unilever Logo

Tietosuojakäytäntö rekrytoinnissa ETA/UK

Unilever on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja.

Tässä tietosuojakäytännössä (jäljempänä ”käytäntö”) kerrotaan, miten Unilever käsittelee henkilötietojasi rekrytointiprosessin yhteydessä. Tämä koskee esimerkiksi henkilöitä, jotka hakevat töitä tai rekisteröityvät osaajapankkiin, osallistuvat rekrytointitapahtumaan, suorittavat arvioinnin Unileverillä tai osallistuvat muihin rekrytointiprosesseihin (jäljempänä ”työnhakijat”).

Tämän sivuston tarkoituksena on antaa lisätietoja siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme, miksi käsittelemme henkilötietojasi ja mitä tietosuojaperiaatteita noudatamme, sekä kertoa henkilötietoihin liittyvistä oikeuksistasi.  

Huomio: Katso Unileverin tietosuojakäytäntöjen, -ilmoitusten ja -menettelyjen keskeiset ehdot

Unilever toimii rekisterinpitäjänä kaikille Unileverille luovutetuille tai Unileverin keräämille henkilötiedoille. ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (jäljempänä ”ETA/UK”) rekisterinpitäjä on paikallinen Unilever-yhtiö, joka toteuttaa rekrytointia tai toimintaa. Jos haluat lisätietoja Unileverin rekrytointiin liittyvistä tietosuojakäytännöistä tietyssä maassa, ota yhteyttä paikalliseen henkilöstöosastoon.

Suoraan sinulta kerätyt henkilötiedot

Keräämme henkilötietojasi (mukaan lukien nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, osoitteesi, akateemiset ja ammatilliset pätevyytesi ja kokemuksesi jne.) osana rekrytointiprosessia ja työpaikan hakemista Unileverillä, jotta voimme käsitellä hakemuksesi. Voit halutessasi tuoda tietoja itsestäsi muilta verkkosivustoilta (esimerkiksi LinkedInistä).

Erityiset henkilötietoluokat

Osana hakemustasi voit antaa arkaluontoisia henkilötietoja (lisätietoja on yleisissä ehdoissamme), joihin viitataan usein erityisinä henkilötietoluokkina (esimerkiksi rotuun tai etniseen alkuperään liittyvät tiedot, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, rikosrekisteri, fyysiset terveystiedot tai mielenterveys, biometriset tiedot tai seksuaalinen suuntautuminen). Arkaluontoiset henkilötiedot annetaan vapaaehtoisesti. Hyväksyt, että kyseisiä tietoja voidaan käyttää tässä rekrytoinnin tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Käsittelemme näitä erityisiä henkilötietoja rajoitetuissa olosuhteissa ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Kolmansilta osapuolilta kerätyt henkilötiedot

Voimme myös kerätä henkilötietoja, joita kolmannet osapuolet tarjoavat suosittelijoiden, rekrytointitoimistojen, taustaselvityspalvelujen tarjoajien yms. kautta.

Voimme käyttää keräämiämme tai saamiamme henkilötietoja rekrytointiprosessissa valintaan, arviointiin ja haastatteluprosessiin liittyviin tarkoituksiin:

