unilever Logo

Obaveštenje o privatnosti

#yourdataisyours 

Znamo da vodite računa o podacima o ličnosti i kako se oni koriste i želimo da nam verujete da Unilever pažljivo koristi vaše podatke o ličnosti. Ovo Obaveštenje o privatnosti će vam pomoći da razumete koje podatke o ličnosti prikupljamo i šta radimo sa njima.

Dok čitate naše Obaveštenje o privatnosti, molimo imajte na umu da se ono odnosi na sva UNILEVER privredna društva, kako je predviđeno u daljem tekstu.

Molimo da odvojite trenutak da se upoznate sa našim praksama privatnosti i obratite nam u slučaju  da imate bilo kakva pitanja tako što poslati e-poštu ili zahtev putem obrasca:  „Kontaktirajte nas” dostupnom na našim veb stranicama.

Nastojali smo da ovo Obaveštenje učinimo što jednostavnijim, ali ako vam nisu poznati pojmovi  poput kolačići, IP adresa i pretraživači, upućujemo vas da prvo posetite deo ključni pojmovi dostupan na.  

Imate pravo da uložite prigovor na određene upotrebe vaših podataka o ličnosti, uključujući upotrebu vaših podataka o ličnosti za direktni marketing. Pogledajte koja su vaša prava i kako možete da ih sprovedete ovde.

Tekst ispred „Pročitajte više” je aktiviran           

Svim podacima o ličnosti koji su saopšteni Unilever-u ili koje prikupi Unilever upravlja UNILEVER BEOGRAD d.o.o. u svojstvu rukovaoca podacima.

Ovo Obaveštenje o privatnosti se odnosi na podatke o ličnosti koje prikupi Unilever u vezi sa uslugama i proizvodima koje nudimo. 

Pročitajte više…

Tekst iza „Pročitajte više” je aktiviran

Svim podacima o ličnosti koji su dostavljeni Unilever-u ili koje prikupi Unilever rukuje UNILEVER BEOGRAD d.o.o., kao rukovalac podataka.

Ovo Obaveštenje o privatnosti se odnosi na podatke o ličnosti koje prikupi Unilever u vezi sa uslugama i proizvodima koje pružamo. Upućivanje na „Unilever“ u ovom Obaveštenju o privatnosti označava UNILEVER BEOGRAD d.o.o. kao i svako drugo društvo koja je direktno ili indirektno u posedu i/ili pod kontrolom privrednog društva UNILEVER BEOGRAD d.o.o., sa kojom komunicirate ili sa kojom imate poslovni odnos.

Ovo Obaveštenje o privatnosti se odnosi i na marketinški sadržaj kompanije Unilever, uključujući ponude i oglase za Unilever proizvode i usluge, koje mi (ili neki pružalac usluga koji deluje u naše ime) šaljemo vama preko internet stranica, platformi i aplikacija trećih lica, na osnovu Vaših informacija o korišćenju stranice. Ove internet stranice trećih lica obično imaju svoje vlastito Obaveštenje o privatnosti i Uslove i odredbe. Preporučujemo vam da ih pročitate pre korišćenja tih Internet stranica. 

Tekst ispred „Pročitajte više” je aktiviran

Podaci o ličnosti označavaju sve informacije koje se mogu upotrebiti da se direktno ili indirektno odredi neko fizičko lice. 

Vi ne morate da Unilever-u saopštite podatke o ličnosti koje prikupljamo, ali ako odlučite da to ne uradite, možda nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo naše proizvode ili usluge, ili visok kvalitet usluge ili da odgovorimo na eventualne upite koje možete imati.

Mi možemo da prikupimo podatke o ličnosti iz raznih izvora. To uključuje: 

 • Podatke o ličnosti koje nam direktno saopštite,
 • Podatke o ličnosti koje automatski prikupljamo, i
 • Podatke o ličnosti koje prikupljamo iz drugih izvora.
 • Podatke o ličnosti koje prikupljamo iz drugih izvora.

Tekst iza „Pročitajte više” je aktiviran

Podaci o ličnosti označavaju sve informacije koje se mogu upotrebiti da se direktno ili indirektno odredi neko fizičko lice. Ova definicija obuhvata podatke o ličnosti prikupljene van mreže (offline) preko naših Centara za angažovanje potrošača, direktnih marketinških kampanja, nagradnih igara i takmičenja, i na mreži (online) preko naših Internet stranica, aplikacija i brendiranih stranica na platformama i aplikacijama trećih lica kojima se pristupa ili koje se koriste preko platformi trećih lica.  

Od Vas se može zahtevati da pružite svoje podatke o ličnosti kada nas kontaktirate. Privredno društvo UNILEVER BEOGRAD d.o.o. može da podeli Vaše podatke o ličnosti sa drugim društvima u okviru Unilever Grupe i može da ih koristi na način koji je u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti. Mi takođe možemo da kombinujemo te informacije sa drugim informacijama za unapređenje naših proizvoda, usluga, sadržaja i oglašavanja.

