unilever Logo

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Notice)

#yourdataisyours

ที่ยูนิลีเวอร์ เราให้ความเคารพและใส่ใจข้อกังวลใจของท่านเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและให้คุณค่าแก่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับท่าน

เช่นเดียวกับอีกหลายๆ บริษัท เราใช้เทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยเราในการส่งเสริมประสบการณ์ของท่าน ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คุกกี้ซึ่งเราใช้ที่ยูนิลีเวอร์จะทำให้เว็บไซต์ของเราสามารถทำงานและช่วยเราให้เข้าใจว่าข้อมูลและโฆษณาใดๆ ที่มีประโยชน์สำหรับผู้เข้าชมมากที่สุด

โปรดสละเวลาของท่านสักเล็กน้อย เพื่อทำความคุ้นเคยกับการทำงานของคุกกี้ของเรา และแจ้งให้เราทราบ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรดส่งคำร้องผ่านทาง “ติดต่อเรา จากเว็บไซต์ของเรา

เราได้พยายามที่จะทำให้ประกาศฉบับนี้เข้าใจง่ายเท่าที่เป็นไปได้ แต่หากท่านไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ต่างๆ เช่น คุกกี้ ที่อยู่ไอพี และเบราเซอร์ ให้อ่านเกี่ยวกับคำสำคัญเหล่านี้ก่อน

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ให้กับหรือเก็บรวบรวมโดยยูนิลีเวอร์ผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ได้ถูกควบคุมโดยมี บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด  ตั้งอยู่ที่ ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เป็นผู้ควบคุมข้อมูล

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้นี้จะบังคับใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หน้าเพจที่มีแบรนด์สินค้าใดๆ บนแพลทฟอร์มของบุคคลที่สาม (เช่น เฟซบุ๊ก หรือ ยูทูป) และแอปพลิเคชั่นที่เข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามหรือใช้งานผ่านแพลทฟอร์มของบุคคลที่สาม (ต่อไปเรียกว่า “เว็บไซต์ของเรา”) ซึ่งดำเนินการโดยหรือในนามของยูนิลีเวอร์ การอ้างอิงถึง “ยูนิลีเวอร์” ในประกาศฉบับนี้จะรวมถึงบริษัท บริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการร่วมค้า และแฟรนไชส์ของ ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ใดๆ ซึ่งท่านมีปฏิสัมพันธ์ด้วย หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย

ด้วยการใช้เว็บไซต์ของเรา ท่านกำลังยินยอมให้เราใช้คุกกี้ตามประกาศเกี่ยวกับคุกกี้นี้ และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา หากท่านไม่ตกลงให้เราใช้คุกกี้ด้วยวิธีการนี้ ท่านควรตั้งค่าเบราเซอร์ของท่านให้หยุดการทำงานคุกกี้ที่เราใช้หรือไม่ใช้เว็บไซต์ของเราทั้งหมด หากท่านหยุดการทำงานของคุกกี้ที่เราใช้ ก็อาจมีผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ของท่านเองขณะที่ใช้เว็บไซต์ต่างๆ

ในส่วนด้านล่างนี้จะสรุปประเภทคุกกี้ที่แตกต่างกันที่เราใช้กับเว็บไซต์ของเรา พร้อมวัตถุประสงค์และให้ท่านมีความสามารถในการจัดการคุกกี้เหล่านี้

ยูนิลีเวอร์จะรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยความเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายจากการกระทำการดังกล่าว

เพื่อให้เข้าใจวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยคุกกี้ของยูนิลีเวอร์มากขึ้น โปรดดูประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนของตัวเรา

คุกกี้ พิกเซลแทกซ์ (pixel tags) และ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (เรียกรวมกันว่า ‘คุกกี้’) คือไฟล์ที่มีข้อมูลปริมาณน้อยซึ่งถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใดๆ – เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน – เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ หลังจากนั้น คุกกี้ได้ถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ในแต่ละครั้งที่เข้าชม หรือไปยังเว็บไซต์อื่นที่ยอมรับคุกกี้นั้น คุกกี้สร้างงานที่แตกต่างและเป็นประโยชน์จำนวนมาก เช่น การจดจำสิ่งที่ท่านชอบ ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของท่านเอง และช่วยเราให้สามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

