unilever Logo

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

#YOURDATAISYOURS

Sme si vedomí toho, že vám záleží na vašich osobných údajoch a na tom, ako sa s nimi nakladá a je pre nás dôležité, aby ste dôverovali spoločnosti Unilever, že používa vaše osobné údaje bezpečným spôsobom. Uvedené Oznámenie o ochrane osobných údajov (Oznámenie) vám pomôže pochopiť, aký typ osobných údajov zbierame, z akého dôvodu a na aký účel ich zhromažďujeme.

Majte prosím na zreteli, že uvedené Oznámenie sa vzťahuje  na spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o., o sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 31 667 228, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd Sro, vložka č. 5998/B 

Oboznámte sa, prosím, s našimi postupmi ochrany osobných údajov a v prípade otázok nám zašlite žiadosť o informáciu prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ na našom webe.

Našou snahou je, aby dané Oznámenia bolo čo najzrozumiteľnejšie, avšak, v prípade, že vám nie sú jasné pojmy ako cookies, IP adresy a internetové prehliadače, oboznámte sa najskôr s týmito kľúčovými pojmami.

Máte právo namietať voči určitým spôsobom použitia vašich osobných údajov, vrátane použitia vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Oboznámte sa s tým, aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť.

TEXT PRED „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Všetky osobné údaje získané spoločnosťou Unilever alebo zhromažďované spoločnosťou Unilever, sú spracúvané a riadené spoločnosťou spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 31 667 228, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd Sro, vložka č. 5998/B  ako prevádzkovateľom osobných údajov.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov a sa vzťahuje na osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Unilever v súvislosti so službami a výrobkami, ktoré ponúkame.

Zistiť viac...

TEXT ZA „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Všetky osobné údaje poskytnuté alebo zhromaždené spoločnosťou Unilever sú spracúvané spoločnosťou Unilever Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 31 667 228, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd Sro, vložka č. 5998/B  ako prevádzkovateľom osobných údajov. 

Uvedené Oznámenie o y ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Unilever v súvislosti so službami a výrobkami, ktoré ponúkame. Odkazy na „Unilever“ v uvedenom Oznámení o  ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 31 667 228, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd Sro, vložka č. 5998/B  ako prevádzkovateľa osobných údajov.

Toto Oznámenie o  ochrane osobných údajov sa vzťahuje taktiež na obsah marketingových aktivít spoločnosti Unilever, vrátane ponúk a reklám týkajúcich sa výrobkov a služieb spoločnosti Unilever, ktoré vám my (alebo  poskytovateľ služieb konajúci v našom mene) zasielame na internetové stránky tretích strán, spolu s platformami a aplikáciami založených na  informáciách o vašom používaní internetovej stránky. Tieto internetové stránky tretích strán disponujú spravidla vlastnými oznámeniami o ochrane osobných údajov  a zmluvnými podmienkami. Skôr ako využijete takéto internetové stránky, odporúčame oboznámiť sa s nimi.

TEXT PRED „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Osobný údaj znamená akúkoľvek informáciu, ktorú je možné použiť priamo alebo nepriamo na identifikáciu osoby.

Nie je nutné, aby ste poskytovali osobné údaje spoločnosti Unilever, o ktoré žiadame, avšak, ak sa rozhodnete neposkytnúť takéto údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť naše produkty alebo služby alebo kvalitné služby, alebo odpovedať vám na vaše otázky.

Osobné údaje môžeme zhromažďovať z viacerých zdrojov. Tieto zahŕňajú:

 • osobné údaje, ktoré nám poskytujete priamo;

 • osobné údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky;

 • osobné údaje, ktoré zhromažďujeme z iných zdrojov.

Zistiť viac...

TEXT ZA „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Osobný údaj znamená akúkoľvek informáciu, ktorú je možné použiť priamo alebo nepriamo na identifikáciu osoby. Uvedené definície zahŕňajú osobné údaje zhromaždené offline prostredníctvom našich Spotrebiteľských centier, priamych marketingových kampaní,  a súťaží a online prostredníctvom našich internetových stránok, aplikácií a značkových stránok na platformách a aplikáciách tretích strán, alebo prostredníctvom platforiem tretích strán.

Pri kontakte s nami môžu byť od vás požadovať osobné údaje. Spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 31 667 228, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd Sro, vložka č. 5998/B  ako prevádzkovateľ osobných údajov môže zdieľať takéto osobné údaje so spoločnosťami skupiny Unilever Group a použiť ich spôsobom v súlade s uvedeným Oznámením o ochrane osobných údajov. Môžeme ich súčasne kombinovať s ďalšími informáciami z dôvodu skvalitnenia výrobkov, služieb, obsahu a reklamy. 

Nie je nutné, aby ste poskytovali osobné údaje spoločnosti Unilever, o ktoré žiadame, avšak, ak sa rozhodnete neposkytnúť takéto údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť naše produkty alebo služby alebo kvalitné služby, alebo odpovedať vám na vaše požiadavky, ktoré by ste mohli mať.