Vi ne morate da Unilever-u saopštite podatke o ličnosti koje zahtevamo, ali ako odlučite da to ne uradite, možda nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo naše proizvode ili usluge, ili visok kvalitet usluge ili da odgovorimo na eventualne upite koje možete imati.  

Načini na koje prikupljamo vaše podatke o ličnosti 

Podatke o ličnosti možemo da prikupljamo iz različitih izvora. To uključuje: 

 • Podatke o ličnosti koje nam lično pružate. Mi prikupljamo podatke o tome kako koristite naše usluge i proizvode, kao što su vrsta sadržaja koje pregledate ili kojima se bavite, ili učestalost i trajanje vaših aktivnosti. Mi takođe prikupljamo podatke o ličnosti koje nam date kada se prijavite za marketinški bilten, kada popunite anketu ili kada registrujete nalog za kupovinu naših proizvoda. Tom prilikom mi možemo da tražimo vaše podatke o ličnosti kao što su ime, pol, datum rođenja, adresa, adresa elektronske pošte, broj telefona ili podaci o kreditnoj kartici. Neki Unilever brendovi mogu da prikupljaju „posebne kategorije podataka o ličnosti“  o vama uz vašu izričitu saglasnost. Za više informacija o posebnim kategorijama podataka koje prikupljamo i kako ih koristimo, molimo pogledajte odgovarajući odeljak ispod.   
 • Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski. Mi takođe primamo i čuvamo određene vrste podataka o ličnosti uvek kada stupate u interakciju sa nama online. Na primer mi koristimo kolačiće (cookies) i tehnologije praćenja (za više informacija, pogledajte ključne pojmove o privatnosti) za pribavljanje podataka o ličnosti kada vaš Internet pretraživač pristupa našim stranicama ili oglasima i drugim sadržajima koje plasira Unilever ili koji se plasiraju u ime Unilever-a na drugim stranicama. Vaše podatke o ličnosti takođe prikupljamo i kada pretražujete, kupujete, objavljujete, učestvujete u konkursima ili upitnicima ili kada komunicirate sa našim timovima korisničkog servisa. Primeri vrsta podataka o ličnosti koje prikupljamo uključuju: IP adresu (za više informacija, pogledajte ključne pojmove o privatnosti), ID broj uređaja, podatke o lokaciji, računaru i informacije o konekciji kao što su vrsta pretraživača i verzija, podešavanje vremenske zone, vrste i verzije dodataka za pretraživač, operativnih sistem i istoriju kupovine – koje Unilever ponekad objedinjuje sa sličnim informacijama dobijenim od drugih potrošača. Tokom nekih od vaših pretraživanja Unilever stranica, mi takođe možemo da koristimo softverske alatke za merenje i prikupljanje informacija o sesiji, uključujući vreme odziva stranica, greške u učitavanju, dužine poseta određenim stranicama, informacije o interakciji na stranici, i metode koje se koriste za dalje pregledanje stranica. Mi takođe možemo da prikupljamo tehničke informacije koje nam pomažu da  identifikujemo vaš uređaj u cilju sprečavanja prevara i u dijagnostičke svrhe.    
 • Podaci o ličnosti koje prikupljamo iz drugih izvora. Mi podatke o ličnosti prikupljamo iz drugih izvora uključujući i naša pouzdana partnerstva sa trećim licima i kada upravljamo Unilever nalozima na platformama trećih lica: Na primer kada koristite „sviđa mi se“ funkcionalnost na Facebook-u ili +1 funkcionalnost na Google+. Pored toga, mi primamo informacije vašem i o odnosu drugih korisnika prema našem oglašavanju za potrebe merenja da li je oglašavanje relevantno i uspešno. Mi takođe prikupljamo informacije o vama i o vašim aktivnostima od trećih lica kada zajednički nudimo usluge ili proizvode ili od pružaoca usluga obogaćivanja podataka trećih lica (za više informacija, pogledajte naše ključne pojmove o privatnosti) koji mogu Unileveru-u pružiti uvid o podacima o ličnosti koje posedujemo.   

 

Kada i zašto prikupljamo „posebne vrste podataka o ličnosti“ 

Određene vrste podataka o ličnosti, kao što su rasna, etnička pripadnost, veroispovest, zdravlje, seksualnost ili biometrijski podaci klasifikuju se kao „posebne vrste podataka” i za njih se koristi dodatna zaštita prema evropskim zakonskim propisima o zaštiti podataka. 

Mi ograničavamo okolnosti u kojima prikupljamo i obrađujemo ove posebne kategorije podataka.  

