unilever Logo

Известие за поверителност при подбор на персонал ЕИП/ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

В Юниливър се ангажираме да защитаваме личните данни на физическите лица.

Това Известие за поверителност („Известие“) предлага информация относно обработката на Вашите лични данни от Юниливър в контекста на процеса на набиране на персонал. Например, то важи за лица, които кандидатстват за работа или се регистрират в общност за таланти, присъстват на събитие за набиране на персонал, участват в процес на оценяване на Юниливър или участват в други процеси за набиране на служители („Кандидатите“).

Целта му е да ви предостави допълнителна информация за това какви лични данни обработваме, защо обработваме вашите лични данни и какви принципи за поверителност спазваме, както и да ви информира за правата, които можете да упражнявате във връзка с вашите лични данни .

Забележка: За ключови условия за поверителност в Политиките за поверителност, известията и процедурите на Юниливър, моля, вижте ключовите условия

Всички лични данни, предоставени или събрани от Юниливър, се контролират от Юниливър. В ЕИП или Обединеното кралство („ЕИП/Обединеното кралство“) вашият администратор на данни е местната компания на Юниливър, която извършва наемането или дейността. За да намерите повече информация относно практиките за поверителност на Юниливър за целите на наемането на служители в конкретна държава, моля, свържете се с местния отдел „Човешки ресурси“.

Лични данни, събрани директно от Вас

Като част от процеса на набиране на служители и вашето кандидатстване за позиция в Юниливър, ние ще събираме лични данни за вас, за да разгледаме вашата кандидатура за работа в Юниливър (включително вашето име, имейл адрес, телефонен номер, адрес, вашите академични и професионални квалификации и опит и др.).

Можете да изберете да приложите информация за себе си от други уебсайтове (например от LinkedIn).

Специални категории лични данни

Като част от вашата кандидатура можете да предоставите чувствителни лични данни (за повече информация, моля, вижте нашите ключови условия), често наричани специални категории лични данни (например информация, свързана с вашата раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни убеждения, членство в профсъюз, криминални досиета, физическо или психично здраве, биометрична информация или сексуална ориентация.) Ако предоставите чувствителни лични данни, вие го правите доброволно и се съгласявате, че тази информация може да бъде използвана, както е описано в това Известие за поверителност за наемане на служители.

Ние обработваме тези специални категории лични данни при ограничени обстоятелства и в съответствие с приложимото законодателство за поверителност.

Лични данни, събрани от трети страни

Можем също така да събираме лични данни, предоставени от трети страни чрез препоръки, агенции за набиране на персонал, доставчици на фонов скрининг и др. 

Процес на набиране на служители

Можем да използваме личните данни, които събираме или получаваме за вас за цели, свързани с процеса на подбор, оценка и интервю:

 • Управление на профили: Може да обработваме лични данни, за да управляваме вашия профил в нашите системи за набиране на служители, така че да можем да предоставим настоящи и бъдещи възможности за работа, като адаптираме съдържанието, което ви предоставяме, въз основа на вашите умения, интереси, местоположение и т.н.
 • Предварителен преглед: Проверяваме дали можете законно да сключите договор и да изпълнявате основните критерии за работа, например, имате съответното разрешение за работа и сте отговорили на въпроси за проверка на специфичните за работата изисквания. Този процес може да бъде автоматизиран.
 • Оценка на профила
  • Преглед на профила: За да помогнем на нашите служители, ангажирани с набирането на служители, да идентифицират потенциални кандидати, вашият профил (работен опит, квалификации и т.н.) може да бъде оценен и класиран с помощта на персонализиран модел за машинно обучение.
  • Геймификация: Може да бъдете поканени да участвате в набор от невронаучни игри, които събират обективни поведенчески данни и ги оценяват, използвайки персонализирани модели за машинно обучение на Юниливър, за да покажат вашият потенциал за позицията, за която сте кандидатствали, като ви сравняват с определен еталон.
  • Видео интервю: Може да бъдете поканени на видео интервю, за да отговорите на набор от предварително определени въпроси. Всички видео интервюта се оценяват от човек. Никакви решения не се вземат от машина. ·
  • Лично интервю: Когато сте поканени на интервю за физическа или видеоконферентна връзка (например Skype), интервюиращият може да зададе подходящи въпроси, за да оцени вашата пригодност за ролята.
 • Комуникация: Може да използваме чат бот за отговаряне на запитвания, свързани с набирането, изпращане на съобщения и насрочване на интервюта.
 • Статистически изследвания: Ние извършваме общи статистически изследвания, използвайки вашите данни и данни на други кандидати, за да анализираме ефективността на нашия процес на подбор и използваме обобщена информация за създаване на отчети. Това може да включва обработка на данни за сесиите и онлайн активността на посетителите

Ние не наемаме лица само въз основа на автоматизирана обработка. Когато автоматизирана обработка подпомага процеса на набиране на служители, ще бъдете информирани за подходящото правно основание и как тези инструменти ще бъдат приложени към вашата кандидатура.

Ще имате право да поискате човешка намеса, да оспорите резултат, който е резултат от автоматизирана обработка и да изразите гледната си точка, като говорите с вашия местен ЧР отдел или като посетите следния линк (link).