SPOSOBY, AKÝMI ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje môžeme zhromažďovať z viacerých zdrojov. Tieto zahŕňajú:

 • Osobné údaje, ktoré nám poskytujete priamo. Účelom zhromažďovania údajov je spôsob, akým používate naše služby a výrobky, ako aj obsah, ktorý zobrazujete alebo frekvencia a doba trvania vašich aktivít. Zhromažďujeme súčasne osobné údaje, ktoré nám poskytujete, keď sa registrujete na odber marketingového letáku, keď sa zúčastňujete prieskumu alebo keď si registrujete užívateľský účet za účelom nákupu našich výrobkov. V taktom prípade vás môžeme požiadať o osobné údaje ako sú vaše meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo údaje o vašej kreditnej karte. Niektoré značky spoločnosti Unilever môžu o vás zhromažďovať „osobitnú kategóriu  osobných údajov“  na základe vášho výslovného súhlasu. Viac informácií o špecifických druhoch údajov, ktoré zhromažďujeme a ako ich využívame, nájdete v príslušnej časti nižšie.
 • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky. Získavame a uchovávame tiež určité typy osobných údajov, a to vždy, keď s nami komunikujete online. Napríklad, používame súbory cookies a sledovacie technológie (ak si želáte zistiť viac, prečítajte si naše kľúčové pojmy o ochrane osobných údajov) pre získanie osobných údajov vtedy, ak sa váš internetový prehliadač spojí s našimi internetovými stránkami alebo reklamami a ďalším obsahom, ktorý spravuje priamo alebo v jej mene spoločnosť Unilever na ďalších internetových stránkach. Vaše osobné údaje sa zhromažďujú tiež keď vyhľadávate, nakupujete, uverejňujete, súťažíte alebo vypĺňate dotazníky, alebo keď komunikujete s našimi oddeleniami zákazníckeho servisu. Druhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, sú napríklad: IP adresa (ak si želáte zistiť viac, prečítajte si naše kľúčové pojmy o ochrane osobných údajov [LINK]), číslo zariadenia, údaje o polohe, počítačové informácie a informácie o pripojení ako je typ internetového prehliadača a verzia, nastavenie časového pásma, verzie a typy napájania internetového prehliadača, operačného systému a histórie nakupovania – ktoré spoločnosť Unilever niekedy akumuluje s podobnými informáciami od iných zákazníkov. V niektorých prípadoch pripojenia sa na internetové stránky spoločnosti Unilever, môžeme tiež používať softvérové nástroje za účelom meraní a zhromažďovania informácií daného pripojenia, vrátane času odozvy stránky, sťahovania chýb, dĺžky návštev na konkrétnych internetových stránkach, informácií o interakcii stránky a metód použitých na opustenie internetovej stránky. Taktiež môžeme zhromažďovať technické informácie, ktoré nám pomáhajú rozpoznať vaše zariadenie, aby sme predišli podvodným konaniam a pre diagnostické účely.
 • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky. Získavame a uchovávame tiež určité typy osobných údajov, a to vždy, keď s nami komunikujete online. Napríklad, používame súbory cookies a sledovacie technológie (ak si želáte zistiť viac, prečítajte si naše kľúčové pojmy o ochrane osobných údajov) pre získanie osobných údajov vtedy, ak sa váš internetový prehliadač spojí s našimi internetovými stránkami alebo reklamami a ďalším obsahom, ktorý spravuje priamo alebo v jej mene spoločnosť Unilever na ďalších internetových stránkach. Vaše osobné údaje sa zhromažďujú tiež keď vyhľadávate, nakupujete, uverejňujete, súťažíte alebo vypĺňate dotazníky, alebo keď komunikujete s našimi oddeleniami zákazníckeho servisu. Druhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, sú napríklad: IP adresa (ak si želáte zistiť viac, prečítajte si naše kľúčové pojmy o ochrane osobných údajov), číslo zariadenia, údaje o polohe, počítačové informácie a informácie o pripojení ako je typ internetového prehliadača a verzia, nastavenie časového pásma, verzie a typy napájania internetového prehliadača, operačného systému a histórie nakupovania – ktoré spoločnosť Unilever niekedy akumuluje s podobnými informáciami od iných zákazníkov. V niektorých prípadoch pripojenia sa na internetové stránky spoločnosti Unilever, môžeme tiež používať softvérové nástroje za účelom meraní a zhromažďovania informácií daného pripojenia, vrátane času odozvy stránky, sťahovania chýb, dĺžky návštev na konkrétnych internetových stránkach, informácií o interakcii stránky a metód použitých na opustenie internetovej stránky. Taktiež môžeme zhromažďovať technické informácie, ktoré nám pomáhajú rozpoznať vaše zariadenie, aby sme predišli podvodným konaniam a pre diagnostické účely.
 • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme z iných zdrojov. Zhromažďujeme osobné údaje z ďalších zdrojov, vrátane našich dôveryhodných partnerov v podobe  tretích strán a z platforiem tretích strán, kde v mene spoločnosti Unilever spravujeme  účty,   napríklad, ak použijete funkciu „Páči sa mi to“ na stránke Facebook alebo funkciu +1 na stránke Google+. Okrem toho, dostávame informácie o vás a informácie o komunikácii ďalších užívateľov pomocou našich reklamných oznámení za účelom vyhodnotenia, či naša reklama je relevantná a úspešná. Zhromažďujeme aj informácie o vás a vašich aktivitách na stránkach tretích strán v prípade, ak spoločne ponúkame služby alebo výrobky, alebo od poskytovateľov internetových údajov, (ak si želáte zistiť viac, prečítajte si informácie o kľúčových pojmoch) ktorí môžu spoločnosti Unilever poskytnúť kontext k  osobným údajom, ktoré uchovávame.

