unilever Logo

Gizlilik Politikası

#sizinverilerinizsizindir 

Hakkınızdaki kişisel verilere önem verdiğinizi ve bu verilerin nasıl kullanıldığını önemsediğinizi biliyoruz ve kişisel verilerinizin Unilever tarafından gerekli dikkat ve özen gösterilerek kullanıldığı konusunda bize güvenmenizi istiyoruz. Bu Gizlilik Politikasıyla, ne tür kişisel verileri topladığımızı, bu verileri neden topladığımızı ve bu verilerle ne yaptığımızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bu Politika metnini okuduğunuz sırada, bu Politika metninin bütün Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (“Unilever”)  için bağlayıcı bir metin olduğunu lütfen aklınızda bulundurun.

Birkaç dakikanızı ayırarak gizlilik uygulamalarımıza aşinalık kazanabilir ve aklınızda kalan soru işaretlerini ve taleplerinizi e-posta yoluyla ya da internet sitelerimizde yer alan "Bize Ulaşın" formu aracılığıyla bize iletebilirsiniz.

Bu Politika metnini kaleme alırken mümkün olduğunca yalın ve anlaşılır bir dil kullanmaya çalıştık, fakat buna rağmen çerezler, IP adresleri ve tarayıcılar gibi herkesin aşina olmayabileceği bazı terimlerden söz etmekten kaçınmamız mümkün olmadı. Dolayısıyla, eğer bu tür terimlere aşina değilseniz, lütfen önce bu anahtar terimler hakkında bilgi edinin.

Kişisel verilerinizin belirli amaçlarla ve belirli alanlarda kullanımına, örneğin kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacı ile kullanımına itiraz etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın neler olduğunu ve bu haklarınızı kullanmak istediğinizde ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz.   

Unilever'e sunulan veya Unilever tarafından toplanan her türlü kişisel veri, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Unilever tarafından idare edilir.

Bu Gizlilik Politikası, sunduğumuz hizmetler ve ürünlerden hareketle Unilever tarafından toplanan kişisel veriler için geçerlidir. Bu Politika metninde Unilever’e yapılan atıflar ile aslında kastedilen, Unilever ve etkileşimde olduğunuz veya bir iş ilişkisi içinde bulunduğunuz Unilever'in doğrudan veya dolaylı olarak sahibi olduğu ve/veya kontrolü altında bulundurduğu herhangi bir şirkettir.

Bu Gizlilik Politikası Unilever'in pazarlama içeriği ile de ilgili olup, bunun kapsamında hangi internet sitelerini ne süreyle kullandığınıza dair bilgiler temelinde üçüncü şahıs internet siteleri, platformları ve aplikasyonları üzerinde size gösterilmesini sağladığımız (veya bizim adımıza faaliyet gösteren bir hizmet sağlayıcısının bizim adımıza size gösterilmesini sağladığı) Unilever ürünleri ve hizmetlerine ilişkin teklifler ve reklamlar da vardır. Bu üçüncü şahıs internet siteleri genelde kendilerine ait Gizlilik Politikaları ve Hüküm ve Koşullar bulundururlar. Bu internet sitelerini kullanmadan önce bu metinleri okumanızı tavsiye ederiz. 

Bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilgiye kişisel veri denir.

Sizden talep ettiğimiz kişisel verileri Unilever'e vermeniz zorunlu olmamakla birlikte, kişisel verilerinizi vermeyi tercih etmemeniz halinde ürünlerimizi veya hizmetlerimizi size sunmamız, sizin için yüksek kaliteli bir hizmet sağlamamız ya da olası soru ve sorgularınıza cevap vermemiz mümkün olmayabilir.

Kişisel verileri çeşitli kaynaklardan edinebiliriz. Bunlar arasında aşağıda sayılanlar bulunur:

 • Bize doğrudan verdiğiniz kişisel veriler,
 • Otomatik olarak topladığımız kişisel veriler ve
 • Başka kaynaklardan topladığımız kişisel veriler.

Bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilgiye kişisel veri denir. Bu tanım, hem Çağrı Merkezi ile yürüttüğümüz doğrudan pazarlama kampanyaları, düzenlediğimiz çekilişler ve yarışmalar aracılığıyla çevrimdışı topladığımız kişisel verileri, hem de internet sitelerimiz, aplikasyonlarımız ve üçüncü şahıs platformlarında ve üçüncü şahıs platformları üzerinden erişilen veya kullanılan üçüncü şahıs aplikasyonlarında yer alan markalı sayfalarımız aracılığıyla çevrimiçi topladığımız kişisel verileri içine alan bir anlam taşır.