มีคุกกี้หลายประเภท ซึ่งทั้งหมดจะทำงานด้วยวิธีการเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย สำหรับรายการคุกกี้โดยละเอียดที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา โปรดดูส่วนที่เกี่ยวข้องด้านล่าง  

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ยูนิลีเวอร์ใช้ได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ประสบการณ์เฉพาะบุคคลผ่านเว็บไซต์ของเรา และทำให้สามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ให้เหมาะกับความสนใจและความต้องการของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้ถูกนำมาเพื่อเพิ่มความเร็วให้แก่กิจกรรมในอนาคตของท่านและประสบการณ์ของท่านผ่านเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์

นอกจากนี้ คุกกี้ที่ท่านยินยอมให้ จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราได้ส่งไปยังผู้เข้าชม เพื่อให้เราสามารถส่งโฆษณาเป้าหมายที่ปรับแต่งให้เข้ากับความสนใจของท่าน และจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะได้เห็นโฆษณาชิ้นหนึ่งๆ สำหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ที่ยูนิลีเวอร์ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการโฆษณา โปรดดูประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา

เรายังใส่คุกกี้ในอีเมล์และจดหมายข่าวเพื่อปรับปรุงเนื้อหาและโฆษณาของเรา

ท้ายที่สุด เราใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติรวบยอดแบบนิรนามซึ่งทำให้เราสามารถเข้าใจวิธีการที่ผู้คนใช้เว็บไซต์ของเรา และช่วยให้เราปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาและยังช่วยให้เราวัดประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาของทั้งเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์และที่ไม่ใช่ของยูนิลีเวอร์

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ที่ใช้ สามารถดูได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

มีวิธีการจัดการคุกกี้ของท่านเองอยู่หลายวิธี:

 • ท่านสามารถปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมได้
 • ท่านสามารถหยุดการทำงานคุกกี้ของยูนิลีเวอร์หรือบุคคลที่สามโดยการใช้การตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน หรือ
 • ท่านสามารถใช้เครื่องมือการจัดการคุกกี้เพื่อหยุดการทำงานคุกกี้ของยูนิลีเวอร์หรือบุคคลที่สาม  

ควบคุมด้วยการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน

บราวเซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าในเบื้องต้นให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เว็บไซต์ของเราเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อให้ท่านสามารถรับคำเตือนก่อนมีการเก็บคุกกี้บางตัว นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปรับการตั้งค่าเพื่อให้บราวเซอร์ของท่านสามารถปฏิเสธคุกกี้ส่วนใหญ่ของเราหรือคุกกี้บางตัวจากบุคคลที่สามเท่านั้น ท่านยังสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านโดยการลบคุกกี้ซึ่งได้ถูกเก็บไว้แล้ว

หากท่านหยุดการทำงานคุกกี้ที่เราใช้ นี้อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของท่านขณะที่เข้าชมเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์ ยกตัวอย่างเช่น ท่านอาจไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ในบางพื้นที่ หรือท่านไม่อาจได้รับข้อมูลเฉพาะบุคคลเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์

หากท่านใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างออกไปในการชมและเข้าไปยังเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตของท่าน) ท่านจะต้องการที่จะรับประกันว่า แต่ละบราวเซอร์บนแต่ละอุปกรณ์ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุกกี้ที่จดจำความชอบของท่าน

ขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านและคุกกี้ต่างกันในแต่ละบราวเซอร์ หากจำเป็น ให้ใช้ฟังก์ชั่นช่วยเหลือบนบราวเซอร์ของท่านหรือคลิกไปที่หนึ่งในลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อไปยังคู่มือผู้ใช้โดยตรงสำหรับบราวเซอร์ของท่าน

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ซึ่งสามารถจัดการคุกกี้ให้ท่านได้ด้วย

ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ www.ghostery.com เพื่อประเมินการใช้คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา

เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการดูว่าคุกกี้ได้ถูกตั้งค่าหรือยัง และวิธีการจัดการและลบคุกกกี้ออกไป เข้าชมที่ www.allaboutcookies.org.