 

KEDY A PREČO ZHROMAŽĎUJEME „OSOBITNÚ KATEGÓRIU OSOBNÝCH ÚDAJOV“

Určité kategórie osobných údajov ako je rasa, etnikum, náboženstvo, zdravie, pohlavie a biometrické údaje sa klasifikujú ako „osobitná kategória osobných údajov“ a tieto podliehajú ďalšej ochrane v rámci Európskej legislatívy na ochranu údajov.

Obmedzujeme vznik okolností, pri ktorých sa zhromažďuje a spracúva takáto osobitná kategória osobných údajov.  

Spoločnosť Unilever v určitých prípadoch zhromažďuje údaje, ktoré sa týkajú vášho zdravia ako sú alergie, tehotenstvo alebo typ pokožky za účelom vytvorenia reklamných oznámení a príslušných propagácií šitých na mieru. Spoločnosť Unilever zhromažďuje a využíva tieto osobné údaje len vtedy, keď ste nám poskytli výslovný súhlas urobiť tak. V určitých prípadoch môžete požiadať o služby alebo o výrobky, ktoré priamo nezahŕňajú zhromažďovanie žiadnej  osobitnej  kategórií osobných údajov, ale je možné  z nich odvodiť alebo odhadnúť vašu náboženskú príslušnosť, zdravotný stav alebo ďalšie osobitné kategórie osobných údajov.

Pre ilustráciu okolností, kedy spoločnosť Unilever zhromažďuje a spracúva osobitné kategórie osobných  údajov, uvádzame nasledovné príklady:

 •  Unilever zhromažďuje osobné údaje vzťahujúce sa na alergie spotrebiteľov za účelom poskytnúť im  reklamné oznámenia a propagácie zodpovedajúce ich potrebám.

 

AKO OCHRAŇUJEME SÚKROMIE DETÍ?

Sme si vedomí, aké je dôležité zachovávať zvláštnu obozretnosť pri ochrane súkromia a bezpečnosti detí, ktoré používajú výrobky a služby spoločnosti Unilever. 

Väčšina internetových stránok spoločnosti Unilever sú navrhnuté a zamerané tak, aby ich používali dospelí. V prípade, že niektorá z našich internetových stránok je určená aj pre mladších užívateľov, získame tam, kde to vyžadujú právne predpisy a normy súhlas zákonného zástupcu/ rodiča dieťaťa skôr, ako začneme zhromažďovať  takéto osobné údaje (vek užívateľa, pre ktorého je takýto súhlas potrebný, sa líši podľa jednotlivých krajín). 

Ak ste dieťa vo veku, kedy je potrebný súhlas rodiča podľa zákonov vo vašej krajine, odporúčame vám oboznámiť sa s podmienkami uvedenými v  Oznámení o  ochrane osobných údajov s vašim rodičom alebo poručníkom , aby ste sa uistili, že im rozumiete a mohli ich akceptovať. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od dieťaťa bez súhlasu rodiča alebo poručníka tam, kde sa to vyžaduje, vymažeme takéto osobné údaje čo najskôr. Prístup k určitým častiam internetových stránok spoločnosti Unilever a/alebo možnosti získať ceny, vzorky alebo ďalšie ocenenia sú všeobecne obmedzené  určitou vekovou hranicou. 

V určitých prípadoch používame vaše osobné údaje na overenie veku a uplatnenie si akýchkoľvek takýchto obmedzení veku.

TEXT PRED „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Zhromažďujeme, spracúvame a poskytujeme vaše osobné údaje len na špecifické a obmedzené účely. Napríklad, spracúvame vaše platby, posudzujeme a riešime rôzne sťažnosti, ďalej vyvíjame a skvalitňujeme naše produkty, služby, komunikačné metódy a funkcie našich internetových stránok, poskytujeme výrobky šité na mieru, spôsoby komunikácie a cielené reklamy, ako aj produktové odporúčania. 

Rovnako vytvárame profily analyzovaním informácií o vašich online aktivitách na internete, vyhľadávacích a nákupných návykoch a vašej komunikácie s našimi značkami, a to prostredníctvom tvorby segmentov (skupín, ktoré obsahujú konkrétne spoločné vlastnosti) a umiestnením vašich osobných údajov v jednom alebo viacerých segmentoch.  

Spoločnosť Unilever spracúva taktiež vaše osobné údaje aj použitím automatizovaných prostriedkov. Automatizované rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré je vykonané výhradne automatizovanými prostriedkami, kde žiadny ľudský činiteľ nie je súčasťou rozhodovacieho procesu vzťahujúceho sa na vaše osobné údaje. 

Zistiť viac...