Bizimle iletişime geçtiğinizde sizden kişisel verilerinizi sunmanız istenebilir. Unilever, kişisel verilerinizi birbirleriyle ve diğer Unilever Grup şirketleriyle paylaşabilir ve bu Gizlilik Politikası ile çizilen sınırların dışına çıkmayan bir kapsamda kullanabilirler. Sizden edindiğimiz kişisel verileri, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı geliştirmek adına elimizdeki başka bilgi ve veriler ile bir araya toplayıp öyle kullanmamız da mümkündür.

Sizden talep ettiğimiz kişisel verileri Unilever'e vermeniz zorunlu olmamakla birlikte, kişisel verilerinizi vermeyi tercih etmemeniz halinde ürünlerimizi veya hizmetlerimizi size sunmamız, sizin için yüksek kaliteli bir hizmet sağlamamız ya da olası soru ve sorgularınıza cevap vermemiz mümkün olmayabilir. 

Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?

Kişisel verileri çeşitli kaynaklardan edinebiliriz. Bunlar arasında aşağıda sayılanlar bulunur:

·         Bize doğrudan verdiğiniz kişisel veriler: Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi kullanım tarzınızı gösteren bilgileri, örneğin görüntülediğiniz veya etkileşim kurduğunuz içerik çeşitlerine veya aktivitelerinizin sıklığı ve süresine dair verileri topluyoruz. Aynı zamanda, tanıtım amaçlı bir bültene kaydolurken, bir anket doldururken veya ürünlerimizi satın almak için bir hesap açarken girdiğiniz kişisel verileri de topluyoruz. Bu tarz amaçlarla sizden bilgilerinizi alırken, ad, cinsiyet, doğum tarihi, adres, e-posta adresi, telefon numarası veya kredi kartı bilgilerinin örnek gösterilebileceği kişisel verilerinizi isteyebiliriz. Bazı Unilever markaları, açık rızanızı almak kaydıyla sizinle ilgili hassas kişisel veri kategorilerine giren verileri toplayabilirler. Topladığımız hassas veri kategorilerine dâhil olan veriler hakkında ve bu verileri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki ilgili bölüme bakınız. 

·         Otomatik olarak topladığımız kişisel veriler: Ayrıca bizimle çevrimiçi etkileşim kurduğunuz her seferinde sizin hakkınızda belirli türde kişisel veriler edinir ve edindiğimiz bu verileri saklarız. Örneğin, internet sitelerimize veya reklamlarımıza ya da başka internet siteleri üzerinde Unilever tarafından veya onun adına sunulan başka tür bir içeriğe internet tarayıcınız ile erişim kurduğunuzda kişisel verilerinizi edinmemizi sağlayan çerezler ve izleme teknolojileri (bunlara dair daha fazla bilgi edinmek için, gizlilik ile ilgili anahtar terimlere bakınız) kullanıyoruz. Arama yaptığınızda, satın alma gerçekleştirdiğinizde, herhangi bir yorumda bulunduğunuzda, bir yarışma veya ankete katıldığınızda ya da müşteri hizmetleri ekiplerimiz ile iletişime geçtiğinizde de belirli kişisel verileriniz otomatik olarak toplanır. Topladığımız kişisel veri çeşitlerine verilebilecek örnekler arasında şunlar bulunur: IP adresi (daha fazla bilgi edinmek için gizlilik ile ilgili anahtar terimlere  bakınız), cihaz tanımlayıcı, konum verileri, bilgisayar ve bağlantı bilgileri, örneğin tarayıcının tipi ve sürümü, zaman dilimi ayarları, tarayıcı eklentilerinin tipleri ve sürümleri, işletim sistemi ve satın alma geçmişi – Unilever bazı durumlarda bu verileri başka tüketici ve müşterilerden edindiği benzer bilgiler ile bir araya toplayabilir. Bunların yanı sıra, Unilever'in internet sitelerinde gezindiğiniz sırada, sayfa yanıt süreleri, karşıdan yükleme hataları, belirli sayfalarda ne kadar zaman geçirildiği, sayfa etkileşim bilgileri ve sayfadan ayrılmak için kullanılan yöntemlerin örnek gösterilebileceği oturum bilgilerinizi yazılım araçlarından istifade ederek ölçüp toplayabiliriz. Ayrıca dolandırıcılığı önleme ve tanı amaçlı olarak cihazınızı tanımlamamıza yardımcı olacak teknik bilgileri de toplayabiliriz.