Unilever ponekad prikuplja podatke koji se odnose na vaše zdravstveno stanje kao što su alergije, trudnoća ili tip kože za slanje prilagođenih oglasa i relevantnih promocija. Unilever samo prikuplja i koristi ove podatke o ličnosti kada nam date svoju saglasnost za to. U nekim slučajevima, možda ste zahtevali usluge ili proizvode koji ne uključuju direktno prikupljanje nekih posebnih kategorija podataka, ali mogu da podrazumevaju ili da ukazuju na vašu veroispovest, zdravstveno stanje i druge posebne kategorije podataka.  

Da bismo ilustrovali okolnosti u kojima Unilever prikuplja i obrađuje posebne kategorije podataka o ličnosti, pripremili smo sledeće primere:    

 • Slično tome, Unilever prikuplja podatke o ličnosti u vezi sa alergijama potrošača  za slanje oglasa i promocija potrošačima za proizvode koji su relevantni za njihove potrebe. 

 

Kako štitimo privatnost dece? 

Mi shvatamo značaj preduzimanja dodatnih mera predostrožnosti za zaštitu privatnosti i bezbednosti dece koja koriste Unilever proizvode i usluge.  

Većina Unilever stranica su dizajnirane i namenjene za upotrebu od strane odraslih lica.  Kada je neka od naših stranica namenjena za upotrebu od strane mlađe publike, mi ćemo pribaviti saglasnost lica sa roditeljskom odgovornošću pre nego što izvršimo prikupljanje podataka o ličnosti ako se to zahteva prema važećim zakonima (starosna dob za koju je potrebna saglasnost varira od Države do Države).    

Ako ste dete mlađe od starosne dobi za koju se zahteva saglasnost u vašoj Državi, potrebno je da pogledate uslove ovog Obaveštenja o privatnosti zajedno sa svojim roditeljom ili starateljom kako biste bili sigurni da ih razumete i prihvatate. Ako otkrijemo da smo prikupili podatke o ličnosti deteta bez saglasnosti roditelja ili staratelja, a ako je bilo potrebno pribavljanje te saglasnosti, mi ćemo izbrisati te podatke o ličnosti čim to bude praktično moguće. Pristup određenim Unilever stranicama i/ili pravo na dobijanje nagrada, uzoraka ili drugih poklona se generalno ograničava na korisnike iznad određene starosne dobit.  

Mi ponekad koristimo vaše podatke o ličnosti kako bismo izvršili proveru potvrde starosti i za sprovođenje starosnih ograničenja.  

Tekst ispred „Pročitajte više” je aktiviran

Mi vaše podatke o ličnosti prikupljamo, obrađujemo i obelodanjujemo samo u posebne i ograničene svrhe. Na primer, za obradu vaših uplata, za procenu i rešavanje određenih reklamacija, za razvoj i unapređenje naših proizvoda, usluga, načina komunikacije i funkcionalnosti naših Internet stranica, za pružanje personalizovanih proizvoda, komunikacija i ciljanog oglašavanja kao i da vam preporučimo proizvode.  

Mi takođe kreiramo profile analiziranjem informacija o vašim online pregledima, pretragama i kupovnom ponašanju i vašim interakcijama sa našim saopštenjima o brendu izgradnjom segmenata (kreiranjem grupa koje imaju određene zajedničke karakteristike) i smeštanjem vaših podataka o ličnosti u jedan ili više segmenata.  

Pored toga, Unilever obrađuje vaše podatke o ličnosti takođe i pomoću automatizovanih sredstava. Automatizovana odluka je odluka koja se donese automatskim sredstvima, kada nijedan čovek nije uključen u proces odlučivanja koji se odnosi na vaše podatke o ličnosti.    

Pročitajte više…

Tekst iza “Pročitajte više” je aktiviran

Mi Vaše podatke o ličnosti prikupljamo, obrađujemo i obelodanjujemo u sledeće svrhe:  

 • Za obradu vaših uplata, ako kupujete naše proizvode, da vam dostavimo status porudžbine, da rešimo vaše upite i zahteve i da procenimo i rešimo eventualne reklamacije;
 • Za obradu i odgovaranje na vaše upite ili da vas kontaktiramo da bismo odgovorili na vaša pitanja i/ili zahteve;
 • Za razvoji i unapređenje naših proizvoda, usluga, načina komunikacije i funkcionalnosti naših internet stranica;
 • Za potrebe konkursa i promocija u kojima učestvujete;
 • Da vam saopštimo informacije i za upravljanje vašom registracijom i/ili pretplatom na naše biltene ili druge vidove komunikacije,
 • Za upravljanje našim svakodnevnim poslovnim potrebama u vezi sa vašim učešćem na našim konkursima, nagradnim igrama ili promotivnim aktivnostima ili zahtevima;
 • Za utvrđivanje identiteta lica koja nas kontaktiraju telefonom, elektronskim sredstvima ili na drugi način;
 • Za potrebe interne obuke i osiguranja kvaliteta;
 • Za razumevanje i procenu interesa, želja i promenjivih potreba potrošača, za unapređenje naše stranice, naših trenutnih proizvoda i usluga i/ili za razvoj novih proizvoda i usluga; i
 • Za pružanje personalizovanih proizvoda, komunikacija i ciljanog oglašavanja kao i za davanje preporuka u vezi sa proizvodima.

