger betyr all informasjon som kan brukes til å identifisere et bestemt individ, direkte eller indirekte. Denne definisjonen omfatter personopplysninger som samles inn via våre forbrukersentre, direktemarkedsføringskampanjer, konkurranser og lotterier og via våre nettsider, applikasjoner og  offisielle sider på tredjepartsplattformer og applikasjoner som foreligger på eller brukes gjennom tredjepartsplattformer.

Du kan bli bedt om å oppgi personopplysninger når du tar kontakt med oss. Selskapene som Unilever Norge AS eier kan dele personopplysninger med hverandre og med andre deler av Unilever-konsernet, og bruke dem på en måte som samsvarer med denne personvernerklæringen. Vi kan også kombinere dem med annen informasjon for å forbedre produkter, tjenester, innhold og annonsering.

Du er ikke pålagt å gi Unilever de personopplysningene vi ber om, men hvis du velger å ikke gjøre det, er det mulig at vi ikke kan tilby deg produkter eller tjenester, tilby høy tjenestekvalitet eller svare på eventuelle spørsmål du måtte ha.

 

Vi samler inn personopplysninger pÅ fØlgende mÅter

Vi kan samle inn personopplysninger fra en rekke kilder, som for eksempel:

 • Personopplysninger som du gir oss direkte. Vi samler inn opplysninger om hvordan du bruker våre tjenester og produkter, for eksempel innholdstyper du ser på eller benytter, eller frekvensen og varigheten på øktene. Vi samler også personopplysninger som du gir oss når du melder deg på et markedsføringsnyhetsbrev, gjennomfører en undersøkelse eller registrerer en personlig konto for å kjøpe våre produkter. På den måten kan vi be om personopplysninger, for eksempel navn, kjønn, fødselsdato, adresse, e-postadresse, telefonnummer eller kredittkortinformasjon. Noen Unilever-varemerker kan samle inn «særlige kategorier av personopplysninger» om deg med ditt eksplisitte samtykke. For mer informasjon om hvilke særlige kategorier av personopplysninger som vi samler inn og hvordan vi bruker dem, kan du lese avsnittet lenger ned.

 • Personopplysninger som vi samler inn automatisk. Vi mottar og lagrer også visse typer personopplysninger når du kommuniserer med oss elektronisk. For eksempel bruker vi informasjonskapsler og sporingsteknologier (for å vite mer, les her om personvernsnøkkelbegreper) for å samle inn personopplysninger når nettleseren din får tilgang til våre nettsider, annonser eller annet innhold som betjenes av eller på vegne av Unilever på andre nettsider. Personopplysninger samles også når du søker, kjøper, legger ut innhold, besvarer en konkurranse eller spørreskjema eller kommuniserer med kundeservice. Eksempler på hvilke typer personopplysninger som vi samler inn inkluderer: IP-adresse (for å vite mer, les her om personvernsnøkkelbegreper), enhets-ID, posisjonsopplysninger, datamaskin- og tilkoblingsinformasjon, for eksempel nettlesertype og versjon, tidssone, typer nettleserutvidelse og -versjon, operativsystem og kjøpshistorie – som Unilever noen ganger knytter sammen med lignende opplysninger fra andre forbrukere. I løpet av eventuell aktivitet på Unilevers nettsider kan vi også bruke programvareverktøy til å måle og samle øktinformasjon, inkludert sideresponstider, nedlastingsfeil, besøkslengde på bestemte sider, sidevekslingsinformasjon og metoder som brukes til å navigere vekk fra siden. Vi kan også samle teknisk informasjon for å hjelpe oss med å identifisere enheten din for å forebygge svindel og diagnostikk.

 • Personopplysninger som vi samler inn fra andre kilder. Vi samler inn personopplysninger fra andre kilder, inkludert våre pålitelige partnerskap med tredjeparter og som følge av Unilevers kontoer på tredjepartsplattformer: For eksempel når du bruker «liker»-funksjonalitet på Facebook eller en funksjonalitet på Google+. I tillegg samler vi informasjon om deg og andre besøkendes bruk av annonser for å måle om annonseringen er relevant og vellykket. Vi samler også informasjon om deg og dine aktiviteter fra en tredjepart når vi i fellesskap tilbyr tjenester eller produkter, eller fra tredjeparts dataleverandører (for å vite mer, les her om personvernsnøkkelbegreper) som kan gi Unilever mer kunnskap om personopplysningene vi har.