Zhromažďujeme spracúvame, a zverejňujeme vaše osobné údaje na nasledovné účely: 

 • na spracovanie vašich platieb, v prípade, ak si kúpite naše výrobky preto, aby sme vás mohli oboznámiť  so stavom vašej objednávky, riešiť vaše požiadavky a žiadosti a posudzovať a riešiť sťažnosti, 
 • na spracovanie a odpoveď na vaše otázky alebo kontaktovať vás v prípade odpovedí na vaše otázky a/alebo žiadosti, 
 • na vývoj a skvalitnenie našich výrobkov, služieb, komunikačných metód a funkcií našich internetových stránok, 
 • na účely súťaží a propagácií, do ktorých ste sa prihlásili, 
 • na to, aby sme vám mohli oznámiť  informácie a na spravovanie vašej registrácie a/alebo prihlásenia sa na odber nášho bulletinu alebo iných komunikačných materiálov, 
 • na spravovanie našich každodenných obchodných potrieb, ktoré sa týkajú vašej účasti na našich súťažiach alebo propagačných aktivitách alebo žiadostiach, 
 • na overenie identity konkrétnych osôb, ktoré nás kontaktujú telefonicky, elektronickými prostriedkami alebo iným spôsobom, 
 • na účely interných školení a na účely zabezpečenia kvality, 
 • na pochopenie a odhadnutie záujmov, potrieb a zmien v potrebách zákazníkov za účelom skvalitnenia našej internetovej stránky, našich súčasných výrobkov a služieb a/alebo vývoja nových produktov a služieb, a 
 • na poskytovanie personalizovaných výrobkov, komunikácie a cielenej reklamy, ako aj odporúčania výrobkov. 

Ak budeme zhromažďovať a používať vaše osobné údaje na účely uvedené vyššie alebo na iné účely, budeme vás o tom vopred informovať alebo v čase daného zhromažďovania takýchto informácií. 

V prípade potreby budeme žiadať váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípade, ak poskytnete súhlas na spracovanie daných aktivít, máte právo odvolať váš súhlas, a to kedykoľvek. 

V určitých prípadoch sa spoliehame na oprávnené záujmy spracúvania vašich osobných údajoch. Oprávnený záujem môže nastať, napríklad, ak sa prihlásite do vernostného programu jednej z našich značiek a vtedy použijeme zhromaždené osobné údaje na analýzu dát za účelom skvalitnenia našich výrobkov a služieb. Tento princíp sa použije len v prípade, ak je to nevyhnutné, aby sa dosiahol oprávnený záujem, napríklad, pri asistencii plnenia zmluvy alebo pri optimalizácii služby, ak neprevažujú vaše práva ako jednotlivca . Na uvedený právny princíp sa budeme spoliehať len v prípade, ak nebude dostupný menej rušivý spôsob pre spracovanie vašich osobných údajov. Uisťujeme vás, že v prípade, ak sa uplatní princíp oprávneného záujmu pri spracovaní vašich osobných údajov, uchováme o tom záznamy  a budete mať právo o takéto informácie požiadať. 

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvného vzťahu, ktorého ste alebo budete zmluvnou stranou. Napríklad, potrebujeme spracovať vaše osobné údaje za účelom dodania výrobku alebo služby, ktoré ste si zakúpili, umožniť vám účasť na jednej z našich súťaží alebo poslať vám vzorky, ktoré ste si vyžiadali. 

Taktiež spracovávame vaše osobné údaje, pokiaľ nám taká povinnosť vyplýva zo zákona (napr. daňová povinnosť alebo povinnosti sociálneho zabezpečenia) . Napríklad, na základe súdneho príkazu alebo súdneho predvolania budeme povinní spracovať osobné údaje na konkrétny účel, alebo budeme musieť spracovať osobné údaje za účelom hlásenia podozrivých transakcií, a to na základe príslušných predpisoví proti praniu špinavých peňazí. 

 

PROFILOVANIE 

Unilever využíva vaše osobné údaje na vytváranie profilov. Vytvárame profily analyzovaním informácií o vašich online aktivitách na internete, vyhľadávacích a nákupných návykoch a vašej komunikácie s našimi značkami vytváraním segmentov (skupín, ktoré obsahujú konkrétne spoločné vlastnosti) a umiestnením vašich osobných údajov v jednom alebo viacerých segmentoch. Tieto segmenty spoločnosť Unilever používa na personalizáciu internetovej stránky a komunikácie s vami (ako je napr. zobrazenie relevantného obsahu, ak navštívite našu internetovú stránku alebo v bulletine, ktorý je určený pre vás) a na zobrazenie relevantných ponúk a reklám značiek spoločnosti Unilever na internetovej stránke spoločnosti Unilever a prostredníctvom internetových stránok spoločností tretích strán. Uvedené segmenty sa taktiež používajú v kampaniach spoločností tretích strán na internetovej stránke spoločnosti Unilever. Unilever vytvára profily z vašich údajov v tom prípade, ak ste nám udelili svoj súhlas urobiť tak, napríklad, online akceptovaním nastavení súborov cookies na vašom internetovom prehliadači alebo prihlásením sa na odber bulletinu v e-mailovej podobe jednej z našich značiek. 

Váš súhlas môžete zrušiť, aby ste predišli používaniu vašich osobných údajov, a to kedykoľvek využitím nastavení cookies podľa nášho Oznámenia o používaní súborov cookies alebo odhlásením vašej e-mailovej adresy z našich internetových stránok alebo  z odoberania marketingových bulletinov. 