Kada prikupljamo i koristimo vaše podatke o ličnosti za potrebe navedene iznad ili za druge svrhe, mi ćemo vas obavestiti pre ili u trenutku prikupljanja informacija.   

Gde je to prikladno, mi ćemo tražiti vašu saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Kada date saglasnost za aktivnosti obrade, vi imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku.   

U nekim slučajevima, mi se oslanjamo na legitimni interes za potrebe obrade vaših podataka o ličnosti. Legitimni interes može da postoji na primer kada se prijavite za šemu lojalnost sa nekim od naših brendova, a mi koristimo prikupljene podatke o ličnosti za sprovođenje analitike podataka radi unapređenja naših proizvoda ili usluga. Ovaj osnov će se koristiti samo kada je potrebno za ostvarenje legitimnog interesa, na primer za pomoć u realizaciji ugovora ili za optimizaciju usluge, ali to neće premašiti vaša prava kao lica. Na ovaj pravni osnov se možemo osloniti samo ako ne postoji manje nametljiv način za obradu vaših podataka o ličnosti. Uveravamo vas da, ako se legitimni interes koristi kao osnov za obradu  vaših podataka o ličnosti, mi ćemo voditi evidenciju o tome i vi imate pravo da zatražite te informacije.  

Mi vaše podatke o ličnosti obrađujemo za realizaciju ugovora u kom jeste ili ćete biti jedna od strana. Na primer, mi moramo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti za isporuku proizvoda ili usluge koje ste kupili, da vam omogućimo učešće u konkursima ili da vam pošaljemo uzorke koje ste zahtevali.    

Mi takođe obrađujemo vaše podatke o ličnosti kada imamo zakonsku obavezu (na primer, poreske ili obaveze za socijalno osiguranje) da izvršimo tu obradu. Na primer, sudski nalog ili sudski poziv može zahtevati od nas obradu podataka o ličnosti u određenu svrhu, ili mi možemo biti primorani da obrađujemo podatke o ličnosti za prijavljivanje sumnjivih transakcija prema lokalnim pravilima o sprečavanju pranja novca.   

Profilisanje 

Unilever koristi vaše podatke o ličnosti za izradu profila. Mi stvaramo profile tako što analiziramo informacije o vašem online pregledanju, pretraživanju i kupovnim navikama i vašim interakcijama sa našim saopštenjima o brendu izgradnjom segmenata (kreiranjem grupa koje imaju određene zajedničke karakteristike) i smeštanjem vaših podataka o ličnosti u jedan ili više segmenata. Unilever koristi te segmente za personalizovanje stranice i za naše komunikacije sa vama (kao što je prikazivanje predmetnog sadržaja vama uvek kada posetite našu stranicu ili  u biltenima namenjenim vama), i za prikazivanje predmetnih ponuda i oglasa sa Unilever brendovima na Unilever stranicama i preko Internet stranica trećih lica. Segmenti se takođe mogu koristiti za kampanje trećih lica na Unilever stranicama. Unilever profiliše vaše podatke kada date pristanak na to; na primer, prihvatanjem postavljanja kolačića na vaš pretraživač online ili pretplatom na e-mail biltene za neki od naših brendova.

Vi možete da povučete svoju saglasnost da biste sprečili korišćenje vaših podataka o ličnosti na taj način u bilo kom trenutku pomoću odeljka upravljanje kolačićima iz naše Informacije o korišćenju kolačića ili odjavljivanjem korišćenja vaše adrese elektronske pošte, ako ste se prijavili na nekoj od naših stranica ili ako ste se pretplatili na neki od marketinških biltena.  