   

 NÅr og hvorfor samler vi inn «SÆRLIGE KATEGORIER AV personopplysninger»

Visse særlige kategorier av personopplysninger, som rase, etnisitet, religion, helseinformasjon, seksualitet eller biometriske opplysninger, er klassifisert som «særlige kategorier av opplysninger» og underlagt ekstra beskyttelsesnivå i henhold til europeiske personvernforskrifter.

Vi begrenser tilfellene for når vi samler inn og behandler slike særlige kategorier av personopplysninger.

Unilever samler noen ganger inn opplysninger relatert til helseinformasjon, for eksempel allergi, graviditet eller hudtype, for å sende deg skreddersydde annonser og relevante kampanjer. Unilever samler og bruker disse personopplysningene kun dersom du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. I noen tilfeller kan du ha bedt om tjenester eller produkter som ikke direkte involverer innsamling av særlige kategorier av personopplysninger, men som kan antyde eller henvise til religion, helseinformasjon eller andre personopplysninger.

For å illustrere tilfeller der Unilever samler inn og behandler særlige kategorier av personopplysninger, har vi følgende eksempler:

 • Unilever samler inn vordende mødres termindato ved påmelding til nyhetsbrevene for Zwitsal eller Baby Dove. Informasjonskapsler kan også plasseres på registreringssiden der opplysningene fanges opp. Disse opplysningene brukes til å gruppere et segment av vordende mødre som mottar elektronisk annonsering fra relevante Unilever-merker. For mer informasjon om Unilevers profileringsformål, vennligst les den tilhørende delen;

 • På samme måte samler Unilever personopplysninger relatert til forbrukernes allergier, for å vise forbrukerne annonser og produktkampanjer som er relevante for deres behov.

Hvordan beskytter vi barns personvern?

Vi forstår viktigheten av å iverksette et særlig vern for å beskytte personvern og sikkerhet for barn som bruker Unilevers produkter og tjenester.

De fleste av Unilevers nettsider er designet og beregnet for voksnes bruk. Dersom en av våre nettsider er beregnet for bruk av et yngre segment, vil vi be om samtykke fra foreldre eller foresatte før vi samler inn personopplysninger, der det kreves ved gjeldende lover og forskrifter (alderen for nødvendig samtykke varierer fra land til land).

Hvis du er et barn under aldersgrensen for når foreldres samtykke er nødvendig der du bor, bør du lese vilkårene i denne personvernerklæringen sammen med foreldrene eller foresatte for å sikre at du forstår og aksepterer dem. Hvis vi oppdager at vi har samlet inn personopplysninger fra et barn uten samtykke fra foreldre eller foresatte der slik samtykke skulle ha blitt innhentet, vil vi slette de personopplysningene så snart som praktisk mulig. Tilgang til bestemte deler av Unilevers nettsider og/eller berettigelse til å motta premier, prøver eller andre belønninger er generelt begrenset til brukere over en viss alder. 

Vi bruker noen ganger personopplysninger til å bekrefte alderen din og å håndheve gjeldende aldersbegrensninger.

Vi samler inn, behandler og videreformidler personopplysninger kun for bestemte og begrensede formål. For eksempel å gjennomføre betalinger fra deg, vurdere og håndtere eventuelle klager, utvikle og forbedre våre produkter, tjenester, kommunikasjonsmetoder og funksjonaliteten til våre nettsider, tilby personlig passende produkter, kommunikasjon og målrettet annonsering, og gi deg produktanbefalinger.

Vi lager også profiler ved å analysere informasjonen om nettbruk, søk og kjøp og interaksjoner med merkevarekommunikasjonen ved å utvikle segmenter (opprette grupper som har visse felles egenskaper) og ved å plassere personopplysninger i ett eller flere segmenter. 