 • Profiilinhallinta: Voimme käsitellä henkilötietojasi profiilisi hallitsemiseksi rekrytointijärjestelmissämme, jotta voimme tarjota nykyisiä ja tulevia työmahdollisuuksia ja räätälöidä tarjoamaamme sisältöä osaamisesi, kiinnostuksenkohteidesi, sijaintisi yms. perusteella.
 • Esivalinta: Tarkistamme, että voit laillisesti solmia sopimuksen ja täytät olennaiset työhön liittyvät kriteerit, esimerkiksi että sinulla on asianmukainen työlupa ja että olet vastannut työkohtaisiin esivalintakysymyksiin. Tämä prosessi voidaan automatisoida.
 • Profiilin arviointi
 • Profiilin tarkastus: Auttaaksemme rekrytointihenkilöstöämme tunnistamaan mahdolliset hakijat, profiilisi (työkokemus, pätevyys yms.) voidaan arvioida ja luokitella mukautetun koneoppimismallin avulla.
 • Pelillistäminen: Voimme kutsua sinut pelaamaan neurotieteellisiä pelejä, jotka keräävät objektiivisia tietoja pelaajan toiminnasta käyttämällä Unileverin räätälöityjä koneoppimismalleja. Vertaamalla tietoja vertailukohtaan voidaan ennustaa potentiaaliasi hakemaasi tehtävään.
 • Videohaastattelu: Sinut voidaan kutsua videohaastatteluun vastaamaan ennalta määritettyihin kysymyksiin. Ihmiset arvioivat kaikki videohaastattelut. Kone ei tee päätöksiä. ·
 • Henkilökohtainen haastattelu: Kun sinut kutsutaan fyysiseen haastatteluun tai videoneuvotteluun (esim. Skype), haastattelija voi kysyä asiaankuuluvia kysymyksiä tehtävään sopivuutesi arvioimiseksi.  
 • Viestintä: Voimme käyttää chatbotia rekrytointiin liittyviin kysymyksiin vastaamiseen, viestinnän lähettämiseen ja haastattelujen aikatauluttamiseen.
 • Tilastollinen tutkimus: Hyödynnämme sinun ja muiden työnhakijoiden tietoja yleiseen tilastolliseen tutkimukseen, jonka avulla analysoimme valintaprosessimme tehokkuutta. Käytämme koottuja tietoja raporttien laatimiseen. Tähän saattaa sisältyä verkkovierailujen istuntotietojen käsittelyä.

Emme palkkaa yksilöitä pelkästään automatisoidun käsittelyn perusteella. Kun automaattista käsittelyä käytetään tukemaan rekrytointiprosessia, sinulle ilmoitetaan asianmukaisesta oikeudellisesta perustasta ja siitä, miten näitä työkaluja sovelletaan hakemukseesi. Sinulla on oikeus pyytää ihmisen toteuttamaa käsittelyä, kiistää automatisoituun käsittelyyn perustuva tulos ja ilmaista mielipiteesi keskustelemalla paikallisen henkilöstöosaston kanssa tai napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty (mukaan lukien sovellettavan lain tai asetuksen mukaan).

Jos hakemuksesi ei ole menestyksekäs, Unilever voi säilyttää ja käyttää meille antamiasi tietoja kohtuullisen ajan käsitelläkseen hakemukseesi liittyviä asioita, ottaakseen sinuun yhteyttä muihin työmahdollisuuksiin liittyen ja hyödyntääkseen niitä Unileverin laillisiin liiketoimintatarkoituksiin. Kun henkilötiedot eivät ole enää tarpeellisia tai oleellisia nimettyihin tarkoituksiin tai jos olet ilmoittanut, että et ole enää kiinnostunut yhteydenpidosta meihin, hävitämme henkilötietosi turvallisesti.

Sovellettava lainsäädäntö vaihtelee, joten kysy paikalliselta henkilöstöosastolta tietojesi säilytysaikaa. 

Voimme jakaa henkilötietojasi rekrytointiprosessiin liittyviin tarkoituksiin sovellettavan lain ja vaatimusten mukaisesti:

 • Muille Unilever-konserniin kuuluville yrityksille, mukaan lukien yrityksille, jotka voivat sijaita oleskelumaasi ja/tai ETA-alueen/UK:n ulkopuolella.
 • Unileverin valtuuttamille edustajille, palveluntarjoajille ja/tai alihankkijoille ja valtuutetuille kolmansille tahoille, jotka suorittavat referenssi- ja taustatarkastuksia Unileverin puolesta.
 • Toimivaltaisille viranomaisille, hallinnolle ja sääntelystä ja verotuksesta vastaaville tahoille lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Kansainväliset tiedonsiirrot

Voimme siirtää henkilötietoja kansainvälisesti. Jos siirrämme henkilötietoja ulkomaille, Unilever varmistaa, että henkilötiedot on suojattu samantasoisella suojauksella kuin sen alkuperämaan lainsäädäntö edellyttää ja sovellettavien lokalisointi- tai siirtovaatimusten mukaisesti.