Na primer:    

 • Unilever prikuplja podatke, uz vašu saglasnost sa:  
  • Naših Internet stranica o tome šta pregledate i o načinu na koji postupate sa našim sadržajem;  
  • Našeg digitalnog oglašavanja putem banera koje vam nudimo na društvenim platformama i stranicama drugih izdavača; i 
  • Formulara koje popunite online i pošaljete nama u vezi sa vašim interesovanjima.   
 • Mi takođe pratimo proizvode koje kupite kada kliknete na neki od naših oglasa na banerima i dalje obavite kupovinu nekog proizvoda od nekog od naših maloprodajnih partnera.  
 • Ako ste tražili da primate poruke elektronske pošte, ili SMS komunikacije od nas, mi pratimo da li ste otvorili, pročitali ili kliknuli na sadržaj da pregledate ono za šta ste zainteresovani kako bismo mogli da vam pružimo više sadržaja za koje smatramo da ćete u njima uživati.  
 • Mi koristimo ove podatke za izradu profila o tome šta volite ili ne volite. Na primer, ako vidimo da redovno pregledate Veganske recepte na našoj stranci „Recipedia“, i ako ste prihvatili opciju da primate poštu od nas, mi možemo da vam šaljemo novosti o novim Veganskim receptima koji su se tek pojavili na stranici, a koji bi vam mogli biti interesantni ili možemo da prilagodimo sadržaj prilikom vaše posete u smeru za koji mislimo da biste bili najviše zainteresovani.  
 • Na osnovu ovih profilnih informacija, mi možemo takođe da vam pošaljemo oglase za koje smatramo da će vam se dopasti i da biste želeli da ih vidite dok pregledate naš sadržaj ili sadržaj sa naše mreže saradnika kod kojih se oglašavamo. Ponekad, uz vašu saglasnost, mi možemo da upotrebimo vašu trenutnu lokaciju da vam pošaljemo oglase u vezi sa promocijama ili događajima koji se dešavaju u blizini, ako smatramo da biste mogli biti zainteresovani za njih.  
 • Mi takođe možemo da koristimo informacije koje ste saopštili izabranim trećim licima i koje ste pristali da podelite, kao što je vaša starost, pol, životna dob, stil života i šira interesovanja za određivanje lica za koja smatramo da će imati ista interesovanja kao vi i za koje smatramo da će biti zainteresovani za slično oglašavanje.   

Automatizovano odlučivanje 

U nekim slučajevima, Unilever obrađuje vaše podatke o ličnosti pomoću automatizovanih sredstava. Automatizovano odlučivanje je odlučivanje koje se isključivo vrši automatskim sredstvima, gde nijedan čovek nije uključen u proces odlučivanja u vezi sa vašim podacima o ličnosti. Na primer:    

 • Unilever koristi simulacije igara naučno zasnovanih procena ponašanja i tehnike nauke o podacima za procenu potencijalnih zaposlenih. Od kandidata se zahteva da odigraju set igara, a obrasci ponašanja koje pokažu tokom igranja igre se procenjuju pomoću Unilever-ovog prilagođenog algoritma za predviđanje potencijala tog kandidata za određenu ulogu. Ovaj algoritam se redovno testira kako bi se obezbedilo njegovo dalja objektivnost, efikasnost i nepristrasnost.    

Mi nećemo donositi odluke zasnovane isključivo na automatskom odlučivanju koje imaju značajan uticaj na vas. Ako to uradimo, mi ćemo vas obavestiti i pružićemo vam jasne informacije o našoj odluci da se oslonimo na automatizovanu obradu prilikom donošenja odluke i našu zakonsku osnovu da to uradimo. Na primer, Unilever obrađuje vaše podatke o ličnosti pomoću automatizovanih sredstava samo ako je potrebno za zaključenje ili realizaciju ugovora sa vama ili kada date svoju izričitu saglasnost.  

Vi imate pravo da ne budete predmet odluke koja je zasnovana samo na automatizovanoj obradi i koja proizvodi pravne ili druge značajne efekte po vas. Naročito imate pravo:    

 • da zahtevate ljudsku intervenciju;  
 • da izrazite svoje gledište;  
 • da dobijete objašnjenje odluke donete nakon procene; i 
 • da osporite tu odluku.    

Tekst ispred „Pročitajte više” je aktiviran

Kao deo Unilever Grupe, koja posluje na globalnom nivou, UNILEVER BEOGRAD d.o.o. deli vaše podatke o ličnosti unutar Unilever Grupe i sa odabranim trećim licima. Na primer, mi vaše podatke o ličnosti delimo sa pružaocima usluga trećim licima, ostalim trećim licima, kao i u slučaju prenosa poslovanja ili pravnog obelodanjivanja.   