I tillegg behandler Unilever personopplysninger ved hjelp av automatiserte prosesser. En automatisert avgjørelse er en beslutning som er foretatt utelukkende av automatiske metoder, uten at mennesker er involvert i beslutningsprosessen relatert til personopplysninger.

 

Vi samler inn, behandler og videreformidler personopplysninger for følgende formål:

 • For å utføre betalinger fra deg hvis du kjøper produkter fra oss, oppgi bestillingsstatus til deg, håndtere henvendelser og forespørsler fra deg, og vurdere og håndtere eventuelle klager.

 • For å behandle og svare på henvendelser eller å kontakte deg for å svare på spørsmål og/eller forespørsler fra deg;

 • For å utvikle og forbedre våre produkter, tjenester, kommunikasjonsmetoder og funksjonaliteten til våre nettsider;

 • For konkurranse- eller kampanjeformål dersom du har deltatt i relaterte aktiviteter

 • For å gi deg informasjon og å administrere påmelding til og/eller abonnement på nyhetsbrev eller annen kommunikasjon fra oss;

 • For å administrere våre daglige forretningsformål vedrørende din deltakelse i våre konkurranser, lotterier eller salgsfremmende aktiviteter eller forespørsler;

 • For å autentisere identiteten til personer som kontakter oss via telefon, elektroniske midler eller på annen måte;

 • For interne opplærings- og kvalitetssikringsformål;

 • For å forstå og vurdere forbrukernes interesser, ønsker og behovsendringer, for å forbedre nettsidene våre, våre nåværende produkter og tjenester og/eller utvikle nye produkter og tjenester; og

 • For å tilby personlig passende produkter, kommunikasjon og målrettet annonsering, og gi deg produktanbefalinger.

Når vi samler inn og bruker personopplysninger til formål som nevnt ovenfor eller til andre formål, vil vi informere deg før eller på tidspunktet for innsamling.

Når det er hensiktsmessig, vil vi be om ditt samtykke til å behandle personopplysningene. Dersom du har gitt samtykke til behandlingsformål, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst.

I noen tilfeller har vi relevante behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysninger. Relevante behandlingsgrunnlag kan f.eks. oppstå når du registrerer deg i en kundelojalitetsordning fra et av våre varemerker, og vi bruker personopplysningene som samles inn til å utføre dataanalyse for å forbedre våre produkter eller tjenester. Denne grunnen vil bare bli brukt der det er nødvendig for å oppnå en næringsinteresse, for eksempel for å bistå i fullførelse av en avtale eller for å optimalisere en tjeneste, og opphever ikke dine individuelle rettigheter. Det juridiske grunnlaget vil bare benyttes når det ikke foreligger en mindre påtrengende måte å behandle personopplysninger på. Vi kan forsikre deg om at hvis relevante behandlingsgrunnlag brukes som grunnlag for å behandling personopplysninger, vil vi føre en oversikt over dette og du har rett til å be om tilhørende informasjonen.

Vi behandler dine personopplysninger for å utføre en avtale som du er eller vil være en part i. For eksempel må vi behandle personopplysninger for å levere et produkt eller en tjeneste som du har kjøpt, for at du skal kunne delta i en av våre konkurranser, eller for å sende deg prøver som du eventuelt har bedt om.

Vi behandler også personopplysninger når vi har en rettslig forpliktelse (f.eks. skatte- eller trygdeforpliktelser) til å utføre slik behandling. For eksempel kan en rettskjennelse eller en stevning kreve at vi behandler personopplysninger for et bestemt formål, eller vi kan bli tvunget til å behandle personopplysninger for å rapportere mistenkelige transaksjoner i henhold til lokale regler for bekjempelse av hvitvasking.

