unilever Logo

Gizlilik Bildirimi İşe Alım

#sizinverilerinizsizindir

Unilever olarak, bireylerin kişisel verilerini korumayı taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Bildirimi ("Bildirim"), işe alım süreci bağlamında kişisel verilerinizi işleyen Unilever hakkında ek bilgiler sunar. Örneğin, bir yetenek topluluğu için çalışmak veya bir yetenek topluluğuna kaydolmak, bir işe alım etkinliğine katılmak, Unilever ile bir değerlendirme yapmak veya diğer işe alım süreçlerine katılmak için başvuran kişiler için geçerlidir ('’Başvuru Sahipleri’').

Bu belgenin amacı, size hangi kişisel verileri işlediğimiz, kişisel verilerinizi neden işlediğimiz ve hangi gizlilik ilkelerine uyduğumuz hakkında bilgi vermek ve ayrıca kişisel verilerinizle ilgili olarak kullanabileceğiniz haklar konusunda sizi bilgilendirmektir.

Not: Unilever’in gizlilik politikaları, bildirimleri ve prosedürlerindeki temel Gizlilik koşulları için lütfen Anahtar Terimler’e  bakın.

Unilever’e sağlanan veya Unilever tarafından toplanan tüm kişisel veriler Unilever tarafından kontrol edilir.

Bu gizlilik bildirimi, Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş. tarafından 6698 sayılı Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Veri Koruma Kanunu") ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca Türkiye'de bulunan veri sahiplerine ilişkin İşe Alım amacıyla işlenen kişisel veriler için geçerlidir. Bu Bildirim ile diğer geçerli Bildirimler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Unilever tarafından Türkiye'de bulunan veri sahiplerine ilişkin olarak işlenen kişisel veriler açısından aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır.

Baş Veri Koruma Görevlisi ("CPO") ile Unilever Nederland BV., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, Hollanda adresinden temasa geçilebilir. Aynı zamanda Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 13 37768 Ümraniye, İstanbul adresinde mukim Unilever Türkiye ile de iletişime geçebilirsiniz.  Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz için, (yerel) İK departmanıyla iletişime geçebilirsiniz.

Doğrudan sizden toplanan kişisel veriler

İşe alma sürecinin ve Unilever'de bir pozisyon için başvurunuzun bir parçası olarak, Unilever'de iş başvurunuzu ilerletmek için hakkınızda kişisel veriler (adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, akademik ve profesyonel nitelikleriniz ve deneyimleriniz vb. dahil) toplayacağız. Diğer web sitelerinden (örneğin LinkedIn'den) kendinizle ilgili bilgileri aktarmayı seçebilirsiniz.

Özel kişisel veri kategorileri

Başvurunuzun bir parçası olarak, genellikle özel kişisel veri kategorileri olarak anılan (örneğin ırkınız veya etnik kökeniniz, siyasi görüşleriniz, dini görüşleriniz, sendika üyeliğiniz, sabıka kayıtlarınız, fiziksel veya zihinsel sağlığınız, biyometrik bilgileriniz ve cinsel yöneliminiz ile ilgili bilgiler) hassas kişisel veriler (daha fazla bilgi için lütfen Anahtar Terimler’e bakın) sağlayabilirsiniz. Hassas kişisel veriler sağlarsanız, bunu gönüllü olarak yaparsınız ve bu bilgilerin bu İşe Alım Gizlilik Bildiriminde açıklanan şekilde kullanılabileceğini kabul edersiniz.

Bu özel kişisel veri kategorilerini sınırlı durumlarda ve geçerli gizlilik yasasına uygun olarak toplar ve işleriz.

Üçüncü şahıslardan toplanan kişisel veriler

Üçüncü şahıslar tarafından yönlendirmeler, işe alım ajansları, geçmiş tarama sağlayıcıları vb. aracılığıyla sağlanan kişisel verileri de toplayabiliriz.

İşe Alım Süreci

Sizin hakkınızda topladığımız veya edindiğimiz kişisel verileri şu amaçlarla kullanabiliriz:

· Profil Yönetimi: İşe alım sistemlerimizdeki profilinizi yönetmek için kişisel verileri işleyebiliriz, böylece mevcut ve gelecekteki iş fırsatlarını sağlayabilir, size sağladığımız içeriği becerilerinize, ilgi alanlarınıza, konumunuza vb. göre uyarlayabiliriz.

· Önizleme: Yasal olarak bir sözleşme yapıp yapamayacağınızı ve temel iş kriterlerini karşılayabileceğinizi kontrol edebiliriz, örneğin; ilgili çalışma iznine sahipsiniz ve işe özel tarama sorularını yanıtladınız. Bu süreç otomatik hale getirilebilir.