Pročitajte više…

Tekst iza „Pročitajte više” je aktiviran

Kao deo Unilever Grupe, koja posluje na globalnom nivou, UNILEVER BEOGRAD d.o.o. deli vaše podatke o ličnosti unutar Unilever Grupe i sa odabranim trećim licima u sledećim okolnostima:   

 • Pružaocima usluga trećim licima. Da bismo realizovali vaše zahteve, odgovorili na vaše upite, ispunili vaše porudžbine, ispoštovali kupone, da bismo vam dostavili uzorke, omogućili učešće u nagradnim igrama ili pružili razne druge mogućnosti, usluge i materijale koji su vam na raspolaganju na našim Internet stranicama, mi delimo vaše podatke o ličnosti sa pružaocima usluga trećim licima koji obavljaju te funkcije u naše ime, kao što su društva koje hostuju ili upravljaju Unilever stranicama, obrađuju uplate, analiziraju podatke, pružaju usluge korisničkog servisa, poštanske ili usluge isporuke, i sponzori ili ostala treća lica koja učestvuju u našim promocijama ili upravljaju našim promocijama. Oni imaju pristup podacima o ličnosti koji su potrebni za obavljanje njihovih funkcija, ali ne mogu da ih koriste u druge svrhe. Dalje, oni moraju da obrađuju ove podatke o ličnosti u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti i na način dozvoljen važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.           
 • Ostala treća lica. Vaše podatke o ličnost ćemo takođe koristiti mi ili ćemo ih deliti sa našim sponzorima, oglašivačima, reklamnim mrežama, reklamnim serverima, mrežama društvenih medija, i analitičkim društvima ili ostalim trećim licima u vezi sa marketinškim, promotivnim i ponudama za obogaćivanje podataka (da saznate više o našim ključnim pojmovima o privatnosti, posetite sledeći link [LINK]) i drugim ponudama, kao i u vezi sa informacijama o proizvodima.     
 • Prenosi poslovanja. Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti ili ćemo ih deliti sa Unilever Grupom, prvenstveno za poslovne i operativne svrhe. Kako Unilever Grupa razvija svoje poslovanje, ona može da prodaje ili kupuje imovinu, zavisna društva ili poslovne jedinice. U tim transakcijama, vaši podaci o ličnosti generalno prestavljaju prenetu poslovnu imovinu, ali na njih se i dalje primenjuju obećanja data u nekom prethodno postojećem Obaveštenju o privatnosti (osim, naravno, ako ne date saglasnost na drugačiji tretman). Ako neki drugi subjekat stekne nas, naše poslovanje ili suštinski svu ili deo naše imovine ili imovine koja se odnosi na Unilever internet stranice, vaši podaci o ličnosti će biti obelodanjeni tom subjektu kao deo procesa dubinske analize i biće preneti tom subjektu kao jedan deo prenete imovine.   Takođe, ako neki stečajni postupak ili postupak reorganizacije bude pokrenut protiv nas, svi ti podaci o ličnosti će se smatrati našom imovinom i kao takvi mogu biti prodati ili preneti trećim licima. 
 • Pravno obelodanjivanje. Mi možemo da prenesemo i da obelodanimo vaše podatke o ličnosti trećim licima:  
  • da ispunimo zakonsku obavezu;  
  • kada smatramo u dobroj veri da se to zahteva važećim zakonom;  
  • Na zahtev državnih organa koji sprovode istragu;  
  • Da potvrdimo ili sprovedemo naše „Uslove korišćenja“ ili druge važeće politike/obaveštenja;  
  • Za otkrivanje i zaštitu od prevare, ili tehničkih ili bezbednosnih slabosti;  
  • Kao odziv na vanredne situacije; ili na drugi način 
  • Da zaštitimo prava, imovinu, bezbednost ili sigurnost trećih lica, posetilaca Unilever stranica, Unilever-a ili javnosti.   

Međunarodni prenosi podataka 

Unilever deli podatke o ličnosti unutar Unilever Grupe ili sa trećim licima za potrebe opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti.  

Unilever će podatke o ličnosti prikupljene unutar Evropskog ekonomskog prostora (EEP) slati u strane države samo u okolnostima kao što su: 

 • za poštovanje vaših instrukcija;
 • za poštovanje zakonske dužnosti; ili
 • za rad sa našim agentima i savetnicima koje koristimo kao pomoć u vođenju našeg poslovanja i usluga.   

Ako izvršimo prenos podataka o ličnosti izvan EEP, Unilever će voditi računa da oni budu zaštićeni na isti način kao da se koriste unutar EEP. Mi ćemo primenjivati neke od sledećih zaštitnih mera:    

 • Prenos u neku državu izvan EEP, čiji zakonski propisi o privatnosti obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite podataka o ličnosti kao što ne nivo u EEP;
 • Zaključenje ugovora sa trećim licem iz strane zemlje da oni moraju da zaštite podatke o ličnosti prema istim standardima kao što su oni iz EEP; ili
 • Prenos podataka o ličnosti organizacijama koje su deo specifičnih sporazuma o prekograničnom prenosu podataka sa Evropskom unijom (npr. Štit privatnosti, okvir koji utvrđuje standarde za podatke razmenjene između Sjedinjenih Američkih Država i evropskih država, ili sličan okvir). 