Profilering

Unilever bruker dine personopplysninger til å utvikle profiler. Vi lager profiler ved å utvikle segmenter (opprette grupper med visse felles egenskaper) og ved å plassere dine personopplysninger i ett eller flere segmenter, ved å analysere informasjonen om nettbruk, søk og kjøpsadferd og interaksjon med merkevarekommunikasjonen. Disse segmentene brukes av Unilever til å tilpasse nettsidene og vår kommunikasjonen til deg (for eksempel å vise deg relevant innhold når du besøker nettsidene våre eller i et nyhetsbrev til deg), og å vise relevante tilbud og annonser fra Unilever-merkene på Unilever-nettsidene og via tredjepartsnettsider. Segmentene kan også brukes til tredjepartskampanjer på Unilever-nettsidene. Unilever profilerer opplysninger om deg der du har gitt samtykke til at vi kan gjøre det, ved for eksempel å godta innstillingen av informasjonskapsler på nettleseren din eller registrere deg for nyhetsbrev fra et av våre merker.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket for å motsette deg at personopplysningene brukes på denne måten, ved å benytte delen «administrer informasjonskapsler» i vilkår om informasjonskapsler, eller melde deg av bruk av e-postadressen din hvis du har logget inn på et av våre nettsider eller registrert deg for nyhetsbrev for markedsføring.

Som eksempel: 

 • Med ditt samtykke samler Unilever inn opplysninger fra: 
  • Våre nettsider om hva du ser på og måten du bruker innholdet vårt
  • Vår digitale annonsefremvisning som vi viser deg på sosiale medieplattformer og andre tredjepartsnettsider; og
  • Skjemaer som du fyller ut elektronisk og sender til oss om interessene dine.
 • Vi sporer også produktene du kjøper når du klikker på en av våre annonsefremvisninger og går videre til å kjøpe noe fra et forhandlerutvalg.
 • Hvis du har bedt om å motta e-post eller SMS-kommunikasjon fra oss, sporer vi om du åpner, leser eller klikker på innholdet for å se hva du er interessert i, slik at vi kan gi deg mer innhold som vi tror det er mer sannsynlig at du vil like.
 • Vi bruker disse opplysningene for å profilere hva du liker og misliker. Hvis du for eksempel regelmessig leser veganske oppskrifter på «Recipedia»-nettsiden vår og du har valgt å motta e-post fra oss, kan vi gi deg en oppdatering om de nyeste veganske oppskriftene som nettopp er lagt ut på siden, eller vi kan skreddersy elektronisk innhold som vi tror du vil være mest interessert i når du besøker nettsidene.
 • Basert på denne profilinformasjonen, kan vi også vise deg reklame som vi tror du vil like og ønske å se når du ser på innhold fra oss eller fra tredjepartsnettverket som vi annonserer på. Noen ganger, med ditt samtykke, kan vi bruke din nåværende posisjon til å vise deg reklame som handler om kampanjer eller hendelser som skjer i nærheten, og som vi tror du kan være interessert i.
 • Vi kan også bruke opplysninger du har gitt til utvalgte tredjeparter, forutsatt samtykke til videreformidling, som alder, kjønn, livsfase, livsstil og bredere interesseområder, for å identifisere folk som vi tror kan ha lignende interesser for deg, og som vi tror kan være interessert i lignende reklame.

Automatisert beslutningsprosess

I noen tilfeller behandler Unilever personopplysninger ved hjelp av automatiserte prosesser. En automatisert avgjørelse er en beslutning som er laget utelukkende på automatiske metoder, uten at mennesker er involvert i beslutningsprosessen relatert til personopplysninger. For eksempel:

 • Unilever bruker spillsimuleringer av vitenskapsbaserte atferdsanalyser og datavitenskapsteknikker å vurdere potensielle ansatte. Kandidatene må spille flere spill. Atferdsmønstrene som vises under spillingen, vurderes av en algoritme som Unilever har tilpasset for å forutsi kandidatens potensial i en bestemt rolle. Denne algoritmen blir jevnlig testet for å sikre at den stadig er rettferdig, effektiv og objektiv.

Vi tar ikke avgjørelser som har betydelig innvirkning på deg utelukkende basert på automatiserte beslutningsprosesser. Hvis vi gjør det, informerer vi deg og gir deg klar informasjon om vår beslutning om å benytte automatiserte prosesser for å foreta en beslutning og vårt juridiske grunnlag for å gjøre det. Unilever behandler for eksempel personopplysninger kun ved hjelp av automatiserte prosesser hvis det er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en avtale med deg, eller når du har gitt eksplisitt samtykke.