·         Başka kaynaklardan topladığımız kişisel veriler: Üçüncü şahıslar ile aramızdaki güvenilir ortaklıkların ve Unilever hesaplarını üçüncü şahıs platformları üzerinde işlettiğimiz kaynakların dâhil olduğu başka kaynaklardan da kişisel veri topluyoruz: Örneğin, Facebook platformunda yer alan "beğen" seçeneğini veya Google+ platformunda yer alan +1 seçeneğini kullandığınızda. Bunun yanı sıra, reklamlarımızın alakalı ve başarılı olup olmadıklarını ölçmek amacıyla sizin ve diğer ziyaretçilerin reklamlarımız ile olan etkileşiminiz ve etkileşimleri hakkında bilgi topluyoruz. Ayrıca, birlikte ürün veya hizmet sağladığımız üçüncü şahıslardan ve elimizdeki kişisel verilere istinaden Unilever'e yeni bakış açıları ve içgörü kazandırabilecek olan üçüncü şahıs veri zenginleştirme hizmeti sağlayıcılarından (daha fazla bilgi edinmek için gizlilik ile ilgili anahtar terimlere bakınız) da sizin hakkınızda ve gerçekleştirdiğiniz aktiviteler hakkında bilgi topluyoruz.

"Hassas kişisel veri kategorileri"ne giren verileri hangi durumlarda ve neden topluyoruz?

Hassas veri kategorilerine giren verileri ancak ve sadece belirli koşullar altında topluyor ve işliyoruz.

Unilever bu tür kişisel verileri ancak ve sadece bunu yapmamıza rıza göstermiş olmanız halinde toplar ve kullanır. Bazı durumlarda, talep ettiğiniz hizmetler veya ürünler, hassas veri kategorilerinden herhangi birine giren veriler ile doğrudan ilgili olmamalarına rağmen, hassas veri kategorilerine giren kişisel verilerinize dolaylı olarak işaret ediyor veya bu tür verileriniz hakkında fikir veriyor olabilirler.

Çocukların gizliliğini korumak için ne gibi önlemler alıyoruz?

Unilever ürünleri ve hizmetlerini kullanan çocukların gizliliğini ve güvenliğini güvence altına almak ve korumak için ek tedbirler almamız gerektiğinin farkındayız.

Unilever'in internet sitelerinin birçoğu, yetişkinlerin kullanımına uygun tasarlanmıştır. Daha genç bir kitle tarafından kullanılmasını hedeflediğimiz internet sitelerimizde, cari kanunlar ve mevzuatta emredilen durumlarda (ebeveyn izni almanın gerekli görüldüğü yaş Ülkeden Ülkeye farklılık gösterir) ziyaretçinin kişisel verilerini toplamadan önce o ziyaretçi için ebeveyn sorumluluğuna sahip olan kişinin iznini alacağız.

Ülkenizde ebeveyn izninin şart koşulduğu yaş sınırına henüz erişmemiş olan bir çocuk iseniz, bu Gizlilik Politikasının koşul ve şartlarını ebeveyniniz veya yasal koruyucunuz ile birlikte gözden geçirmeli ve bu koşul ve şartları anlayıp kabul ettiğinizden emin olmalısınız. Ebeveyni veya yasal koruyucusundan izin almanın gerekli olduğu bir yaşta bulunan bir çocuğun kişisel verilerini ebeveyni veya yasal koruyucusundan izin almadan toplamış olduğumuzu fark etmemiz halinde, o kişisel verileri mümkün olan ilk fırsatta sileceğiz. Unilever'in internet sitelerindeki belirli kısımlara erişim ve/veya yarışma ödülü, numune veya başka tür bir ödül alma hakkı genelde belirli bir yaşın üzerindeki kullanıcılar ile sınırlı tutulur.

Kişisel verilerinizi bazen yaş doğrulama kontrolleri gerçekleştirmek ve bu tür yaşa bağlı kısıtlamaları uygulamak için kullanırız.