Príklady –  

 • Unilever zhromažďuje údaje na základe vášho súhlasu prostredníctvom:  
  • našich internetových stránok ohľadom toho, čo si prezeráte a aký spôsob využívate na komunikáciu s naším obsahom,   
  • našej digitálnej grafickej reklamy, ktorú vám poskytujeme na sociálnych sieťach a iných internetových stránkach vydavateľov a 
  • formulárov, ktoré vypĺňate a zasielate online, aby sme vedeli, o čo sa zaujímate. 
 • Taktiež sledujeme produkty, ktoré nakupujete, v prípade ak kliknete na jednu z našich grafických reklám a chystáte sa zakúpiť nejaký produkt z výberu našich maloobchodných partnerov. 
 • Ak ste nás požiadali o zasielanie e-mailov alebo SMS správ, sledujeme, či ste si daný obsah otvorili, prečítali alebo ste si naň klikli, aby sme vedeli, o čo sa zaujímate, a aby sme vám mohli poskytovať bohatší obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. 
 • Tieto údaje používame za účelom profilovania vašich preferencií a nezáujmu.  Napríklad, ak vidíme, že si pravidelne prezeráte vegetariánske recepty na našej stránke „Recipedia“ a rozhodli ste sa odoberať e-maily od nás, môžeme vám aktualizovať nové vegetariánske recepty, ktoré sa práve objavili na internetovej stránke a ktoré by vás mohli zaujímať alebo môžeme upraviť náš internetový obsah podľa toho, čo by vás mohlo zaujímať. 
 • Na základe týchto profilových informácií vám taktiež môžeme zasielať  reklamné oznámenia, o ktorých si myslíme, že by sa vám mohli  páčiť a ktoré by ste chceli vidieť, a to v prípade, ak zobrazujete na našej sieti obsah vydavateľov, ktorých reklamu zobrazujeme.  V určitých prípadoch môžeme na základe vášho súhlasu využívať vašu aktuálnu polohu, aby sme vám mohli zaslať reklamné oznámenie spojené s propagáciou a udalosťami, ktoré sa nachádzajú a dejú vo vašej blízkosti a ktoré si myslíme, že by vás mohli zaujímať. 
 • Taktiež môžeme používať informácie, ktoré ste poskytli vybraným tretím stranám a súhlasili ste s ich zdieľaním, ako je napríklad váš vek, pohlavie, životná fáza, životný štýl a záujmy, aby sme mohli nájsť ľudí s podobnými záujmami a ktorí by sa mohli zaujímať o rovnaké reklamné oznámenia. 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODNUTIA 

V určitých prípadoch spoločnosť Unilever spracúva vaše osobné údaje použitím automatizovaných prostriedkov. Automatizované rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré je vykonané výhradne automatizovanými prostriedkami, kde žiadny ľudský činiteľ nie je súčasťou rozhodovacieho procesu vzťahujúceho sa na vaše osobné údaje. Napríklad: 

 • Unilever používa herné simulácie založené na vedeckom behaviorálnom hodnotení a vedeckých postupoch spracovania údajov na účely vyhodnotenia potenciálnych zamestnancov. Kandidáti musia hrať sady hier a behaviorálne vzorce, ktoré sa zobrazujú počas hracieho procesu, sú vyhodnocované prispôsobeným algoritmom spoločnosti Unilever tak, aby predpovedal potenciál kandidáta na konkrétne pracovné miesto. Tento algoritmus sa pravidelne testuje, aby sa zabezpečila jeho objektivita a efektívnosť. 

Neurobíme rozhodnutia založené výhradne na automatizovanom rozhodnutí, ktoré majú na vás závažný dopad. Ak tak urobíme, upovedomíme vás o tom a poskytneme vám prehľadné informácie o našom právnom dôvode aplikovať automatizované rozhodnutie. Napríklad, spoločnosť Unilever spracúva vaše osobné údaje použitím automatizovaných prostriedkov len ak je to nevyhnutné na účely uzatvorenia alebo vyhotovenia zmluvy s vami alebo v prípade, ak stenám udelili  výslovný súhlas. 

Máte právo nebyť subjektom rozhodnutia, ktoré je založené výhradne na automatizovanom spracúvaní údajov a ktoré vás právne alebo inak závažne ovplyvňuje. Konkrétne, máte právo: 

 • na ľudské zaobchádzanie,  
 • vyjadriť svoj názor, 
 • na vysvetlenie dôvodov takéhoto rozhodnutia po vyhodnotení a 
 • vyjadriť námietky proti takémuto rozhodnutiu. 

TEXT PRED „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o. ako člen medzinárodnej  skupiny Unilever Group zdieľa vaše osobné údaje v rámci Unilever Group   a s vybranými  tretími stranami. Napríklad, zdieľame vaše osobné údaje s  poskytovateľmi služieb, ďalšími tretími stranami, ako aj v prípade prevodov podnikov alebo legálneho zverejnenia informácií.

Zistiť viac..