Du har rett til ikke å pålegges en beslutning som er basert utelukkende på automatiserte prosesser og som påvirker deg juridisk eller har andre signifikante innvirkninger på deg. Spesielt har du rett til:

 • å be om menneskelig inngrep;

 • å uttrykke synspunktet ditt;

 • å få en forklaring på avgjørelsen som er tatt etter en vurdering; og

 • å benekte en slik beslutning.

Unilever Norge AS, som en del av det globale Unilever-konsernet, formilder personopplysninger om deg til Unilever-gruppen og til utvalgte tredjeparter under følgende omstendigheter: 

 • Tredjeparts tjenesteleverandører. For å utføre forespørsler fra deg, besvare dine henvendelser, fullføre bestillinger, prosessere kuponger, gi deg prøver, gjøre det mulig for deg å delta i konkurranser eller iverksette ulike andre funksjoner, tjenester og innholdstyper for deg på våre nettsider, formidler vi personopplysninger til tredjeparts tjenesteleverandører som fungerer på våre vegne, for eksempel selskaper som: Er vert for eller driver Unilevers nettsider, behandler betalinger, analyserer informasjon, utfører kundeservice, utfører post- eller leveringstjenester, og sponsorer eller andre tredjeparter som deltar i eller administrerer våre kampanjer. De har tilgang til personopplysninger som trengs for å utføre sine funksjoner, men kan ikke bruke dem til andre formål. Videre må de behandle disse personopplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen og som tillatt i henhold til gjeldende personvernlover og -forskrifter. 
 • Øvrige tredjeparter. Vi bruker også personopplysninger på eller videreformidler dem til våre sponsorer, annonsører, annonseringsnettverk, annonseringsservere, sosiale medier og analyseselskaper eller andre tredjeparter i forbindelse med markedsføring, salgsfremmende tiltak, databehandling (for å vite mer, les her om personvernsnøkkelbegreper)  og andre tilbud, og produktinformasjon. 
 • Bedriftsoverføringer. Vi bruker personopplysninger i eller formidler dem til Unilever-konsernet, først og fremst for virksomhets- og driftsformål. Unilever Group utvikler stadig virksomheten, og kan selge eller kjøpe eiendeler, datterselskaper eller forretningsenheter. I slike transaksjoner er personopplysninger generelt en av de overførte forretningseiendelene men forblir underlagt vilkårene i en eksisterende personvernerklæring (med mindre du samtykker til noe annet). Hvis en annen enhet kjøper oss, våre virksomheter eller hele eller vesentlige deler av våre eiendeler eller eiendeler knyttet til Unilevers nettsider, videreformidles personopplysningene til en slik enhet som en del av due diligence-prosessen og overføres til en slik enhet som en av de overførte eiendelene. Derom konkurs eller omorganiseringsprosedyre åpnes av oss eller rammer oss, vil alle slike personopplysninger betraktes som vår eiendel, og som sådan er det mulig at de vil bli solgt eller overført til tredjepart. 
 • Juridisk opplysning. Vi kan overføre og videreformidle personopplysninger til tredjeparter: 
  • For å overholde en rettslig forpliktelse; 
  • Når vi i god tro mener at gjeldende lov krever det 
  • På forespørsel fra offentlige myndigheter i forbindelse med etterforskning; 
  • For å verifisere eller håndheve våre «bruksvilkår» eller andre gjeldende retningslinjer; 
  • Å oppdage og beskytte mot svindel, tekniske problemer eller sikkerhetsproblemer; 
  • Å svare på en nødsituasjon; eller forøvrig 
  • For å beskytte rettighetene, eiendelene eller sikkerheten og tryggheten til tredjeparter, besøkende på Unilevers nettsider, Unilever eller publikum.

 

Internasjonale informasjonsoverfØringer 

Unilever formidler personopplysninger til Unilever-konsernet eller tredjeparter for formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen.  