Kişisel verilerinizi yalnızca sınırları belli amaçlarla toplar ve işleriz. Ödemelerinizi işleme almak, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve ele almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve ileri bir seviyeye taşımak ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim materyalleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak, bu amaçlara örnek gösterilebilir. 

Aynı zamanda çevrimiçi gezintileriniz, arama ve satın alma davranışlarınız ve marka iletişim materyallerimiz ile kurduğunuz etkileşimlerden topladığımız bilgileri analiz edip profilinizi çıkarıyor ve bu profil temelinde kişisel verilerinizi daha önceden oluşturmuş olduğumuz segmentlerden (belirli ortak karakteristiklere sahip olan gruplar) birine veya birden fazlasına yerleştiriyoruz.

Bunların yanı sıra, Unilever, kişisel verilerinizi otomatik araçlar kullanarak da işler. Otomatik olarak alınan bir karar, yalnızca otomatik araçlar kullanılarak alınan, başka bir deyişle kişisel verileriniz ile ilgili yürütülen karar alma sürecinde hiçbir insanın yer almamasına dayanan bir yolla alınan bir karardır. 

 • Eğer ürünlerimizi satın alırsanız, ödemelerinizi işleme almak için ve siparişinizin durumunu size bildirmek, soru ve talepleriniz ile ilgilenmek ve her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve ele almak için;
 • Sorgularınızı işleme almak ve cevaplandırmak için veya soru ve/veya taleplerinize cevap vermek üzere sizinle iletişime geçmek için;
 • Ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve ileri bir seviyeye taşımak için;
 • Katılım gösterdiğiniz yarışmalar veya promosyonlar ile ilgili olarak;
 • Size bilgi göndermek için ve bültenimiz veya diğer iletişim materyallerimize kaydınızı ve/veya aboneliğinizi yönetmek için;
 • Düzenlediğimiz yarışmalar, çekilişler veya promosyon faaliyetlerine katılımınızdan doğan günlük iş ihtiyaçlarımızı ve bu tür faaliyetlere katılımınız ile ilgili taleplerinizi yönetmek için;
 • Telefon, elektronik araçlar veya başka bir yolla bizimle iletişime geçen kişilerin kimliğini doğrulamak için;
 • Şirket içi eğitim ve kalite güvence amaçlarıyla;
 • Tüketicilerin ilgi alanlarını, isteklerini ve değişen ihtiyaçlarını anlamak ve değerlendirmek için, internet sitemizi, mevcut ürünlerimiz ve hizmetlerimizi daha ileri bir seviyeye taşımak ve/veya yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek için
 • Sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim materyalleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için.

Kişisel verilerinizi yukarıda bahsi geçen amaçlarla veya başka amaçlarla toplayıp kullanacaksak, verilerinizi almadan önce ve aldığımız sırada sizi konudan haberdar edeceğiz.

Duruma göre ve uygunsa, sizden kişisel verilerinizi işleme izni isteyeceğiz. Veri işleme faaliyetlerimiz için rıza göstermeniz halinde, bu izninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahip olacaksınız.

Bazı hallerde, kişisel verilerinizi meşru menfaat ilkesine dayanarak işleyebiliriz. Örneğin markalarımızdan biri ile ilgili bir sadakat programına kayıt olduğunuz ve bizim topladığımız kişisel verileri ürünlerimiz ve hizmetlerimizi geliştirme amaçlı veri analitikleri gerçekleştirmek için kullandığımız bir durumda bir meşru menfaatin varlığından söz edilebilir. Bu gerekçeye ancak ve sadece bir meşru menfaatimizin söz konusu olduğu durumlarda, örneğin bir sözleşmenin ifasına yardımcı olmak ya da bir hizmetimizi optimize hale getirmek için başvurulacaktır ve bu gerekçeyle hareket ettiğimiz herhangi bir durumda bir birey olarak sahibi olduğunuz haklara halel gelmesine izin verilmeyecektir. Kişisel verilerinizi bu hukuki temele dayanarak toplamak, sürece dair herhangi bir ölçüde rızanıza başvurmamızı mümkün kılacak verilerinizi işlemek için başvurabileceğimiz başka hiçbir yolun söz konusu olmadığı hallerde son çare olarak kullanılacak olan bir yaklaşımdır. Kişisel verilerinizi işleme gerekçemizin meşru menfaat ilkesine dayalı bir gerekçe olduğu hallerde sürecin ve hukuki dayanağın kaydını tutacağımız ve bu bilgileri bizden isteme hakkına sahip olduğunuz konusunda sizi temin ederiz.