Tekst ispred „Pročitajte više” je aktiviran

Unilever ozbiljno shvata bezbednost vaših podataka o ličnosti. Mi ulažemo sve napore da zaštitimo vaše podatke o ličnosti od zloupotrebe, uplitanja, gubitka, neovlašćenog pristupa, izmene ili obelodanjivanja.  

Pročitajte više…

Tekst iza „Pročitajte više” je aktiviran

Unilever ozbiljno shvata bezbednost vaših podataka o ličnosti. Mi ulažemo sve napore da zaštitimo vaše podatke o ličnosti od zloupotrebe, uplitanja, gubitka, neovlašćenog pristupa, izmene ili obelodanjivanja.   

Naše mere uključuju primenu odgovarajućih kontrola pristupa, ulaganje u najnovija Sredstva za bezbednost informacija radi zaštite IT okruženja i obezbeđivanje šifrovanja, pseudonimizacije i anonimizacije podataka o ličnosti uvek kada je moguće.   

Pristup vašim podacima o ličnosti je dozvoljen između naših zaposlenih i agenata samo na osnovi „treba da znaju“ i samo uz strogo poštovanje ugovornih obaveza čuvanja poverljivosti kada obradu više treća lica.  

Tekst ispred „Pročitajte više” je aktiviran

Mi ćemo vaše podatke o ličnosti čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za potrebe obrade. 

Pročitajte više…

Tekst iza “Pročitajte više” je aktiviran

Mi ćemo vaše podatke o ličnosti čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za potrebe obrade. Na primer, kada obavljate kupovinu online kod nas, mi ćemo podatke koji se odnose na vašu kupovinu čuvati da bismo mogli da realizujemo specifični ugovor koji ste zaključili, a nakon toga, mi ćemo podatke o ličnosti čuvati u periodu koji nam omogućava da obradimo ili odgovorimo na sve žalbe, upite ili zabrinutosti u vezi sa kupovinom.

Vaši podaci se takođe mogu čuvati da bismo mogli nastaviti da unapređujemo vaše iskustvo sa nama i da se pobrinemo da dobijete sve nagrade za lojalnost koje vam pripadaju.

Podatke o ličnosti koji mogu da vas odrede, a koje pribavimo direktno za potrebe ciljnog oglašavanja, čuvamo samo onoliko vremena koliko je potrebno nakon čega primenjujemo mere za njihovo trajno brisanje.   

Mi ćemo aktivno pregledati podatke o ličnosti koje posedujemo i brisaćemo ih na bezbedan način, ili ćemo ih u nekim slučajevima anonimizovati, kada više ne postoji ni pravna, ni poslovna ni potrošačka potreba za njihovim čuvanjem.  

Tekst ispred „Pročitajte više” je aktiviran

Vaša prava u vezi sa načinom obrade vaših podataka o ličnosti. Ova prava možete ostvariti u bilo kom trenutku. U nastavku dajemo pregled ovih prava zajedno sa onim što to podrazumeva za vas. Svoja prava možete da ostvarite tako što ćete poslati slanjem e-poštu ili podneti zahteva putem obrasca „Kontaktirajte nas“ dostupnom preko veb stranice.

Pročitajte više…

Tekst iza “Pročitajte više” je aktiviran

Kada vršimo obradu vaših podataka o ličnosti, vi imate brojna prava u vezi sa obradom podataka i možete da sprovedete ta prava u bilo kom trenutku. Mi smo dali pregled ovih prava u nastavku, zajedno sa onim šta to podrazumeva za vas. Vi  možete da sprovedete vaše prava tako što ćete nam se obratiti na e-mail adresu ili tako što ćete nam poslati  zahtev kroz formular dostupan na  “Kontakt” preko veb stranice. 