Unilever vil kun i følgende situasjoner sende personopplysninger som samles inn fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) til utenforliggende land: 

 • For å etterkomme dine instruksjoner; 
 • For å overholde en rettslig forpliktelse; eller 
 • For å samarbeide med våre representanter og rådgivere som vi bruker til nytte for våre virksomheter og tjenester. 

Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EØS, vil Unilever sørge for et tilsvarende beskyttelsesnivå som om det ble brukt i EØS. Vi bruker en av følgende sikringsmåter: 

 • Overføring til et land utenfor EØS som har en personvernlovgivning som sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå av personopplysninger sammenlignet med forholdene innen EØS; 
 • Opprette en avtale med den utenlandske tredjeparten som betyr at de må beskytte personopplysningen til samme nivå som i EØS; eller 
 • Overføring av personopplysninger til organisasjoner som inngår i konkrete avtaler om grenseoverskridende dataoverføringer med EU (for eksempel Privacy Shield, et rammeverk som fastsetter personvernstandarder for opplysninger som sendes mellom USA og de europeiske landene, eller lignende rammeverk). 

Unilever tar sikkerheten av personopplysninger veldig alvorlig. Vi gjør vårt ytterste for å beskytte personopplysninger fra misbruk, inngrep, tap, uautorisert tilgang, modifikasjon eller videreformidling. 

Tiltakene vi iverksetter omfatter implementering av egnede tilgangskontroller, investeringer i de nyeste informasjonssikkerhetsfunksjonene for å beskytte IT-systemene vi bruker, og sikre at vi krypterer, pseudonymiserer og anonymiserer personopplysninger når det er mulig. 

Tilgang til personopplysningene er kun tillatt for våre ansatte og representanter som har et særlig behov, og når tredjeparter behandler dem er de avtalemessig strengt taushetsbelagt. 

Vi lagrer personopplysninger så lenge vi trenger dem for det relevante behandlingsgrunnlaget. Hvis du for eksempel foretar et kjøp fra oss elektronisk, vil vi beholde opplysningene knyttet til kjøpet ditt slik at vi kan utføre den spesifikke avtalen du har angitt. Etter det vil vi beholde personopplysningene i en periode som gjør at vi kan håndtere eller svare på eventuelle klager, spørsmål eller problemstillinger knyttet til kjøpet. 

Opplysningene kan også lagres slik at vi kan fortsette å forbedre kundeopplevelsen vi tilbyr og for å sikre at du mottar kundelojalitetsbelønninger som skyldes deg. 

Vi beholder de identifiserbare opplysningene vi samler inn for målrettede tiltak, i så kort tid som mulig, hvoretter vi benytter tiltak for å permanent slette dem. 

Vi vil aktivt gjennomgå personopplysningene vi lager og trygt slette dem, eller i noen tilfeller anonymisere dem, når det ikke lenger foreligger juridiske, forretningsmessige eller forbrukermessige behov for at de skal beholdes. 

Du har rettigheter i forhold til personopplysninger og tilhørende behandling. Du kan utøve disse rettighetene til enhver tid. Vi har oppgitt en oversikt over disse rettighetene nedenfor, med en beskrivelse av hva det medfører for deg. Du kan utøve rettighetene ved å sende inn en forespørsel gjennom skjemaet «Kontakt oss» på våre nettsider. 