ควบคุมด้วยเครื่องมือจัดการคุกกี้ของเรา

ท่านสามารถหยุดการทำงานคุกกี้ของยูนิลีเวอร์หรือบุคคลที่สามได้โดยใช้เครื่องมือยินยอมให้ใช้คุกกี้ของเราและคุณสามารถเข้าที่ลิงค์ในทุกๆ เพจ

ยกตัวอย่างเช่น การปิดคุกกี้ติดตาม จะรับประกันว่า ยูนิลีเวอร์จะไม่สามารถติดตามพฤติกรรมออนไลน์ของท่านได้อีก อย่างไรก็ตาม พึงจำไว้ว่า การเลือกออกจากคุกกี้ติดตั้งไม่หมายความว่า ท่านจะได้รับโฆษณายูนิลีเวอร์น้อยลง เพียงแต่ว่า โฆษณาที่ท่านจะได้รับจะไม่ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์โดยทั่วไปอาจจัดประเภทได้ดังนี้

 • คุกกี้จำเป็น (Necessary Cookies) คุกกี้เหล่านี้ ไม่แสดงอัตลักษณ์ของท่านเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 • คุกกี้สมรรถนะ (Performance Cookies)  คุกกี้เหล่านี้ ไม่แสดงอัตลักษณ์ของท่านเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 • คุกกี้ปฏิบัติการ (Functionality Cookies) ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้รวบรวมอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้เปิดเผยไว้
 • คุกกี้กำหนดเป้าหมายหรือโฆษณา (Targeting or Advertising Cookies)  คุกกี้ประเภทเหล่านี้ส่วนใหญ่จะติดตามผู้บริโภคผ่านไอดีของอุปกรณ์หรือที่อยู่ไอพี ดังนั้น คุกกี้เหล่านี้อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 • คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) โดยอิงตามประเภทคุกกี้ที่ใช้โดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์โดยทั่วไปอาจจัดประเภทได้ดังนี้

 • คุกกี้จำเป็น คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญในการทำให้เว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยจะช่วยให้ท่านสามารถท่องไปบนเว็บไซต์และใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ของเราได้ การที่ไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการอย่างตะกร้าช้อปปิ้งจึงไม่สามารถให้ได้ ตัวอย่างเช่น จดจำการกระทำก่อนหน้านี้ (เช่น ข้อความที่ป้อนไว้) เมื่อกลับไปยังหน้าหนึ่งในเซสชั่นเดียวกัน
 • คุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลส่วนตัว/แสดงอัตลักษณ์ของฉันหรือไม่? คุกกี้เหล่านี้จะไม่แสดงอัตลักษณ์ของท่านเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใด หากท่านไม่ยอมรับคุกกี้เหล่านี้ อาจจะมีผลต่อการสมรรถนะการทำงานของเว็บไซต์หรือส่วนใดๆ ของเว็บ
 • คุกกี้สมรรถนะ คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น หน้าใดที่ท่านเข้าชมบ่อยที่สุด เวลาที่ใช้กับเว็บไซต์ของเรา และประเด็นปัญหาใดๆ ที่ประสบ เช่น ข้อความแสดงความผิดพลาด คุกกี้เหล่านี้ยังถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้เราทราบว่าท่านได้เข้าชมหนึ่งในเว็บไซต์ของเราจากบริษัทในเครือ และหากการเข้าชมของท่านส่งผลให้เกิดการใช้หรือการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อด้วย ก็จะช่วยให้เราปรับปรุงการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้น 
 • คุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลส่วนตัว/แสดงอัตลักษณ์ของฉันหรือไม่? คุกกี้เหล่านี้จะไม่แสดงอัตลักษณ์ของท่านเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใด ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้ได้เก็บมาจะถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันโดยไม่ระบุชื่อ และจะนำมาใช้เฉพาะเพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น

 

