unilever Logo

Personvernerklæring for rekruttering i EØS/Storbritannia

Vi i Unilever er forpliktet til å beskytte personopplysningene til enkeltpersoner.

Denne personvernerklæringen («Personvernerklæring») forklarer hvordan Unilever behandler personopplysningene dine i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Det gjelder for eksempel enkeltpersoner som søker på en stilling eller registrerer seg i et talentsamfunn, som deltar på et rekrutteringsarrangement, gjennomfører en evaluering med Unilever eller deltar i andre rekrutteringsprosesser («Søkere»).

Formålet med denne siden er å gi deg mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler personopplysningene dine, og hvilke personvernprinsipper vi følger, og å informere deg om hvilke rettigheter du kan benytte deg av i forbindelse med personopplysningene dine.  

Merknad: For nøkkelbegreper i Unilevers personvernerklæring, merknader og prosedyrer, se nøkkelbegrep 

Alle personopplysninger som oppgis til eller samles inn av Unilever, blir kontrollert av Unilever. I EØS eller Storbritannia («EØS/Storbritannia») det det lokale Unilever-selskapet som utfører rekrutteringen eller aktiviteten du deltar i, som er behandlingsansvarlig. Hvis du vil vite mer om Unilevers personvernpraksis for rekrutteringsformål i et bestemt land, kan du ta kontakt med din lokale HR-avdeling.

Personopplysninger som samles inn direkte fra deg

Når du søker på en stilling hos Unilever, vil vi som et ledd i rekrutteringsprosessen samle inn personopplysninger om deg for å kunne behandle ansettelsessøknaden din til Unilever (herunder navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, dine akademiske og faglige kvalifikasjoner, erfaringer osv.). Du kan velge å importere informasjon om deg selv fra andre nettsteder (for eksempel fra LinkedIn).

Særlige kategorier av personopplysninger

I forbindelse med søknaden kan du oppgi sensitive personopplysninger (se våre nøkkelbegrep  for mer informasjon), gjerne kalt særlige kategorier av personopplysninger (for eksempel informasjon knyttet til rase eller etnisk opprinnelse, politiske synspunkter, livssyn, medlemskap i fagforeninger, rulleblad, fysisk eller mental helse, biometrisk informasjon eller seksuell legning). Det er frivillig å oppgi sensitive personopplysninger. Hvis du gjør dette, samtykker du i at disse opplysningene kan bli brukt som beskrevet i denne Personvernerklæringen for rekruttering.

Vi behandler slike særlige kategorier av personopplysninger bare i begrensede tilfeller og i samsvar med gjeldende personvernlov.

Personopplysninger samlet inn fra tredjeparter

Vi kan også samle inn personopplysninger fra tredjeparter via henvisninger, rekrutteringsbyråer, leverandører av bakgrunnsundersøkelser osv.

Rekrutteringsprosess

Vi kan bruke personopplysningene vi samler inn eller innhenter om deg, til formål som utvelgelse, vurdering og intervjuprosess:

 • Profiladministrering: Vi kan behandle personopplysninger for å administrere profilen din i rekrutteringssystemene våre, slik at vi kan tilby deg aktuelle og fremtidige jobbmuligheter og skreddersy innholdet vi tilbyr deg, basert på dine ferdigheter, interesser, sted osv.
 • Prescreening: Vi kontrollerer at du kan inngå en arbeidsavtale på lovlig vis og at du oppfyller de viktigste jobbkriteriene, f.eks. at du har relevant arbeidstillatelse og har besvart jobbspesifikke screeningspørsmål. Denne prosessen kan automatiseres.
 • Profilevaluering
 • Profilgjennomgang: For å hjelpe rekrutteringspersonalet med å identifisere potensielle kandidater, kan profilen din (arbeidserfaring, kvalifikasjoner osv.) evalueres og rangeres ved hjelp av en tilpasset maskinlæringsmodell.
 • Spillifisering: Du kan bli invitert til å spille et sett med nevrovitenskaplige spill som samler inn objektive atferdsdata og evaluerer dem ved hjelp av Unilevers tilpassede maskinlæringsmodeller, for å forutsi ditt potensial for stillingen du søker på, ved å måle deg opp mot en referanse.
 • Videointervju: Du kan bli invitert til et videointervju for å svare på et utvalg av forhåndsdefinerte spørsmål. Alle videointervjuer evalueres av et menneske. Ingen avgjørelser tas av en maskin. ·
 • Personlig intervju: Når du inviteres til et intervju fysisk eller via video (f.eks. på Skype), kan intervjueren stille relevante spørsmål for å vurdere hvor kvalifisert du er for stillingen.  
 •  Kommunikasjon: Vi kan bruke en chatbot til å besvare rekrutteringsrelaterte spørsmål, sende kommunikasjon og planlegge intervjuer.
 • Statistiske undersøkelser: Vi utfører generelle statistiske undersøkelser ved hjelp av opplysningene data og opplysninger fra andre kandidater for å analysere effektiviteten av utvelgelsesprosessen vår. Vi bruker også aggregert informasjon til å utarbeide rapporter. Dette kan inkludere behandling av øktsdata om besøksaktivitet på internett

Vi ansetter ikke enkeltpersoner utelukkende basert på automatisert behandling. I tilfeller der automatisk behandling støtter rekrutteringsprosessen, vil du bli informert om det aktuelle rettslige grunnlaget og hvordan verktøyene vil bli brukt i søknaden din. Du har rett til å be om menneskelig inngripen, å bestride et utfall som er et resultat av automatisk behandling, og uttrykke synspunktene dine ved å snakke med din lokale HR-avdeling eller ved å åpne følgende link.