TEXT ZA „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Spoločnosť UnileverSlovensko, spol. s r.o. ako člen medzinárodnej skupiny Unilever Group  zdieľa vaše osobné údaje v rámci Unilever Group  a s vybranými tretími stranami za týchto podmienok:

 • Poskytovatelia služieb tretích strán. Za účelom spracovania vašich žiadostí, odpovedania na vaše požiadavky, spracovania vašich objednávok, uznania vašich kupónov, poskytnutia vzoriek, umožnenia účasti  v súťažiach alebo vytvárania rôznych iných funkcií, služieb a dokumentov dostupných na našich internetových stránkach, zdieľame vaše osobné údaje s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí pôsobia v našom mene, ako sú spoločnosti, ktoré spravujú alebo prevádzkujú internetové stránky spoločnosti Unilever, spracúvajú platby, analyzujú údaje, poskytujú služby zákazníkom, poštové alebo doručovateľské služby, a sponzori alebo iné tretie strany, ktoré sa zúčastňujú alebo spravujú naše reklamné akcie. Majú prístup k osobným údajom, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií, ale nesmú ich používať na iné účely. Okrem toho, musia spracúvať tieto osobné údaje v súlade s Oznámením o  ochrane osobných údajov a  v súlade s príslušnými právnymi predpismi a normami o ochrane osobných  údajov. 

 • Ďalšie tretie strany. Vaše osobné údaje taktiež použijeme alebo ich budeme zdieľať s našimi sponzormi, inzerentmi, reklamnými sieťami, reklamnými servermi, sociálnymi sieťami a analytickými spoločnosťami alebo inými tretími stranami v súvislosti s marketingovými, promočnými, údajmi (viac informácií o kľúčových pojmoch nájdete na) a ďalšími ponukami, ako aj informáciami o výrobkoch.  

 • Podnikové prevody. Vaše osobné údaje budú použité alebo zdieľané nami  alebo ich budeme zdieľať s Unilever Group  predovšetkým na obchodné a prevádzkové účely.  Keďže Unilever group neustále rozvíja obchodnú činnosť ,  môžeme predávať alebo kupovať majetok, pobočky alebo obchodné jednotky.  Pri takýchto transakciách majú vaše osobné údaje vo všeobecnosti status prenesený obchodný majetok, zostávajú v platnosti ako údaje zadefinované vopred v Oznámení o  ochrane osobných údajov (pokým, samozrejme, neudelíte svoj súhlas inak). Ak ďalší subjekt získa naše obchodné činnosti alebo všetok alebo časť nášho majetku alebo majetok týkajúci sa internetových stránok spoločnosti Unilever, vaše osobné údaje budú odovzdané takémuto subjektu ako súčasť prípravného procesu a budú prenesené na takýto subjekt ako jeden z prenesených majetkov.  Taktiež, v prípade akejkoľvek insolventnosti alebo reorganizačného procesu vzneseného nami alebo voči našej spoločnosti, budú všetky takéto osobné údaje považované za náš majetok a v takom prípade je možné, že bude predaný alebo prenesený na spoločnosť tretej strany. 

 • Právne prehlásenie. Môžeme preniesť a zverejniť vaše osobné údaje tretím stranám: 

  • za účelom postupu v súlade s  právnymi predpismi;
  • ak konáme v  dobrej viere, že si to vyžaduje  príslušné uplatniteľné právo;
  • na základe žiadosti orgánov výkonnej moci pri vyšetrovacej činnosti;
  • pri overení alebo aplikácii našich „Podmienok používania“ alebo ďalších príslušných pravidiel;
  • pri zisťovaní a ochrane proti podvodom alebo akýchkoľvek technických alebo bezpečnostných rizikách;
  • ako reakciu  na stav núdze; alebo 
  • za účelom ochrany práv, majetku, bezpečnosti, alebo bezpečnosti  tretích strán, návštevníkov internetových stránok spoločnosti Unilever alebo verejnosti. 

 

MEDZINÁRODNÉ PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spoločnosť Unilever zdieľa osobné údaje v rámci Unilever group alebo s tretími stranami na účely uvedené v tomto Oznámení o   ochrane osobných údajov.  

Unilever zasiela do cudzích krajín len osobné údaje zhromaždené  v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA – European Economic Area)  za predpokladu: 

 •  
 • riadenia sa  vašimi inštrukciami,
 • konania v súlade s  právnymi povinnosťami alebo
 • spolupráce s našimi agentmi a poradcami, ktorých využívame pri výkone našej obchodnej činnosti a našich služieb.

Ak prenášame osobné údaje mimo EEA, spoločnosť Unilever zabezpečí ich ochranu rovnakým spôsobom ako v rámci EEA. Použijeme jedno z nasledovných bezpečnostných zariadení: 

 •  
 • prenos do krajiny mimo EEA, ktorej legislatíva ochrany súkromia zabezpečuje adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov do krajiny EEA,
 • uzatvoríme zmluvu so zahraničnou treťou stranou, aby takáto zmluvná strana ochraňovala osobné údaje na základe rovnakých pravidiel ako EEA alebo
 • preniesť osobné údaje do spoločností, ktoré sú súčasťou konkrétnych zmluvných dohôd o medzinárodných prenosov údajov s Európskou úniou (napr. Štít ochrany údajov tzv. “Privacy Shield”, ochranný rámec, ktorý stanovuje štandardy ochrany súkromia údajov zasielaných medzi Spojenými štátmi americkými a krajinami Európskej únie alebo v podobnom rámci).

TEXT PRED „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Spoločnosť Unilever považuje ochranu vašich osobných údajov za veľmi dôležitú. Usilujeme sa chrániť vaše osobné údaje pred ich zneužitím, narúšaním, stratou, neoprávneným prístupom k nim, úpravou alebo zverejnením.