Ние ще съхраняваме вашите лични данни толкова дълго, колкото се счита за необходимо за целите, за които са били събрани (включително както се изисква от приложимия закон или наредба).

Ако вашата кандидатура е неуспешна, Юниливър може да запази и използва предоставената от вас информация за разумен период от време, за да се справи с всеки въпрос, който може да възникне във връзка с вашата кандидатура, за връзка с вас относно други възможности за работа и за законни бизнес цели на Юниливър.

Когато личните данни вече не са необходими или релевантни за идентифицираните от нас цели или когато сте посочили, че вече не сте заинтересовани да поддържате връзка с нас, ние ще се разпоредим по сигурен начин с вашите лични данни. Приложимото законодателство е различно, така че трябва да попитате местния отдел по човешки ресурси за конкретния период на съхранение, който се отнася за вашите данни.

Можем да споделяме вашите лични данни за цели, свързани с процеса на набиране на служители, като предмет на и в съответствие с приложимото законодателство и изисквания с:

 • Други компании в рамките на Групата на Юниливър, включително с тези, които може да се намират извън вашето местоположение и/или ЕИП/Обединеното кралство;
 • Упълномощени агенти на трети страни, доставчици на услуги и/или подизпълнители на Юниливър и упълномощени трети страни, които извършват справки и проверки от името на Юниливър; и
 • Компетентни публични органи, правителствени, регулаторни или фискални агенции, за спазване на законово задължение.

Международен трансфер на данни

Можем да прехвърляме лични данни в международен план. Ако прехвърлим лични данни в чужбина, Юниливър ще се увери, че личните данни са защитени със сходно ниво на защита, както се изисква от закона в страната на произход и в съответствие с приложимите изисквания за локализация или трансфер на данни.

Ако се намирате в ЕИП/Обединеното кралство, имайте предвид, че като международна група компании ние прехвърляме лични данни извън ЕИП/Обединеното кралство.

Юниливър ще се увери, че са защитени по същия начин, както ако се използват в ЕИП. Ще използваме една от следните предпазни мерки: 

 • Прехвърляне към държава извън ЕИП/Обединеното кралство, чието законодателство за поверителност гарантира адекватно ниво на защита на личните данни в страната от ЕИП/Обединеното кралство;
 • Сключване на договор с третата страна от държавата, което означава, че тя трябва да защитава личните данни по същите стандарти като ЕИП/Обединеното кралство; или
 • Прехвърляне на лични данни на организации, които са част от специфични споразумения за трансграничен трансфер на данни с ЕИП/Обединеното кралство; или
 • Прехвърляне на лични данни на организации, които са приели други подходящи предпазни мерки, като например обвързващи корпоративни правила, одобрен кодекс за поведение или одобрен механизъм за сертифициране.

Когато обработваме вашите лични данни, вие имате редица права относно начина, по който се обработват данните. Можете да упражнявате тези права по всяко време. По-долу е даден преглед на тези права, заедно с обяснение какво означава това за вас.

Имате право:

 • да бъдете информирани относно събирането и използването на вашите лични данни. Имате право да получавате ясна, прозрачна и лесна за разбиране информация за това как използваме вашите лични данни и какви права имате в този контекст. Ето защо ние ви предоставяме тази информация като част от това известие.
 • да поискате копие на личните данни, които съхраняваме за вас;
 • да поискате да актуализираме личните данни, които съхраняваме за вас, или да коригираме такива лични данни, които смятате за неверни или непълни;
 • да поискате да изтрием личните данни, които съхраняваме за вас, или да ограничим начина, по който използваме такива лични данни;
 • да поискате да ограничим нашата обработка или можете да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни
 • да поискате да не бъдете оценявани единствено въз основа на автоматизирана обработка, включително профилиране, и че вашата кандидатура ще бъде предмет на човешка намеса и да изразите своята гледна точка, когато се използва автоматизирана обработка;
 • да поискате да оттеглите съгласието си за обработка от наша страна на вашите лични данни (доколкото това обработване се основава на съгласие и съгласието е единственото допустимо основание за обработване);
 • жалба до орган за защита на данните във вашата страна.

Упражняване на вашите права

За да упражните правата си във връзка с личните данни можете да посетите този линк (link) или да се свържете с вашия местен отдел човешки ресурси.

Моля, изпращайте кандидатури за текуща позиция само като използвате подходящите канали (например в кариерните сайтове на Юниливър). Получаването на вашата кандидатура чрез правилната точка за контакт ни помага да обработим заявката ви по-бързо.

Ако се намирате в ЕИП или Обединеното кралство, тогава можете да се свържете с вашия служител по защита на данните на Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, Холандия или по имейл на EuropeDPO@unilever.com.

С определения длъжностно лице по защита на данните на Юниливър („CPO“) можете да се свържете на Unilever PLC, 100 Victoria Embankments, London EC4Y 0DY, Обединеното кралство или на имейл: unilever.privacy@unilever.com.

За да намерите повече информация относно практиките за поверителност на Юниливър с цел наемане на служители в конкретна държава, моля, свържете се с местния отдел „Човешки ресурси“.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ТОВА ИЗВЕСТИЕ

Това Известие за поверителност може да бъде променяно периодично. Това известие за поверителност е последно актуализирано октомври (Xxxx)2021