Jos olet ETA-/UK-alueella, huomaa, että kansainvälisenä konsernina siirrämme henkilötietoja ETA-/UK-alueen ulkopuolelle.

Unilever varmistaa, että tiedot suojataan samalla tavalla kuin ETA-alueella. Käytämme yhtä seuraavista varotoimista: 

 • Siirrämme tiedot ETA-/UK-alueen ulkopuoliseen maahan, jonka tietosuojalainsäädäntö varmistaa henkilötietojen riittävän suojaustason ETA-/UK-alueen kriteerien mukaan.
 • Solmimme ETA-/UK-alueen ulkopuolella toimivan kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen, joka edellyttää, että heidän on suojattava henkilötietoja ETA-/UK-alueen määräysten mukaisesti.
 • Siirrämme henkilötiedot organisaatioille, jotka ovat osa ETA:n/UK:n kanssa tehtyjä rajat ylittäviä tiedonsiirtoja koskevia erityissopimuksia.
 • Siirrämme henkilötiedot organisaatioille, jotka ovat ottaneet käyttöön muita asianmukaisia suojakeinoja, kuten sitovia yrityssääntöjä, hyväksyttyjä eettisiä ohjeita tai hyväksyttyjä sertifiointimenetelmiä.

Sinulla on useita oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Voit käyttää näitä oikeuksia milloin tahansa. Alla on yleiskatsaus näistä oikeuksista ja selitys niiden merkityksestä sinulle.

Sinulla on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä. Sinulla on oikeus saada selkeitä, läpinäkyviä ja helposti ymmärrettäviä tietoja siitä, miten käytämme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on tässä yhteydessä. Siksi toimitamme nämä tiedot osana tätä käytäntöä.
 • pyytää kopio henkilötiedoista, jotka olemme tallentaneet sinusta.
 • pyytää meitä päivittämään sinusta keräämämme henkilötiedot tai korjaamaan sellaiset henkilötiedot, jotka mielestäsi ovat virheellisiä tai puutteellisia.
 • pyytää meitä poistamaan hallussamme olevat henkilötiedot tai rajoittaa tapaa, jolla käytämme kyseisiä henkilötietoja.
 • pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • pyytää, että sinua ei arvioida pelkästään automatisoidun prosessin perusteella, mukaan lukien profiloinnin, ja että hakemuksesi käsittelee ihminen. Voit ilmaista näkökantasi automaattisesta käsittelystä.
 • pyytää henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumuksen peruuttamista (siinä määrin kuin tällainen käsittely perustuu suostumukseen ja suostumus on ainoa peruste käsittelylle).
 • valittaa oman maasi tietosuojaviranomaiselle.

Oikeuksiesi käyttäminen

Voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi napsauttamalla seuraavaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä paikalliseen henkilöstöosastoon.

Hae auki oleviin tehtäviin vain käyttämällä asianmukaisia kanavia (esim. Unileverin rekrytointisivuja). Pyyntösi lähettäminen oikeaan osoitteeseen auttaa meitä käsittelemään pyyntösi nopeammin.

Jos olet ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan osoitteessa Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, The Netherlands, tai sähköpostitse osoitteeseen EuropeDPO@unilever.com.

Unileverin päätietosuojavastaavaan (Chief Data Protection Officer) voi ottaa yhteyttä osoitteeseen Unilever PLC, 100 Victoria Embankments, London EC4Y 0DY, United Kingdom tai sähköpostitse: unilever.privacy@unilever.com.Jos haluat lisätietoja Unileverin rekrytointiin liittyvistä tietosuojakäytännöistä tietyssä maassa, ota yhteyttä paikalliseen henkilöstöosastoon.

MUUTOKSET TÄHÄN KÄYTÄNTÖÖN

Tähän tietosuojailmoitukseen voidaan tehdä muutoksia ajan mittaan. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty marraskuussa 2021.