unilever Logo

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger  i forbindelse med rekruttering EØS/UK

Hos Unilever beskytter vi enkeltpersoners personoplysninger.

Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger ("meddelelse") indeholder oplysninger om Unilevers behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Det gælder f.eks. personer, der søger job eller vil tilmelde sig et talentfællesskab, deltage i et rekrutteringsarrangement, foretage en evaluering med Unilever eller deltage i andre rekrutteringsprocesser ("ansøgere").

Formålet med dette websted er at give dig yderligere oplysninger om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, og hvilke principper for beskyttelse af personoplysninger vi overholder, samt at informere dig om de rettigheder, du kan udøve i forbindelse med dine personoplysninger.  

Bemærk: For vigtige begreber vedrørende beskyttelse af personoplysninger i Unilevers politikker, meddelelser og procedurer henvises der til vigtige begreber

Alle personoplysninger, der videregives til eller indsamles af Unilever, kontrolleres af Unilever. I EØS eller Storbritannien ("EØS/UK") er din dataansvarlige den lokale Unilever-virksomhed, som foretager rekrutteringen eller aktiviteten. Kontakt din lokale HR-afdeling for at få flere oplysninger om Unilevers praksis for beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering i et bestemt land.

Personoplysninger indsamlet direkte fra dig

Som en del af en rekrutteringsproces og din ansøgning om en stilling hos Unilever vil vi indsamle personoplysninger om dig for at behandle din ansøgning om ansættelse hos Unilever (herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, dine uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer og erfaringer osv.). Du kan vælge at importere oplysninger om dig selv fra andre hjemmesider (f.eks. fra LinkedIn).

Særlige kategorier af personoplysninger

Som en del af din ansøgning kan du afgive følsomme personoplysninger (for yderligere oplysninger henvises der til vores vigtige begreber ), ofte omtalt som særlige kategorier af personoplysninger (f.eks. oplysninger vedrørende din race eller etniske oprindelse, politiske holdninger, religiøse overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, straffeattester, fysisk eller mental sundhed, biometriske oplysninger eller seksuel orientering). Hvis du afgiver følsomme personoplysninger, gør du det frivilligt og accepterer, at sådanne oplysninger kan blive brugt som beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering.

Vi behandler disse særlige kategorier af personoplysninger under begrænsede omstændigheder og i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Personoplysninger indsamlet fra tredjeparter

Vi kan også indsamle personoplysninger fra tredjeparter via henvisninger, rekrutteringsbureauer, udbydere af baggrundsscreening osv.

Rekrutteringsproces

Vi kan bruge de personoplysninger, som vi indsamler eller indhenter om dig, til formål i forbindelse med udvælgelses-, vurderings- og interviewprocessen:

 • Profilstyring: Vi kan behandle personoplysninger for at administrere din profil i vores rekrutteringssystemer, så vi kan tilbyde aktuelle og fremtidige jobmuligheder, skræddersy det indhold, vi leverer til dig, baseret på dine kompetencer, interesser, placering osv.
 • Præ-screening: Vi kontrollerer, at du lovligt kan indgå en kontrakt og opfylde de væsentlige jobkriterier, f.eks. at du har den relevante arbejdstilladelse og har besvaret jobspecifikke screeningspørgsmål. Denne proces kan være automatiseret.
 • Profilevaluering
 • Profilgennemgang: For at hjælpe vores rekrutteringsmedarbejdere med at identificere potentielle kandidater, kan din profil (arbejdserfaring, kvalifikationer osv.) blive evalueret og rangeret ved hjælp af en tilpasset maskinlæringsmodel.
 • Gamification: Du kan blive inviteret til at spille en række neurovidenskabelige spil, som indsamler objektive adfærdsdata og evaluerer dem ved hjælp af Unilevers tilpassede maskinlæringsmodeller for at forudsige dit potentiale til den stilling, du har søgt, ved at sammenligne dig med et benchmark.
 • Videointerview: Du kan blive inviteret til et videointerview for at besvare en række foruddefinerede spørgsmål. Alle videointerviews evalueres af et menneske. Ingen beslutninger tages af en maskine. ·
 • Personlig samtale: Når du inviteres til et fysisk eller videokonferencesamtale (f.eks. Skype), kan intervieweren stille relevante spørgsmål for at vurdere din egnethed til stillingen.  
 • Kommunikation: Vi kan bruge en chatbot til at besvare rekrutteringsrelaterede spørgsmål, sende kommunikation og planlægge samtaler.
 • Statistisk forskning: Vi udfører generel statistisk forskning ved hjælp af dine data og data om andre kandidater for at analysere effektiviteten af vores udvælgelsesproces, og vi bruger aggregerede oplysninger til at oprette rapporter. Det kan f.eks. være behandling af sessionsdata om onlinebesøgendes aktivitet.

Vi ansætter ikke enkeltpersoner udelukkende på baggrund af automatiseret behandling. Hvis den automatiske behandling understøtter rekrutteringsprocessen, vil du blive informeret om det relevante retsgrundlag, og hvordan disse værktøjer vil blive anvendt på din ansøgning. Du har ret til at anmode om menneskelig indgriben, at anfægte et resultat, der skyldes automatiseret behandling, og at give udtryk for din mening ved at tale med din lokale HR-afdeling eller ved at gå ind på følgende link.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det anses for nødvendigt til det eller de formål, de blev indsamlet til (herunder som krævet i henhold til gældende lovgivning eller forordninger).