Kişisel verilerinizi bir tarafı olduğunuz veya olacağınız bir sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek maksadı ile de işleriz. Örneğin; satın aldığınız bir ürün veya bir hizmeti size ulaştırmak, düzenlediğimiz yarışmalardan birine katılmanıza olanak sağlamak veya talep etmiş olduğunuz numuneleri size göndermek için kişisel verilerinizi işlememiz gerekir.

Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren bir hukuki yükümlülüğümüzün (örneğin vergi veya sosyal güvenlik yükümlülükleri) söz konusu olduğu durumlarda da kişisel verilerinizi işleriz. Örneğin; bir mahkeme kararı veya bir mahkeme celbiyle kişisel verilerinizi belirli bir amaçla işlememiz tarafımıza emredilebilir ya da mahalli kara para aklanmasının önlenmesi kanunları gereği şüpheli işlemleri ilgili otoritelere rapor etmek üzere kişisel verilerinizi işlemeye mecbur kalabiliriz.

Profil çıkarma

Unilever, kişisel verilerinizi kullanarak profiller oluşturur. Çevrimiçi gezintileriniz, arama ve satın alma davranışlarınız ve marka iletişim materyallerimiz ile kurduğunuz etkileşimlerden topladığımız bilgileri analiz edip profilinizi çıkarıyor ve bu profil temelinde kişisel verilerinizi daha önceden oluşturmuş olduğumuz segmentlerden (belirli ortak karakteristiklere sahip olan gruplar) birine veya birden fazlasına yerleştiriyoruz. Unilever bu segmentleri internet sitesini ve iletişim materyallerimizi sizin için kişiselleştirmek (örneğin sitemizi ziyaret ettiğinizde ya da size gönderdiğimiz bir bültende size ilginizi çekebilecek sizinle alakalı bir içerik göstermek) maksadıyla ve Unilever sitelerinde ve üçüncü şahıs internet siteleri üzerinden yaptığımız tanıtımlarda Unilever markalarına ilişkin teklif ve reklamların ilgili durumlarda ve ilgili kişilere gözükmesini sağlamak amacıyla kullanır. Bu segmentlerden, Unilever siteleri üzerinde yürütülen üçüncü şahıs kampanyaları için de istifade edilebilir. Unilever, verilerinizi profil çıkarmak için kullanmasına rıza gösterdiğiniz hallerde, örneğin çevrimiçi tarayıcınızda uygulanan çerez ayarlarını kabul ettiğinizde veya markalarımızdan birine ilişkin e-posta bültenlerine kayıt olduğunuzda verilerinizi kullanarak profilinizi çıkarır.

Örneğin:

 • Unilever, izninizi almak koşuluyla aşağıda belirtilen kaynaklardan verilerinizi toplar:
  • Neye baktığınız, neyi incelediğiniz ve sunduğumuz içerikle ne şekilde etkileşime girdiğinize istinaden internet sitelerimiz;
  • Sosyal platformlarda ve diğer yayıncı internet sitelerinde gösteriminize sunduğumuz dijital görüntülü reklamlarımız; ve
  • Çevrimiçi doldurup bize gönderdiğiniz ilgi alanlarınız hakkındaki formlar.
 • Ayrıca görüntülü reklamlarımızdan birine tıklayıp perakende ortaklarımızdan birinden bir şey satın almak üzere işlemlerinize devam ettiğinizde satın aldığınız ürünleri de izleriz.
 • Bizden e-posta veya SMS almayı kabul ettiyseniz, size gönderdiğimiz içeriğe ilgili duyup duymadığınızı anlamak ve daha çok hoşunuza gidebileceğini düşündüğümüz daha fazla içeriği beğeninize sunmak adına, size gönderdiğimiz içeriği açıp açmadığınızı, okuyup okumadığını veya içeriğe tıklayıp tıklamadığınızı izleriz.
 • Bu verileri kullanarak beğendikleriniz ve beğenmediklerinizin profilini çıkarıyoruz. Örneğin; internet sitemizi ziyaret ettiğinizde site içeriğini ilginizi diğer her şeyden daha fazla çekeceğini düşündüğümüz şeyleri görüntülemeye ayarlayabiliriz.
 • Sizinle benzer reklamlara ilgi duyacaklarını düşündüğümüz sizinle benzer ilgi alanlarına sahip olan kişileri belirlemek maksadıyla olmak üzere, seçilmiş üçüncü şahıslara verdiğiniz ve paylaşılmasında sakınca görmediğinizi beyan ettiğiniz bilgilerinizi, örneğin yaşınız, cinsiyetiniz, medeni durumunuz ve ilgi alanlarınız ile ilgili bilgilerinizi de kullanabiliriz.

