unilever Logo

Informare de Confidențialitate în ceea ce privește activitățile de recrutare din SEE/UK

La Unilever ne angajăm să protejăm datele personale ale persoanelor.

Această Informare de confidențialitate („Notificare”/”Informare”) oferă informații despre cum Unilever prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în contextul procesului de recrutare. De exemplu, Notificarea se pliază persoanelor care aplică pentru un loc de muncă sau se înregistrează în comunitatea de talente, participă la un eveniment de recrutare, efectuează o evaluare Unilever sau participă la alte procese de recrutare („Solicitanți”)

Scopul acestei Informări este de a vă oferi informații suplimentare în legătură cu datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, de ce prelucrăm aceste date, ce principii de confidențialitate respectăm, precum și de a vă informa cu privire la drepturile pe care le puteți exercita în legătură cu datele dumneavoastră personale.  

Notă: Pentru noțiunile cheie ce privesc confidențialitate din politicile de confidențialitate, notificările și procedurile Unilever, vă rugăm să consultați termenii cheie  

Orice date personale furnizate către sau colectate de Unilever sunt manipulate de Unilever. În SEE sau Regatul Unit („SEE/UK”) operatorul dvs. de date este compania Unilever locală care desfășoară activitatea de recrutare. Pentru a găsi mai multe informații despre practicile de confidențialitate ale Unilever în scopuri de recrutare într-o anumită țară, vă rugăm să luați legătura cu departamentul local de resurse umane.

Date personale colectate direct de la dvs.

Ca parte a procesului de recrutare și a aplicării dvs. pentru o poziție în Unilever, vă vom colecta date cu caracter personal  pentru a procesa cererea de angajare la Unilever (inclusiv numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, calificările și experiențele dvs. academice și profesionale, etc.).

Puteți alege să importați informații despre dvs. de pe alte site-uri web (de exemplu, de pe LinkedIn).

Categorii speciale de date cu caracter personal

Ca parte a aplicării dvs., puteți furniza date personale sensibile (pentru mai multe informații vă rugăm să consultați termenii noștri cheie), adesea denumite categorii speciale de date cu caracter personal (de exemplu, informații referitoare la originea dvs. rasială sau etnică, opiniile politice, convingeri religioase, apartenență sindicală, cazier judiciar, sănătate fizică sau mintală, informații biometrice sau orientare sexuală).

Dacă furnizați date personale sensibile, faceți acest lucru în mod voluntar și sunteți de acord că aceste informații pot fi utilizate așa cum este descris în această Informare de confidențialitate.

Prelucrăm aceste categorii speciale de date cu caracter personal în circumstanțe limitate și în conformitate cu legislația de protecție a datelor aplicabilă.

Date personale colectate de la terțe părți

De asemenea, putem colecta date cu caracter personal furnizate de terți prin recomandări, agenții de recrutare, furnizori de screening etc.

Procesul de recrutare

Putem folosi datele personale pe care le colectăm sau le obținem despre dvs. în scopuri legate de procesul de selecție, evaluare și interviu:

 • Gestionarea profilului: putem prelucra date cu caracter personal pentru a vă gestiona profilul în sistemele noastre de recrutare, astfel încât să putem oferi oportunități de angajare actuale și viitoare, adaptând conținutul pe care vi-l oferim, în funcție de abilitățile, interesele, locația dvs. etc.
 • Verificare prealabilă: verificăm dacă puteți încheia un contract în mod legal și dacă puteți îndeplini criteriile esențiale ale postului, de exemplu, aveți autorizația de muncă relevantă și ați răspuns la întrebările de selecție specifice unui loc de muncă. Acest proces poate fi automatizat.
 • Evaluarea profilului:
  • Revizuirea profilului: pentru a ajuta personalul nostru care se ocupă de procesul de recrutare să identifice potențiali candidați, profilul dvs. (experiență de muncă, calificări etc.) poate fi evaluat și clasificat folosind un model personalizat de evaluare automată.
  • Evaluare pe bază de jocuri: puteți fi invitat să jucați un set de jocuri de neuroștiință, care au scopul de a colecta date comportamentale obiective și pe care le evaluează, folosind modele de evaluare automată personalizate Unilever, pentru a vă prezice dacă sunteți compatibil cu poziția la care ați aplicat, comparându-vă cu un tipar de referință.
  • Interviu video: puteți fi invitat la un interviu video pentru a răspunde la un set de întrebări predefinite. Toate interviurile video sunt evaluate de o persoană. Nicio decizie nu este luată automat, de un calculator.
  •  Interviu personal: Când sunteți invitat la un interviu fizic sau prin videoconferință (de exemplu, Skype), intervievatorul poate pune întrebări relevante pentru a vă evalua concordanța dvs. pentru rol.  
 • Comunicare: putem folosi un chatbot pentru a răspunde întrebărilor legate de recrutare, pentru a trimite comunicări și pentru a programa interviuri.
 • Cercetare statistică: Efectuăm cercetări statistice generale folosind datele dumneavoastră precum și datele altor candidați pentru a analiza eficacitatea procesului nostru de selecție și folosim informații agregate pentru a crea rapoarte. Aceasta poate include prelucrarea datelor preluate în cadrul unei incursiuni online.

Nu angajăm persoane exclusiv pe baza procesării automate. În cazul în care procesarea automată sprijină procesul de recrutare, veți fi informat cu privire la temeiul legal adecvat precum și la modul în care aceste instrumente vor fi aplicate solicitării dvs. de angajare.

Veți avea dreptul de a solicita intervenție umană, de a contesta un rezultat dat în urma procesării automate și de a vă exprima punctul de vedere discutând cu departamentul local de resurse umane sau accesând următorul link.