Hvis du ikke får jobbet, kan Unilever opbevare og bruge de oplysninger, du har givet os, i en rimelig periode til at behandle ethvert spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med din ansøgning, til at kontakte dig vedrørende andre beskæftigelsesmuligheder og til Unilevers legitime forretningsformål. Hvis personoplysninger ikke længere er nødvendige eller relevante for vores identificerede formål, eller hvis du har angivet, at du ikke længere er interesseret i at holde kontakten med os, vil vi bortskaffe dine personoplysninger på sikker vis. Gældende lovgivning varierer, så du bør spørge din lokale HR-afdeling om den specifikke opbevaringsperiode, der gælder for dine oplysninger. 

Vi kan dele dine personoplysninger til formål i forbindelse med rekrutteringsprocessen med forbehold for og i overensstemmelse med gældende lovgivning og krav:

 • Andre selskaber i Unilever-koncernen, herunder selskaber, der befinder sig uden for din lokalitet og/eller EØS/UK;
 • Autoriserede tredjepartsagenter, serviceudbydere og/eller underleverandører til Unilever og autoriserede tredjeparter, der udfører reference- og baggrundstjek på vegne af Unilever, og
 • Kompetente offentlige myndigheder, regerings-, tilsyns- eller skattemyndigheder til at opfylde en retlig forpligtelse.

Internationale dataoverførsler

Vi kan overføre personoplysninger internationalt. Hvis vi overfører personoplysninger til udlandet, vil Unilever sikre, at personoplysningerne er beskyttet med et tilsvarende beskyttelsesniveau, som krævet ved lov i oprindelseslandet og i overensstemmelse med gældende krav til lokalisering eller dataoverførsel.

Hvis du er i EØS/UK, skal du være opmærksom på, at vi som en international virksomhedskoncern overfører personoplysninger til lande uden for EØS/UK.

Unilever vil sikre, at de er beskyttet på samme måde, som hvis de blev brugt i EØS. Vi bruger en af følgende sikkerhedsforanstaltninger:

 • Overførsel til et ikke-EØS/UK-land, hvis lovgivning om privatlivets fred sikrer et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse af personoplysninger, der svarer til EØS/UK-landets.
 • Indgå en kontrakt med tredjeparten fra et land, hvilket betyder, at parten skal beskytte personoplysninger i henhold til de samme standarder som EØS/UK, eller
 • Overføre personoplysninger til organisationer, der er en del af specifikke aftaler om grænseoverskridende dataoverførsler med EØS/UK, eller
 • Overførsel af personoplysninger til organisationer, der har indført andre passende sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. bindende virksomhedsregler, en godkendt adfærdskodeks eller en godkendt certificeringsmekanisme.

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder i forhold til, hvordan oplysningerne behandles. Du kan til enhver tid udøve disse rettigheder. Nedenfor finder du en oversigt over disse rettigheder samt en forklaring på, hvad det betyder for dig.

Du har ret til at:

 • blive informeret om indsamling og brug af dine personoplysninger. Du har ret til at modtage klare, gennemsigtige og letforståelige oplysninger om, hvordan vi bruger dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i denne sammenhæng. Derfor giver vi dig disse oplysninger som en del af denne meddelelse.
 • anmode om en kopi af de personoplysninger, vi har om dig
 • anmode om, at vi opdaterer de personoplysninger, vi har om dig, eller retter sådanne personoplysninger, som du mener er ukorrekte eller ufuldstændige
 • anmode om, at vi sletter personoplysninger, som vi har om dig, eller begrænser den måde, hvorpå vi bruger sådanne personoplysninger
 • anmode om, at vi begrænser vores behandling, eller du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
 •  anmode om, at du ikke alene vil blive evalueret på grundlag af automatiseret behandling, herunder profilering, og at din ansøgning vil blive genstand for menneskelig indgriben og give udtryk for dit synspunkt, hvor automatiseret behandling anvendes
 • anmode om at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger (i det omfang en sådan behandling er baseret på samtykke, og samtykket er det eneste tilladte grundlag for behandling)
 • klage til en databeskyttelsesmyndighed i dit land.

Udøvelse af dine rettigheder

For at udøve dine databeskyttelsesrettigheder kan du få adgang til følgende link eller kontakte din  lokale HR-afdeling.

Indsend kun ansøgninger om en aktuel stilling ved hjælp af de rigtige kanaler (f.eks. på Unilevers karrieresider). Det at modtage din anmodning på det rigtige kontaktpunkt, hjælper det os med at behandle din anmodning hurtigere.

Hvis du er i EØS eller Storbritannien, kan din databeskyttelsesrådgivere kontaktes på Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam Holland eller via e-mail på EuropeDPO@unilever.com.

Unilevers udpegede globale Chief Data Protection Officer ("CPO") kan kontaktes på Unilever PLC, 100 Victoria Embankments, London EC4Y 0DY Storbritannien eller via e-mail: unilever.privacy@unilever.com .Kontakt din lokale HR-afdeling for at få flere oplysninger om Unilevers praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering i et bestemt land.

ÆNDRINGER I DENNE MEDDELELSE

Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger kan med tiden blive ændret. Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger blev senest opdateret i november 2021