Zistiť viac...

TEXT ZA „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Unilever považuje ochranu vašich osobných údajov za veľmi dôležitú. Usilujeme sa chrániť vaše osobné údaje pred ich zneužitím, narúšaním, stratou, neoprávneným prístupom k nim, úpravou alebo zverejnením.

Naše opatrenia zahŕňajú implementáciu príslušných vstupných kontrol, investovanie do aktuálnych možností bezpečnosti informácií za účelom ochrany IT prostredí, ktoré zdokonaľujeme a šifrujeme, anonymizujeme a pseudonymizujeme osobné údaje vždy, ak je to možné.

Prístup k vašim osobným údajom majú iba naši zamestnanci a agenti na báze nevyhnutnosti poznať ich a sú predmetom prísnych zmluvných dôverných podmienok v prípade spracovania spoločnosťami tretích strán.

TEXT PRED „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako bude z našej strany potrebné na účely ich spracovania.

Zistiť viac...

TEXT ZA „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako bude z našej strany potrebné na účely ich spracovania. Napríklad, ak na našej internetovej stránke urobíte online nákup, údaje týkajúce sa vášho nákupu uchováme, aby sme boli schopní postupovať podľa špecifickej zmluvy, s ktorou ste súhlasili a následne takéto osobné údaje uchováme po dobu, ktorá nám umožňuje riešiť alebo reagovať na akékoľvek sťažnosti, požiadavky alebo žiadosti ohľadne vášho nákupu.

Vaše osobné  údaje môžeme uchovávať aj preto, aby sme mohli poskvalitňovať vašu užívateľskú činnosť na našich internetových stránkach a aby sme mohli zabezpečiť, že budete dostávať všetky vernostné programy, ktoré si zaslúžite.

Ponechávame si identifikovateľné údaje, ktoré zhromažďujeme priamo na cielené účely po čo najkratší čas, ako je to možné a po uplynutí ktorého vykonáme opatrenia na ich trvalé vymazanie.

Aktívne prehodnotíme takéto osobné údaje a bezpečne ich vymažeme, alebo, v určitých prípadoch ich anonymizujeme, ak viac nevznikne právny, obchodný alebo spotrebiteľský dôvod na ich opätovné použitie.

TEXT PRED „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi tak, ako sú spracúvané si môžete uplatniť kedykoľvek. Nižšie uvádzame prehľad týchto práv, spolu s ich vysvetlením. Svoje práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ na našom webe.

Zistiť viac...

TEXT ZA „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Keď spracúvame vaše osobné údaje, disponujete s množstvom práv týkajúcich sa spôsobu spracovania takýchto údajov a tieto si môžete uplatniť kedykoľvek. Nižšie uvádzame prehľad týchto práv, spolu s ich vysvetlením. Svoje práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ na našom webe.

 • Právo na informácie. Máte právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako využívame vaše osobné údaje a o vašich právach. Z tohto dôvodu vám poskytujeme dané informácie v tomto Oznámení. 
 • Právo na prístup a korekciu. Máte právo vstúpiť, opraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje, a to kedykoľvek. Uvedomujeme si dôležitosť tejto veci a v prípade, že si želáte využiť vaše práva, kontaktujte nás, prosím.
 • Právo na prenosnosť údajov. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, môžu byť  prenositeľné. To znamená, že sa dajú prenášať, kopírovať alebo prenášať elektronicky za určitých okolností.
 • Právo byť zabudnutý. Za určitých okolností máte právo požiadať, aby vaše údaje boli vymazané. Ak si želáte vymazať osobné údaje o vás, ktoré uchovávame, prosím, upovedomte nás o tom, a vykonáme primerané opatrenia na splnenie vašej požiadavky v súlade s právnymi predpismi. Ak už nie je viac potrebné uchovávať osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na akékoľvek účely a zo zákona nám nevyplýva povinnosť uchovávať ich, vynaložíme svoje úsilie na ich vymazanie, zničenie alebo na ich permanentnú deidentifikáciu.
 • Právo na obmedzené spracovanie. Za určitých okolností máte právo na obmedzené spracovanie vašich osobných údajov.
 • Právo namietať. Za určitých okolností máte právo namietať proti určitým spôsobom spracúvania, vrátane spracúvanie na účely priameho marketingu (t.j. prijímanie našich e-mailov upozorňujúcich vás na rôzne potenciálne možnosti).
 • Právo podať sťažnosť prostredníctvom úradu pre dohľad. Máte právo podať sťažnosť priamo cez akýkoľvek dozorný orgán na  ochranu osobných údajov.
 • Právo odvolať súhlas. Ak ste nám poskytli súhlas na akúkoľvek činnosť s vašimi osobnými údajmi (t.j. chápeme súhlas ako právny podklad na spracovanie vašich osobných údajov), máte právo na odvolanie vášho súhlasu kedykoľvek (i keď tak urobíte, neznamená to, že všetko, čo sme vykonali s vašimi osobnými údajmi na základe vášho súhlasu, je do uvedeného momentu vymazania nezákonné). Váš súhlas na spracovanie osobných údajov môžete zrušiť kedykoľvek, a to poskytnutím nám podrobných informácií uvedených nižšie.
 • Práva týkajúce sa automatizovaného rozhodovania. Máte právo nebyť súčasťou rozhodnutia, ktoré je založené výhradne na automatizovanom spracúvaní údajov a ktoré vás právne alebo inak závažne ovplyvňuje. Konkrétne, máte právo:
  • na ľudské zaobchádzanie
  • vyjadriť svoj názor,
  • na vysvetlenie dôvodov takéhoto rozhodnutia po vyhodnotení a 
  • vyjadriť námietky proti takémuto rozhodnutiu.