 • ·       Pravo na informisanje. Imate pravo da dobijete jasne, transparentne i razumljive informacije o tome kako koristimo vaše podatke o ličnosti i o vašim pravima. Dakle, mi vam pružamo informacije u ovom Obaveštenju.   
 • Pravo na pristup i ispravku. Vi imate pravo na pristup, ispravku ili ažuriranje vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku. Mi shvatamo značaj toga i ukoliko želite da sprovedete ta prava slobodno nam se obratite.   
 • Pravo na prenosivost podataka. Podaci o ličnosti koje nam dostavite se mogu prenositi. To znači da se mogu premeštati, kopirati ili prenositi elektronski, pod određenim uslovima.
 • Pravo na zaborav. Pod određenim okolnostima, imate pravo da zahtevate da obrišemo vaše podatke. Ako želite da obrišete podatke o ličnosti koje čuvamo o vama, molimo vas da nas obavestite i mi ćemo preduzeti razumne korake da odgovorimo na vaš zahtev u skladu sa pravnim zahtevima. Ako podaci koje prikupljamo više nisu potrebni u bilo koju svrhu, i ako se od nas zakonom ne zahteva da ih čuvamo, mi ćemo uraditi sve što možemo da ih obrišemo, uništimo ili trajno deidentifikujemo.   
 • Pravo na  ograničenje obrade. Pod određenim okolnostima vi imate pravo da ograničite obradu vaših podataka o ličnosti.
 • Pravo na prigovor. Pod određenim okolnostima vi imate pravo da uložite prigovor na određene vrste obrade, uključujući obradu za potrebe direktnog marketinga (odnosno prijem poruka elektronske pošte od nas u kojima vas obaveštavamo ili kontaktiramo sa raznim potencijalnim mogućnostima). 
 • Pravo na ulaganje žalbe Nadzornom organu. Vi imate pravo da uložite žalbu bilo kom lokalnom Nadzornom organu u vezi sa tim kako obrađujemo vaše podatke o ličnosti.
 • Pravo povlačenja saglasnosti. Ako ste dali saglasnost na bilo koje postupanje sa vašim podacima o ličnosti (odnosno, mi se oslanjamo na saglasnost kao pravnu osnovu za obradu vaših podataka o ličnosti), vi imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku (ali i ako to uradite, to ne znači da će sve što smo uradili sa vašim podacima o ličnosti uz vašu saglasnost do tog trenutka biti nezakonito). Vi možete da povučete svoju saglasnost na obradu vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku tako što ćete nam se obratiti način naveden u tekstu ispod. 
 • Prava u vezi sa automatizovanim odlučivanjem. Vi imate pravo da ne budete predmet odlučivanja koje se zasniva isključivo na automatizovanoj obradi i koje proizvodi pravna ili druga značajna dejstva po vas. Naročito imate pravo:  
  • da zahtevate ljudsku intervenciju;
  • da izrazite svoje gledište;
  • da dobijete objašnjenje odluke donete nakon procene; i
  • da osporite tu odluku.   

Dodatne informacije i savete o svojim pravima možete da dobijete od Regulatora za zaštitu podataka o vašoj zemlji.   

Tekst ispred „Pročitajte više” je aktiviran

Imenovanom DPO službeniku za  zaštitu privatnosti (u Evropi i Velikoj Britaniji) možete da se obratite na Unilever N.V, Weena 455, PO Box 760 3000 DK Roterdam, Holandija, ili putem e-pošte na: EuropeDPO@unilever.com

 Pročitajte više…

Tekst iza „Pročitajte više” je aktiviran

Imenovanom DPO službeniku za  zaštitu privatnosti (u Evropi i Velikoj Britaniji) možete da se obratite na Unilever N.V, Weena 455, PO Box 760 3000 DK Roterdam, Holandija, ili putem e-pošte na: EuropeDPO@unilever.com

Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice o Obaveštenju o privatnosti ili obradi podataka društva Unilever ili ako želite da uložite pritužbu zbog mogućeg kršenja lokalnog propisa o zaštiti podatka o ličnosti, to možete da uradite slanjem e-pošte (ažurirati) ili podnošenjem zahteva pomoću obrasca: „Kako da kontaktiram Unilever“ na našim veb stranicama.

Tekst ispred „Pročitajte više” je aktiviran

Mi ćemo ovo Obaveštenje o privatnosti ažurirati kada je potrebno da prikažemo povratne informacije dobijene od klijenata i promene naših proizvoda i usluga. 

Pročitajte više…

Tekst iza „Pročitajte više” je aktiviran

Mi ćemo ovo Obaveštenje o privatnosti ažurirati kada je potrebno da prikažemo povratne informacije dobijene od klijenata i promene naših proizvoda i usluga. Kada objavimo promene ove izjave, mi ćemo revidirati datum „poslednjeg ažuriranja“ na vrhu ovog Obaveštenja. Ako su promene značajne, mi ćemo dati istaknutije obaveštenje (uključujući, za određene usluge, slanje poruke elektronske pošte o promenama Obaveštenja o privatnosti). Mi ćemo takođe čuvati prethodne verzije ovog Obaveštenja o privatnosti u arhivi da možete da ih pregledate

Mi nećemo umanjiti vaša prava koja imate prema ovom Obaveštenju o privatnosti bez vaše saglasnosti.   

Dodatni uslovi ili obaveštenja o privatnosti

Pored ovog Obaveštenja o privatnosti, mogu da postoje i specifične kampanje ili promocije koje će biti regulisane dodatnim uslovima ili obaveštenjima o privatnosti.  Preporučujemo vam da pročitate ove dodatne uslove ili obaveštenja pre učestvovanja u bilo kojim kampanjama ili promocijama pošto ćete morati da postupite u skladu sa njima ako odlučite učestvujete. Svi dodatni uslovi ili obaveštenja o privatnosti će vam vidno biti stavljeni na raspolaganje.   

 

 

Last updated Nov 2021