Otomatik karar alma

Bazı hallerde, Unilever kişisel verilerinizi otomatik araçlar kullanarak da işler. Otomatik olarak alınan bir karar, yalnızca otomatik araçlar kullanılarak alınan, başka bir deyişle kişisel verileriniz ile ilgili yürütülen karar alma sürecinde hiçbir insanın yer almamasına dayanan bir yolla alınan bir karardır.  Örneğin:

 • Unilever, iş görüşmesine gelen adayları değerlendirmek için oyun/simülasyon bazlı bilime dayalı davranış değerlendirmeleri ve veri bilimi tekniklerini kullanır. Adaylara bir dizi oyun oynatılır ve adayların oyun oynadıkları sırada sergiledikleri davranış örüntüleri Unilever'in istek ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir algoritmayla değerlendirilerek, adayların belirli bir pozisyon için taşıdıkları potansiyellere dair kestirimde bulunulur. Bahsi geçen algoritma, adilliğini, etkililiğini ve yansızlığını koruduğundan emin olmak adına düzenli aralıklarla sınanır.

Üzerinizde büyük bir etkisi olan kararlar alırken, yalnızca otomatik karar alma sürecine bel bağlayarak hareket etmeyeceğiz. Bununla birlikte, eğer bunu yaparsak sizi bundan haberdar edecek ve otomatik sürece dayalı karar alma tercihimiz ve bu tercihimizin hukuki temeli hakkında tarafınızı açık bir dille bilgilendireceğiniz. Örneğin, Unilever ancak ve sadece sizinle bir sözleşmeye girmek veya sizinle girdiği bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğunda ya da bu yönde açık rızanızı vermiş olmanız halinde kişisel verilerinizi otomatik araçlarla işler. 

Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir şirket olan Unilever Grup'un bir parçası sıfatıyla Unilever,  aşağıda sayılan hallerde kişisel verilerinizi Unilever Grup içinde ve seçilmiş üçüncü şahıslar ile paylaşır:

 • Üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları: Taleplerinizi yerine getirmek, sorularınıza cevap vermek, siparişlerinizi karşılamak, kuponlarınızın karşılığını vermek, size numune göndermek, düzenlediğimiz çekilişlere katılmanıza olanak sağlamak veya internet sitelerimiz aracılığıyla çeşitli başka özellikler, hizmetler ve materyalleri kullanımınıza sunmak için, kişisel verilerinizi bizim adımıza çeşitli işlevleri yerine getiren üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ile, örneğin Unilever'in internet sitelerine ev sahipliği yapan veya bu siteleri işleten, ödemeleri işleyen, verileri analiz eden, müşteri hizmetleri hizmeti sağlayan, posta veya dağıtım hizmeti sağlayan şirketler ve promosyonlarımıza katılan veya promosyonlarımızı yöneten sponsorlar veya başka üçüncü şahıslar ile paylaşıyoruz. Bu şirketler, kendilerine erişim hakkı tanınan kişisel verileri üstlendikleri işlevleri yerine getirmek dışında başka bir amaç için kullanamazlar. Dahası, erişimlerine açılan kişisel verileri bu Gizlilik Politikasına göre ve cari veri koruma kanunları ve mevzuatında izin veriler sınırlar içinde işlemeleri zorunludur.
 • Diğer üçüncü şahıslar: Kişisel verilerinizi pazarlama, promosyon, veri zenginleştirme (gizlilik ile ilgili anahtar terimler hakkında daha fazla bilgi edinmek için anahtar terimlere tıklayınız) ve başka tür teklifler ve ayrıca ürün bilgilerinin sunumu ile bağlantılı olarak da kullanacak veya sponsorlarımız, reklam verenler, reklam ağları, reklam sunucuları, sosyal medya ağları ve analitik şirketleri veya başka tür üçüncü şahıslar ile paylaşacağız.
 • İş devirleri: Kişisel verilerinizi temelde iş ile ilgili ve operasyonel amaçlarla kullanacak veya Unilever Grup ile paylaşacağız. Unilever Grup işlerini geliştirmeye devam ettikçe, elindeki varlıklar, iştirakler veya iş birimlerini satabilir veya yeni varlıklar, iştirakler veya iş birimleri satın alabilir. Bu tür işlemlerde kişisel verileriniz genelde devredilen iş varlıklarından birini teşkil edecek, fakat önceden yürürlükte olan herhangi bir Gizlilik Politikasında verilmiş olan sözlere tâbi olmaya devam edecektir (elbette mevcut devir ile gelen yeni Gizlilik Politikasının koşullarına rıza göstermemeniz şartıyla). Eğer başka bir şirket bizi, işletmelerimizi veya varlıklarımızın hemen hemen tamamını veya bir kısmını veya Unilever'in internet siteleri ile ilgili varlıkları iktisap ederse, kişisel verileriniz durum tespiti sürecinin gereği olarak o şirkete ifşa edilecek ve devredilen varlıkların bir parçası olarak o şirkete devredilecektir. Ayrıca, bizim tarafımızdan veya bize karşı herhangi bir iflas veya yeniden örgütlenme işleminin başlatılması halinde, elimizdeki bütün kişisel veriler bize ait bir varlık sayılacaktır ve bundan dolayı böyle bir durumda bu verilerin üçüncü şahıslara satılması veya devredilmesi mümkündür.
 • Hukuki gerekçelerle ifşa: Kişisel verilerinizi aşağıda sayılan gerekçelerle üçüncü şahıslara devredebilir ve ifşa edebiliriz:
  • Bir hukuki yükümlülüğün gereğini yerine getirmek için;
  • Bir cari kanunda bunu yapmamızın emredildiğine hüsnüniyetle inandığımızda;
  • Bir soruşturma yürütmekte olan devlet otoritelerince talep edilmesi halinde;
  • "Kullanım Koşulları"mızı veya diğer ilgili politikalarımızı doğrulamak veya uygulamak için;
  • Dolandırıcılık girişimlerini ve her türlü teknik zaafı ve güvenlik açığını tespit etmek ve bunlara karşı koruma sağlamak için;
  • Bir acil duruma cevap vermek için; veya
  • Üçüncü şahısların, Unilever'in internet sitelerine giren ziyaretçilerin, Unilever'in veya halkın hakları, malları, güvenliği veya emniyetini korumak için.

Uluslararası veri transferleri

Unilever, kişisel verileri bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlarla Unilever Grup içinde veya üçüncü şahıslar ile ilgili yasal düzenlemelere ve Unilever standartlarına uygun olarak paylaşır.  Bu kapsamda Unilever, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği Unilever için çok ciddi bir konudur. Kişisel verilerinizi kötüye kullanıma, müdahaleye, kayba, yetkisiz erişime, değişikliğe veya ifşaya maruz kalmaktan korumak için mümkün olan her türlü çabayı gösteriyoruz.

Veri güvenliği için aldığımız tedbirler arasında, uygun erişim kontrollerini uygulamaya koymak, kullandığımız BT ortamlarını korumak için en son Veri Güvenliği Olanaklarına yatırım yapmak ve elimizdeki kişisel verileri mümkün olan her fırsatta şifrelediğimiz ve anonimleştirdiğimizden emin olmak bulunur.

Kişisel verilerinize erişim yalnızca verilerinizi bilmesi gereken çalışanlarımız ve temsilcilerimiz ile sınırlıdır ve kişisel verilerin üçüncü şahıslar tarafından işlendiği durumlarda katı gizlilik yükümlülüklerine tâbidir. 

Topladığımız kişisel verilerinizi, verilerinizi hangi amaçla işlemek üzere toplamışsak o amaca ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz süre boyunca ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolana kadar, saklayacağız. Örneğin; çevrimiçi ortamda bizden bir şey satın aldığınızda, bu satın alma ile birlikte bizimle girmiş olduğunuz sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına satın alma hareketiniz ile ilgili verileri saklayacağız ve satın alma tamamlandıktan sonra, satın alma ile ilgili şikâyetleriniz, sorularınız veya endişeleriniz varsa bunları ele almamıza veya cevaplandırmamıza olanak sağlayacak bir süre boyunca kişisel verilerinizi saklamaya devam edeceğiz.