Ďalšie informácie a rady o vašich právach môžete získať z dozorného orgánu na   ochranu osobných údajov vo vašej krajine.

TEXT PRED „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Unileverom menovaná osoba ako European and UK DPO (zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pro EU a UK) môže byť kontaktovaná na adrese Unilever B.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, Holandsko, alebo e-mailom na : EuropeDPO@unilever.com .

Zistiť viac...

TEXT ZA „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Unileverom menovaná osoba ako European and UK DPO (zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pro EU a UK) môže byť kontaktovaná na adrese Unilever B.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, Holandsko, alebo e-mailom na : EuropeDPO@unilever.com.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záležitostí týkajúcich sa Oznámenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Unilever alebo spracúvania osobných údajov, alebo ak si želáte podať sťažnosť na možné porušenie miestnych zákonov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, prosím, urobte tak emailom alebo podajte žiadosť prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ na našom webe.  

TEXT PRED „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Uvedené Oznámenie o  ochrane osobných údajov  budeme aktualizovať v prípade potreby tak, aby reflektovali na spätnú väzbu zákazníkov a zmeny našich výrobkov a služieb.

Zistiť viac...

TEXT ZA „ZISTIŤ VIAC“ JE AKTIVOVANÝ

Uvedené Oznámenie o ochrane osobných údajov budeme aktualizovať v prípade potreby tak, aby reflektovali na spätnú väzbu zákazníkov a zmeny našich výrobkov a služieb. Ak zverejníme zmeny týchto ustanovení, upravíme dátum „poslednej aktualizácie“ v úvode tohototo Oznámenia. Ak pôjde o dôležité zmeny, oznámime ich prostredníctvom výraznejšieho oznámenia (vrátane pre konkrétne služby elektronickým oznámením o zmenách Oznámenia o  ochrane osobných údajov). Taktiež uchováme v archíve predchádzajúce verzie tohoto Oznámenia o  ochrane osobných údajov, ktoré si môžete prečítať.

Bez vášho súhlasu neobmedzíme vaše práva na základe uvedeného Oznámenia o  ochrane osobných údajov.

DODATOČNÉ PODMIENKY A OZNÁMENIA  

Okrem uvedeného Oznámenia  o ochrane osobných údajov, môžu sa vyskytnúť konkrétne kampane alebo reklamné akcie, ktoré budú podliehať dodatočným podmienkam  alebo oznámeniam o  ochrane osobných údajov. Odporúčame vám oboznámiť sa s uvedenými dodatočnými podmienkami alebo oznámeniami o  ochrane osobných údajov skôr, ako sa zúčastníte na akýchkoľvek kampaniach alebo reklamných akciách, a to z dôvodu, že budete povinní riadiť sa týmito podmienkami v prípade vašej účasti. Všetky dodatočné podmienky o ochrane osobných údajov alebo oznámenia o  ochrane osobných údajov vám budú ihneď k dispozícii. 

 

INFORMÁCIE O DOKUMENTE

Verzia

V1.0

História dokumentu

24.8.2018

Proces schválenia

Schválil Chief Privacy Officer dňa 24.8..2018

Posledná aktualizácia

27.10.2021

Cieľová skupina

Všetci spotrebitelia a zákazníci EEA

Vlastník dokumentu

Chief Privacy Officer – Nina Barakzai

Úroveň utajenia

Externé použitie. Publikované online.

Jazyky

Slovenský

Počet strán

14

 

HISTÓRIA DOKUMENTU

Meno

Dátum:

Verzia

Prehľad zmien

Deloitte LLP

09.03.18

0.1

Prvý návrh

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP (Londýn)

13.03.18

0.2

Posúdil

Catherine Rhind

18.03.18

0.3

Posúdil

Biju Mukund

18.03.18

0.4

Posúdil

Deloitte LLP

19.03.18

0.5

Posúdil

Isabelle Deschamps

20.03.18

0.6

Posúdil

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP (Londýn), Catherine Rhind and Davide Borelli

21.03.18

0.7

Schvaľovacie stretnutie

Catherine Rhind

22.03.18

0.8

Posúdil

Paul Champkin

22.03.18

0.9

Posúdil

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP (Londýn)

29.03.18

0.10

Posúdil

Catherine Rhind

09.04.18

0.11

Posúdil

Deloitte LLP

09.04.18

0.12

Posúdil

Deloitte LLP

09.04.18

0.12

Posúdil

Isabelle Deschamps

10.04.18

0.11

Posúdil

Isabelle Deschamps

10.04.18

1.0

Schválil

Gabriela Slemcu

24.08.18

2.0

Revízia

Global Privacy Office

07.01.19

3.0

Revízia

Nina Barakzai

08.01.19

3.0

Revízia