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det anses som nødvendig for formålet/formålene de ble innhentet for (herunder i henhold til gjeldende lov eller forordning).

Hvis du ikke får stillingen du har søkt på, kan Unilever beholde og bruke informasjonen du har gitt oss, i en rimelig periode for å håndtere ulike forhold som kan oppstå i forbindelse med søknaden din, for å kontakte deg om andre jobbmuligheter og for Unilevers rettmessige forretningsformål. Når personopplysningene ikke lenger er nødvendige eller relevante for de identifiserte formålene, eller når du har angitt at du ikke lenger er interessert i å holde kontakten med oss, vil vi slette personopplysningene dine på en sikker måte. Gjeldende rett varierer, så du bør spørre din lokale HR-avdeling om den spesifikke lagringsperioden som gjelder for opplysningene dine. 

Vi kan dele personopplysningene dine med andre for formål knyttet til rekrutteringsprosessen, i samsvar med gjeldende lover og krav:

 • Andre selskaper i Unilever-gruppen, herunder selskaper som kan være plassert utenfor ditt område og/eller utenfor EØS/Storbritannia
 • Representanter for autoriserte tredjeparter, tjenesteytere og/eller Unilevers underleverandører og autoriserte tredjeparter som gjennomfører referanse- og bakgrunnssjekker på vegne av Unilever
 •  Kompetente offentlige myndigheter, etater reguleringsmyndigheter eller skattemyndigheter, for å overholde en rettslig forpliktelse

Internasjonale overføringer av personopplysninger

Vi kan overføre personopplysninger til andre land. Hvis vi overfører personopplysninger til andre land, vil Unilever sørge for at personopplysningene er beskyttet med et beskyttelsesnivå tilsvarende det loven krever i opprinnelseslandet, og i samsvar med alle gjeldende krav til lokalisering eller overføring av personopplysninger.

Hvis du befinner deg i EØS/Storbritannia, må du være oppmerksom på at vi som et internasjonalt konsern overfører personopplysninger ut av EØS/Storbritannia.

Unilever vil sørge for at disse blir beskyttet på samme måte som om de ble brukt i EØS. Vi vil ta i bruk én av de følgende sikkerhetstiltakene:

 • Overføre til et land utenfor EØS/Storbritannia der personvernlovgivningen sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger til EØS-landet eller Storbritannia
 • Inngå en kontrakt med en tredjepart fra et land som betyr at den må beskytte personopplysningene i henhold til de samme standardene som i EØS/Storbritannia
 • Overføre personopplysningene til organisasjoner som er del av spesifikke avtaler om overføring av personopplysninger på tvers av landegrenser i EØS/Storbritannia
 • Overføre personopplysninger til organisasjoner som har iverksatt andre hensiktsmessige sikkerhetstiltak, for eksempel bindende konsernregler, et godkjent atferdsreglement eller en godkjent sertifiseringsmekanisme.

Når vi behandler personopplysningene dine, har du en rekke rettigheter angående hvordan opplysningene behandles. Du kan når som helst utøve disse rettighetene. Nedenfor finner du en oversikt over disse rettighetene sammen med en forklaring på hva de betyr for deg.

Du har rett til:

 • å bli informert om innsamling og bruk av personopplysningene dine. Du har rett til å motta klar, åpen og lettfattelig informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine, og hvilke rettigheter du har i sammenheng med det. Derfor gir vi deg denne informasjonen som en del av denne erklæringen.
 •  å be om en kopi av personopplysningene vi har om deg
 • å be om at vi oppdaterer personopplysningene vi har om deg, eller at vi retter personopplysninger som du mener er uriktige eller ufullstendige
 • å be om at vi sletter personopplysninger vi har om deg, eller begrenser måten vi bruker slike personopplysninger på
 • å be om at vi begrenser behandlingen, eller protestere på behandlingen av personopplysningene dine
 • å be om at du ikke blir evaluert utelukkende på grunnlag av automatisert behandling, herunder profilering, og at søknaden din vil bli gjenstand for menneskelig inngripen og uttrykke ditt synspunkt når automatisert behandling blir brukt
 • å be om å få trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine (i den grad slik behandling er basert på samtykke, og samtykke er det eneste tillatte grunnlaget for behandlingen)
 •  å klage til Datatilsynet.

Utøvelse av dine rettigheter

Hvis du vil utøve personvernrettighetene dine kan du gå inn på følgende link eller kontakte din lokale HR-avdeling.

Vi ber deg om å bare sende søknader til en aktuell stilling gjennom de tiltenkte kanalene (f.eks. på Unilevers karrieresider). Når vi mottar henvendelsen din via riktig kontaktpunkt, kan vi behandle den raskere.

Hvis du er i EØS eller Storbritannia, kan du kontakte personvernombudet ditt på adressen Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760, 3000 DK Rotterdam, Nederland eller via e-post på EuropeDPO@unilever.com.

Unilevers utnevnte globale Chief Data Protection Officer («CPO») kan kontaktes på Unilever PLC, 100 Victoria Embankments, London EC4Y 0DY Storbritannia eller via e-post: unilever.privacy@unilever.com.For mer informasjon om Unilevers personvernpraksis for rekrutteringsformål i et bestemt land, ta kontakt med din lokale HR-avdeling.

ENDRINGER I DENNE ERKLÆRINGEN

Denne Personvernerklæringen kan tidvis bli endret. Denne Personvernerklæringen ble sist oppdatert i november 2021.