 • Retten til å være informert. Du har rett til å få klar, tydelig og lettforståelig informasjon om hvordan vi bruker personopplysninger og dine tilhørende rettigheter. Derfor gir vi deg informasjonen i denne erklæringen.   
 • Retten til innsyn og retting. Du har rett til å få innsyn i, korrigere eller oppdatere personopplysninger når som helst. Vi forstår betydningen av dette og har du behov for å utøve rettighetene dine, er du velkommen til å ta kontakt. 
 • Retten til dataportabilitet. Personopplysningene du har gitt oss, kan være portable. Dette betyr at det kan flyttes, kopieres eller overføres elektronisk under visse omstendigheter. 
 • Retten til sletting (Retten til å bli glemt). Under visse omstendigheter har du rett til å be om at vi sletter opplysningene om deg. Hvis du ønsker å slette personopplysningene vi har om deg, er du velkommen til å gi oss beskjed, og vi vil iverksette rimelige tiltak for å svare på forespørselen din i samsvar med lovpålagte krav. Hvis personopplysningene vi samler ikke lenger er nødvendig for noe formål, og vi ikke er lovpålagt å lagre dem, vil vi gjøre det vi kan for å slette, ødelegge eller permanent anonymisere dem.  
 • Retten til begrensning av behandling. Under visse omstendigheter har du rett til å begrenset behandling av personopplysninger om deg. 
 • Retten til å protestere. Under visse omstendigheter har du rett til å motsette deg visse typer behandling, inkludert behandling for direktemarkedsføring (dvs. å bli tilsendt varsler på e-post fra oss eller bli kontaktet med diverse potensielle muligheter). 
 • Retten til å klage til en tilsynsmyndighet. Du har rett til å sende inn en klage direkte til en lokal tilsynsmyndighet om måten vi behandler personopplysninger om deg på. 
 • Retten til å trekke tilbake samtykke. Hvis du har gitt samtykke til at vi behandler personopplysninger om deg (dvs. hvis samtykke er et juridisk grunnlag for at vi kan behandle personopplysninger om deg), har du rett til å trekke samtykket tilbake til enhver tid (selv om du gjør det, betyr det ikke at noe vi har gjort med personopplysninger med ditt samtykke har vært ulovlig frem til det tidspunktet). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til å behandle personopplysninger ved å kontakte oss. Du kan benytte kontaktinformasjonen nedenfor. 
 • Rettigheter knyttet til automatisert beslutningstaking. Du har rett til ikke å bli pålagt en beslutning som er basert utelukkende på automatisert behandling, og som har juridiske eller andre vesentlige innvirkninger på deg. Spesielt har du rett til: 
  • å be om menneskelig inngrep; 
  • å uttrykke synspunktet ditt; 
  • å få en forklaring på avgjørelsen som er tatt etter en vurdering; og 
  • å benekte en slik beslutning. 

Ytterligere informasjon og råd om rettighetene dine kan fås fra datatilsynet der du bor. 

Unilever har utnevnt et personvernombud for EØS/Storbritanniasom kan kontaktes på følgende adresse: Unilever NV, Weena 455, Postboks 760 3000 DK Rotterdam, Nederland eller via e-post til: EuropeDPO@unilever.com

Hvis du har spørsmål eller problemstillinger vedrørende Unilevers personvernerklæring eller databehandling, eller hvis du ønsker å sende inn en klage på et mulig brudd på din lokale databeskyttelsesforordning, vennligst send en e-post til EuropeDPO@unilever.com oss, eller send inn en forespørsel ved å bruke "Kontakt oss"-skjemaet som du finner på våre nettsider

Vi oppdaterer denne personvernerklæringen når det er nødvendig for å gjenspeile tilbakemeldinger fra kunder og endringer i våre produkter og tjenester. Når vi legger ut endringer i denne erklæringen, vil vi endre datoen for «sist oppdatert» som står øverst i denne erklæringen. Hvis endringene er betydelige, vil vi gi et mer konkret varsel (herunder e-postvarsling om endringer i personvernerklæringen for visse tjenester). Vi vil også lagre tidligere versjoner av denne personvernerklæringen i et arkiv, dersom du ønsker å se dem. 

Vi vil ikke gi deg svakere rettigheter enn det som fremgår av denne personvernerklæringen uten ditt samtykke. 

 

Ytterligere personvernvilkÅr eller merknader 

I tillegg til denne personvernerklæringen kan det være spesifikke kampanjer eller tilbud som styres av ytterligere personvernvilkår eller merknader. Vi oppfordrer deg til å lese disse tilleggsvilkårene eller merknadene før du deltar i slike kampanjer eller tilbud, ettersom du er pålagt å overholde dem hvis du velger å delta. Du vil bli forelagt eventuelle ytterligere vilkår eller merknader. 

 

 

Last updated October 2021