 • คุกกี้ปฏิบัติการ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถจดจำสิ่งที่ท่านเลือกได้ (เช่น ชื่อผู้ใช้ ภาษา หรือเขตที่ท่านอยู่) เพื่อให้ท่านมีประสบการณ์ออนไลน์ที่เป็นส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุกกี้เหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อจดจำการเปลี่ยนแปลงขนาดข้อความ แบบอักษรและส่วนอื่นๆ ของหน้าเว็บซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ ในทำนองเดียวกัน คุกกี้อาจนำมาใช้เพื่อการติดตามว่าผลิตภัณฑ์ใดที่สำคัญหรือวิดีโอที่ได้ดูไปแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการดูซ้ำ และเพื่อให้คุณสามารถเล่นเกมและเข้าใช้เครื่องมือโซเชี่ยล เช่น บล็อก แชทรูม และโฟรั่ม ได้อีกด้วย
  • คุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลส่วนตัว/แสดงอัตลักษณ์ของฉันหรือไม่? ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เปิดเผย หากท่านไม่ยอมรับคุกกี้เหล่านี้ อาจส่งผลต่อการดำเนินงานและฟังก์ชันของเว็บไซต์ และอาจไปจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้
 • คุกกี้กำหนดเป้าหมายหรือโฆษณา คุกกี้เหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับท่านและที่ท่านสนใจมากยิ่งขึ้น โดยจะส่งโฆษณาที่ตรงเป้าหมายหรือจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะได้เห็นโฆษณา ตลอดจนยังช่วยวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาผ่านเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์และที่ไม่ใช่ยูนิลีเวอร์ คุกกี้เหล่านี้จะจำว่า ท่านได้เข้าเยี่ยมชมหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลนี้ได้ถูกแบ่งปันกับผู้อื่น รวมถึงผู้โฆษณาและตัวแทนของเรา นอกจากนี้ คุกกี้เหล่านี้ยังเชื่อมต่อกับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สามด้วย
 • คุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลส่วนตัว/แสดงอัตลักษณ์ของฉันหรือไม่? คุกกี้ประเภทเหล่านี้ส่วนใหญ่จะติดตามผู้บริโภคผ่านไอดีของอุปกรณ์หรือที่อยู่ไอพี ดังนั้น คุกกี้เหล่านี้อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 • คุกกี้บุคคลที่สาม เราใช้คู่ค้าหลายรายซึ่งอาจตั้งค่าคุกกี้ไว้บนอุปกรณ์ของท่านในนามของเราเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราเพื่อทำให้พวกเขาสามารถส่งโฆษณายูนิลีเวอร์ที่เหมาะสมภายในโดเมนของพวกเขาได้ ยกตัวอย่างเช่น Facebook และ Google DoubleClick เราพยายามที่จะจำแนกคุกกี้เหล่านี้ก่อนที่จะนำมาใช้เพื่อให้ท่านสามารถตัดสินได้ว่าท่านประสงค์ที่จะยอมรับคุกกี้หรือไม่ นอกจากนี้ เราใช้คู่ค้าหลายรายเพื่อให้ประสบการณ์ดิจิทัลและฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา ยกตัวอย่างเช่น ขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์ท่านอาจได้รับคุกกี้จากบุคคลที่สามผู้ที่มีคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา (เช่น วิดีโอยูทูป) แม้ว่าท่านได้เพิกถอนหรือไม่ยินยอมที่จะรับคุกกี้ของเราก็ตาม เรื่องนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากท่านได้ให้ความยินยอมโดยตรงให้ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามแล้ว ในกรณีนี้ ท่านควรยกเลิกความยินยอมกับเว็บไซต์บุคคลที่สามโดยตรง
 • คุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลส่วนตัว/แสดงอัตลักษณ์ของฉันหรือไม่? โดยอิงตามประเภทคุกกี้ที่ใช้โดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วงเวลาของคุกกี้ที่เราใช้

            ตามเงื่อนไขของช่วงเวลา เราอาจใช้คุกกี้สองประเภทที่แตกต่างกันบนเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้เซสชั่น / ชั่วคราว คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ชั่วคราวซึ่งจะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนกว่าท่านจะออกจากเว็บไซต์ของเรา หรือ
 • คุกกี้ถาวร / ฝัง คุกกี้เหล่านี้ยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นเวลานานมาขึ้นหรือจนกว่าท่านจะลบออกด้วยตัวท่านเอง (คุกกี้จะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านนานเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรือ “ช่วงอายุการใช้งานของคุกกี้แต่ละประเภทรวมถึงการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านตามที่ระบุข้างล่างนี้”)