 • Profil Değerlendirmesi:
  • Profil incelemesi:  İşe alma personelimizin potansiyel adayları belirlemesine yardımcı olmak için profiliniz (iş deneyimi, nitelikler vb.) özelleştirilmiş bir makine öğrenimi modeli kullanılarak değerlendirilebilir ve derecelendirilebilir.
  • Oyunlaştırma: Başvurduğunuz role ilişkin potansiyelinizi tahmin etmek amacıyla, sizi bir kıyaslama ölçütüyle karşılaştırarak Unilever özelleştirilmiş makine öğrenimi modellerini kullanarak objektif davranış verilerini toplayan ve değerlendiren bir dizi sinirbilim oyununu oynamaya davet edilebilirsiniz.
  • Video mülakatı: Önceden tanımlanmış bir dizi soruyu yanıtlamak için bir video görüşmesine davet edilebilirsiniz. Bir makine öğrenimi modeli, kaydedilen videoları analiz eder, sizi bir kıyaslama ile karşılaştırır ve böylece başvurduğunuz role uygunluğunuzu değerlendirir. Tüm profil değerlendirme araçları, adil ve tarafsız kriterler kullandıklarını doğrulamak için düzenli olarak test edilir.
  • Kişisel mülakat: Fiziksel veya video konferans görüşmesine (örneğin Skype) davet edildiğinizde, görüşmeyi yapan kişi rol için uygunluğunuzu değerlendirmek için ilgili sorular sorabilir.
  • İletişim: İşe alımla ilgili soruları yanıtlamak, iletişim göndermek ve görüşmeleri planlamak için bir sohbet botu kullanabiliriz.
  • İstatistiksel araştırma: Seçim sürecimizin etkililiğini analiz etmek için sizin verilerinizi ve diğer adayların verilerini kullanarak genel istatistiksel araştırma yaparız ve raporlar oluşturmak için toplu bilgileri kullanırız. Bu, çevrimiçi ziyaretçi etkinliğiyle ilgili oturum verilerinin işlenmesini içerebilir.
   Bireyleri yalnızca otomatik işlemeye dayalı olarak işe almıyoruz. Otomatik işlemenin işe alım sürecini desteklediği durumlarda, insan müdahalesi talep etme, otomatik işlemeden kaynaklanan bir sonuca itiraz etme ve bakış açınızı ifade etme hakkına sahip olabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi, (yürürlükteki yasa veya düzenlemelerin gerektirdiği durumlar dahil) toplandıkları amaç(lar) için gerekli görüldüğü sürece saklayacağız Başvurunuz başarısız olursa, Unilever, başvurunuzla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir konuyu ele almak, diğer istihdam fırsatlarıyla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek ve Unilever'in meşru iş amaçları için bize sağladığınız bilgileri makul bir süre saklayabilir ve kullanabilir. Kişisel verilerin artık gerekli veya tanımlanmış amaçlarımızla ilgili olmadığı veya artık bizimle iletişimde kalmak istemediğinizi belirttiğiniz durumlarda, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde imha edeceğiz.

Kişisel verilerinizi işe alım süreciyle ilgili amaçlarla aşağıdakiler ile paylaşabiliriz:

· Bulunduğunuz yerin ve / veya Avrupa Ekonomik Alanının ("EEA") dışında bulunanlar dahil, Unilever Group bünyesindeki diğer şirketler;

· Unilever'in yetkili üçüncü taraf temsilcileri, hizmet sağlayıcıları ve / veya taşeronlar ve özellikle Unilever adına referans ve geçmiş kontrolleri yapan yetkili üçüncü taraflar; ve

· Yasal bir yükümlülüğe uymak için yetkili kamu makamları, hükümet, düzenleyici veya mali kurumlar.

Uluslararası veri aktarımları

Unilever, kişisel verilerinizi yukarıda açıklandığı şekilde Türkiye dışında bulunan üçüncü kişilere aktarabilir. Bu tür durumlarda Unilever, Veri Koruma Kanunu kapsamındaki tüm sınır ötesi veri aktarım gerekliliklerine gerektiği gibi uyacak ve kişisel verilerinizin Unilever'in kişisel verilerinizi paylaştığı taraflarca korunmasını sağlamak için gerekli ve uygun tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerle ilgili olarak yerel yasalarınız kapsamında belirli haklara sahip olabilirsiniz. Özellikle şu haklara sahip olabilirsiniz:

· Kişisel verilerinizin toplanması ve kullanılması hakkında bilgilendirilmek;

· Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin bir kopyasını talep etmek;

· Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verileri güncellememizi veya yanlış veya eksik olduğunu düşündüğünüz bu tür kişisel verileri düzeltmemizi talep etmek;

· Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verileri silmemizi veya bu tür kişisel verileri kullanma şeklimizi kısıtlamamızı talep etmek;

· İşlememizi kısıtlamamızı talep edebilir veya kişisel verilerinizi işlememize itiraz  etmek;

· Profil oluşturma dahil olmak üzere yalnızca otomatik işleme temelinde değerlendirilmemenizi ve uygulamanızın insan müdahalesine tabi olmasını ve otomatik işlemenin kullanıldığı yerlerde kendi bakış açınızı ifade etmenizi talep etmek;

· Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik onayınızı geri çekme talebi (bu tür işlemenin izne dayandığı ve işlem için izin verilen tek dayanak olduğu ölçüde);

· Ülkenizdeki bir Veri Koruma Yetkilisine şikayette bulunabilirsiniz.

 

Haklarınızı kullanmak

Veri gizliliği haklarınızı kullanmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir veya yerel İK departmanınızla iletişime geçebilirsiniz.

Lütfen yalnızca uygun kanalları kullanarak mevcut bir pozisyon için başvuru gönderin (örneğin, Unilever kariyer siteleri üzerinden).

İsteğinizi doğru iletişim noktasından almak, talebinizi daha hızlı işleme koymamıza yardımcı olur.

Bu Gizlilik Bildirimi zaman içinde güncellenebilir Bu Gizlilik Bildirimi en son Kasım 2019'da güncellenmiştir.