Vom păstra datele dvs.cu caracter personal atâta timp cât este considerat necesar pentru scopul (scopurile) pentru care au fost colectate (inclusiv în conformitate cu prevederile legii sau reglementărilor aplicabile).

În cazul în care aplicarea dvs. nu a fost acceptată, Unilever poate păstra și utiliza informațiile pe care ni le-ați furnizat pentru o perioadă rezonabilă pentru a rezolva orice problemă care poate apărea în legătură cu cererea dvs., pentru a vă contacta cu privire la alte oportunități de angajare și în scopurile comerciale legitime ale Unilever.

În cazul în care datele personale nu mai sunt necesare sau relevante pentru scopurile noastre identificate sau în cazul în care ați indicat că nu mai sunteți interesat să rămâneți în contact cu noi, vom șterge, în siguranță, datele dvs. cu caracter personal.

Legea aplicabilă variază, așa că ar trebui să întrebați departamentul local de resurse umane despre perioada de păstrare specifică care se aplică datelor dvs.

Putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri legate de procesul de recrutare, sub rezerva și în conformitate cu legislația și cerințele aplicabile, cu:

 • Alte companii din cadrul Grupului Unilever, inclusiv cele care pot fi situate în afara locației dumneavoastră și/sau în SEE/Marea Britanie;
 • Agenți terți autorizați, furnizori de servicii și/sau subcontractanți ai Unilever și terți autorizați care efectuează verificări de referință și antecedente în numele Unilever; și
 • Autorități publice competente, agenții guvernamentale, de reglementare sau fiscale, să respecte o obligație legală.

Transfer Internațional de Date

Putem transfera date personale la nivel internațional. Dacă transferăm date cu caracter personal în străinătate, Unilever se va asigura ca datele cu caracter personal să fie protejate cu un nivel de protecție similar celui impus de legea din țara sa de origine și în conformitate cu orice cerințe aplicabile de localizare sau transfer de date.

Dacă vă aflați în SEE/Marea Britanie, vă rugăm să rețineți că, în calitate de grup internațional de companii, transferăm date personale în afara SEE/Marea Britanie.

Unilever se va asigura că transferul are aceleași mijloace de protecție ca și  în SEE. Vom folosi una dintre următoarele măsuri de siguranță: 

 • Transfer într-o țară din afara SEE/Marea Britanie a cărei legislație privind confidențialitatea asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal către țara SEE/Marea Britanie;
 • Încheiați un contract cu o terță parte dintr-o țară ceea ce înseamnă că trebuie să protejeze datele cu caracter personal la aceleași standarde ca SEE/Marea Britanie; sau
 • Transfer de date cu caracter personal către organizații care fac parte din acorduri specifice privind transferurile transfrontaliere de date cu SEE/Regatul Unit; sau
 • Transferați datele personale către organizații care au adoptat alte măsuri de protecție adecvate, cum ar fi, de exemplu, reguli corporative obligatorii, un cod de conduită aprobat sau un mecanism de certificare aproba.

Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, aveți o serie de drepturi ce se aplică acestor operațiuni. Puteți exercita aceste drepturi în orice moment. Mai jos este o prezentare generală a drepturilor dvs., împreună cu o explicație a ceea ce înseamnă aceasta.

Aveți dreptul de a:

 • fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal. Aveți dreptul de a primi informații clare, transparente și ușor de înțeles despre modul în care folosim datele dvs. cu caracter personal și ce drepturi aveți în acest context. Prin urmare, vă oferim aceste informații ca parte a acestei Notificări de confidențialitate.
 •  solicita o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
 • solicita actualizarea datelor personale pe care le deținem despre dvs. sau să corectăm acele date personale pe care le considerați incorecte sau incomplete;
 • solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. sau restricționarea modul în care folosim aceste date cu caracter personal;
 • solicita să ne restricționăm prelucrarea sau să vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • solicita să nu fiți evaluat exclusiv pe baza prelucrării automate, inclusiv a profilării, și ca aplicarea dvs. pentru un loc de muncă în companie să fie supusă intervenției umane și să vă puteți exprima punctul de vedere în cazul în care este utilizată prelucrarea automatizată;
 • solicita retragerea consimțământul pentru prelucrarea  datelor dumneavoastră cu caracter personal (în măsura în care o astfel de prelucrare se bazează pe consimțământ și consimțământul este singura bază permisă pentru prelucrare);
 • depune plângere la Autoritatea Națională de Protecție a Datelor din țara dvs.

Exercitarea drepturilor dvs.

Pentru a vă exercita drepturile asupra confidențialității datelor, puteți accesa următorul link  sau puteți contacta departmentul local de resurse umane.

Vă rugăm să trimiteți aplicațiile pentru poziții curente din cadrul companiei,folosind exclusiv canalele adecvate (de exemplu, pe site-urile dedicate formării unei cariere în Unilever). Primirea cererii dumneavoastră la punctul de contact potrivit ne ajută să vă procesăm cererea mai rapid.

Dacă vă aflați în SEE sau Regatul Unit, atunci Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat la Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, Țările de Jos sau prin e-mail la EuropeDPO@unilever.com.

Chief Data Protection Officer („CPO”) nominalizat global de Unilever poate fi contactat la Unilever PLC, 100 Victoria Embankments, Londra EC4Y 0DY Marea Britanie sau prin e-mail: unilever.privacy@unilever.com.

Pentru a găsi mai multe informații despre practicile de confidențialitate ale Unilever în scopuri de recrutare într-o anumită țară, vă rugăm să luați legătura cu departamentul local de resurse umane.

ACTUALIZĂRI ALE PREZENTEI INFORMĂRI

Această Informare de Confidențialitate poate fi modificată în timp. Prezenta a fost actualizată ultima dată în octombrie (xxxx)2021