Verileriniz, bizimle olan deneyiminizi geliştirmeye ve hak kazandığınız sadakat ödüllerini size ulaştırmaya devam edebilmemiz adına da saklanabilir.

Hedef alma amaçları ile doğrudan topladığımız kişiyi tanımlayan verileri mümkün olduğu kadar kısa bir süreyle saklıyor ve bu tür verilerin bu süre dolduktan sonra kalıcı olarak silinmesini sağlayacak önlemleri her zaman devrede tutuyoruz.

Elimizde tuttuğumuz kişisel verileri bilfiil inceleyecek ve verilerin saklanmaya devam etmesini gerektirecek hukuki, iş ile ilgili veya tüketicilerin ihtiyaçları ile ilgili bir neden kalmadığında verileri güvenli bir şekilde silecek veya bazı durumlarda anonimleştireceğiz.

Kişisel verilerinizi işlemek için topladığımızda, söz konusu verilerin nasıl işlendiği ile ilgili bir dizi hakka sahip olmuş olursunuz ve bu haklarınızı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve sahip olduğunuz hakları aşağıda genel hatlarıyla anlatmaya çalıştık. Haklarınızı, bize bir e-posta göndererek veya internet sitelerimizde yer alan "Bize Ulaşın" formu aracılığıyla bize talebinizi ileterek kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlendiği Unilever tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

 • herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
 • kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
 • kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda sayılan haklarınızı https://www.unilever.com.tr/contact/contact-form adresindeki iletişim formu aracılığıyla veya Unilever tüketici hattı 444 25 19’u arayarak veya Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 34768 Ümraniye / İstanbul adresine ulaşarak kullanabilirsiniz.

Unilever'in Gizlilik Politikası veya veri işleme faaliyetleri ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa ya da yerel gizlilik kanunlarının ihlal edildiğini düşündüğünüz bir durum hakkında başvuruda bulunmak istiyorsanız, e-posta yoluyla veya internet sitelerimizde bulunan "Bize Ulaşın" formunu kullanarak bize talebinizi iletmek suretiyle bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Tarafımıza ulaştırılan gizlilik ile ilgili soruları veya erişim taleplerini aciliyetlerine göre sıralayan ve dikkat çekmek istediğiniz konu veya sorguya cevap bulmaya uğraşan bu iş için özel olarak bir araya toplamış olduğumuz bir ekibe sahibiz. Bize ilettiğiniz mesele tabiatı gereği daha ayrıntılı ve daha fazla maddi unsura atıf yapılarak ifade edilebilecek bir mesele olmasına rağmen bunu yapmadıysanız, tarafınızdan konu hakkında daha fazla bilgi vermeniz istenebilir. Gerektiği ölçüde maddi unsura dayalı, açık bir dille kurulan tüm temaslara cevap verilir. 

Müşterilerimizden gelen geri bildirimleri ve ürünlerimiz ile hizmetlerimizdeki değişiklikleri yansıtmak adına gerekiyorsa ve gerektiğinde bu Gizlilik Politikasını güncelleyeceğiz. Bu beyanda değişiklikler yaptığımızda, Politika metninin üst kısmında bulunan "son güncelleme" tarihini revize edeceğiz. Söz konusu Politikada önemli değişiklikler yaptığımızda, (belirli hizmetlere istinaden, Gizlilik Beyanında yapılan değişikliklerin e-posta yoluyla bildirilmesini de içine alan bir anlamda) daha çok göze çarpan bir bildirimde bulunacağız. Ayrıca, bu Gizlilik Politikasının önceki sürümlerini, incelemeniz için arşivleyip saklayacağız.

Ek Gizlilik Koşulları veya Politikaları

Bu Gizlilik Politikasının yanı sıra başka gizlilik koşulları veya politikalarına tâbi olan özel kampanyalar veya promosyonlar düzenlenebilir. Bu tür kampanya veya promosyonlara katılmadan önce, katılım göstermeniz halinde uymak zorunda olacağınız ek koşulları veya politikaları okumanızı tavsiye ederiz. Bu gibi ek gizlilik koşulları veya politikaları söz konusu olduğunda, bunlar fark edilir, belirgin bir bildirimle tarafınıza aktarılacaktır.

Son Güncelleme : Aralık 2020