unilever Logo

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เรารู้ว่าท่านใส่ใจเกี่ยวกับข้อมูลบุคคลและวิธีการที่นำไปใช้ และเราต้องการให้ท่านเชื่อใจว่า ยูนิลีเวอร์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างระมัดระวัง ประกาศความเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ บ้างที่เรารวบรวม ทำไมเราถึงเก็บข้อมูลนั้น และเราทำอย่างไรกับข้อมูลดังกล่าว

เมื่อคุณได้อ่านประกาศ โปรดจำไว้ว่า มันใช้กับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ทั้งหมด

โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับหลักปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของเรา หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรดส่งอีเมล์ หรือส่งคำร้องผ่านทางแบบฟอร์ม “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ของเรา

เราได้พยายามที่จะทำให้ประกาศฉบับนี้เข้าใจง่ายเท่าที่เป็นไปได้ แต่หากท่านไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ต่างๆ เช่น คุกกี้ (cookies) ที่อยู่ไอพี (IP addresses) และเบราเซอร์ (browsers) ให้อ่านเกี่ยวกับคำสำคัญเหล่านี้ก่อน          

ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่าน รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนของท่านเพื่อทำการตลาดแบบตรง (direct marketing) ดูสิทธิของท่านและวิธีการใช้สิทธิได้ที่นี้

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่จัดหาให้หรือเก็บรวบรวมโดยยูนิลีเวอร์ ได้ถูกควบคุม โดยมี หน่วยงานท้องถิ่นของยูนิลีเวอร์ เป็นผู้ควบคุมข้อมูล

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยยูนิลีเวอร์อันเกี่ยวเนื่องกับบริการและผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอ การอ้างถึง “ยูนิลีเวอร์” ในประกาศนี้ หมายถึง <หน่วยงานท้องถิ่นของยูนิลีเวอร์> และบริษัทใดๆ ที่ถือครองและ/หรือควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมโดย <หน่วยงานท้องถิ่นของยูนิลีเวอร์> ซึ่งท่านมีปฏิสัมพันธ์หรือมีสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย

นอกจากนี้ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ยังบังคับใช้กับเนื้อหาทางการตลาดของยูนิลีเวอร์ รวมถึงข้อเสนอและการโฆษณผลิตภัณฑ์และบริการยูนิลีเวอร์ ซึ่งเรา (หรือผู้ให้บริการในนามของเรา) ส่งให้ท่านผ่านทางเว็บไซต์ แพลทฟอร์มและแอปพลิเคชั่นบุคคลที่สามโดยอิงตามข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยทั่วไปเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้มีประกาศและข้อตกลงและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของตนเอง เราจึงขอให้ท่านอ่านก่อนใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่อาจถูกนำมาใช้เพื่อแสดงอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราร้องขอ แต่หากท่านเลือกที่จะไม่กระทำการดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ท่านได้ หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างสูงสุดหรือตอบข้อสงสัยใดๆ ที่ท่านอาจมีได้

                  เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากหลากหลายแหล่งที่มา ซึ่งประกอบไปด้วย

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราโดยตรง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บโดยอัตโนมัติ และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากแหล่งอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม…

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่อาจถูกนำมาใช้เพื่อแสดงอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม คำนิยามนี้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บแบบออฟไลน์ผ่านทางศูนย์บริการผู้บริโภค (Consumer Engagement Centres) ของเรา การทำการตลาดตรง (Direct Marketing Campaigns) การชิงโชคและการแข่งขัน และเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นของเรา และหน้าเพจที่มีแบรนด์สินค้าของเราบนแพลทฟอร์ม ของบุคคลที่สาม  และแอปพลิเคชั่นที่เข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามหรือใช้งานผ่านแพลทฟอร์มของบุคคลที่สาม

                  ท่านอาจได้รับการร้องขอเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อติดต่อกับเรา บริษัทต่างๆ ของ ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งกันและกันและกับบริษัทในกลุ่มยูนิลีเวอร์อื่นๆ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยรูปแบบที่สอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ดีเราอาจรวมข้อมูลนั้นเข้ากับข้อมูลอื่นๆ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหาและโฆษณาของเรา

                  ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราร้องขอ แต่หากท่านเลือกที่จะไม่กระทำการดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านได้ หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างสูงสุดหรือตอบข้อสงสัยใดๆ ที่ท่านอาจมีได้

วิธีการที่เราใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากหลากหลายแหล่งที่มา ซึ่งประกอบไปด้วย

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราโดยตรง เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น ประเภทเนื้อหาที่ท่านดูหรือมีส่วนร่วม หรือความถี่และช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆ ของท่าน นอกจากนี้ เรายังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านสมัครรับจดหมายข่าวทางการตลาด กรอกแบบสำรวจหรือลงทะเบียนสร้างบัญชี (account) เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา ในการกระทำดังกล่าว เราอาจร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ เพศ วันเกิด ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์หรือรายละเอียดบัตรเครดิตของท่าน แบรนด์สินค้าของยูนิลีเวอร์บางแบรนด์อาจเก็บ “ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ” เกี่ยวกับท่านโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทพิเศษของข้อมูลที่เราเก็บและวิธีการที่เรานำไปใช้ โปรดดูข้อที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บโดยอัตโนมัติ เรายังได้รับและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราทางออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม (เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำสำคัญความเป็นส่วนตัวของเรา  เพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเว็บเบราเซอร์ของท่านเข้ามายังเว็บไซต์ของเราหรือโฆษณาของเรา และเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดโดยเราหรือในนามของยูนิลีเวอร์ในเว็บไซต์อื่นๆ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม เทื่อท่านค้นหา ซื้อ โพสต์ มีส่วนร่วมในการกิจกรรมแข่งขันหรือทำแบบสอบถามหรือสื่อสารกับทีมบริการลูกค้าของเรา ตัวอย่างประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ จะรวมถึง ที่อยู่ไอพี (เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำสำคัญความเป็นส่วนตัวของเรา ไอดีของอุปกรณ์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง คอมพิวเตอร์และข้อมูลการเชื่อมต่อ เช่น ประเภทของเบราเซอร์และเวอร์ชั่น การตั้งเขตเวลา ประเภทและเวอร์ชั้นปลั๊กอินของเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการ และประวัติการซื้อ – ซึ่งบางครั้งยูนิลีเวอร์รวมข้อมูลที่คล้ายคลึงกันจากผู้บริโภครายอื่นๆ โดยในระหว่างที่อินเตอร์เน็ตของท่านกำลังใช้เว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์ที่เราอาจใช้เครื่องซอฟต์แวร์เพื่อวัดและเก็บข้อมูลระหว่างกันชั่วคราว (session) ซึ่งรวมถึงเวลาที่ตอบสนองบนหน้าเว็บ ข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด ระยะเวลาในการเข้าชมบางหน้าเว็บ ข้อมูลปฏิสัมพันธ์บนหน้าเว็บ และวิธีการใช้ดึงข้อมูลจากหน้าเว็บ นอกจากนี้ เราอาจเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคเพื่อช่วยเราจำแนกอุปกรณ์ของท่านเพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อการวินิจฉัยวัตถุประสงค์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากแหล่งอื่นๆ เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นๆ รวมถึง พันธมิตรที่น่าเชื่อถือของเรากับบุคคลที่สาม และเมื่อเราใช้บัญชี (account) ของยูนิลีเวอร์บนแพลทฟอร์มบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่น “Like” ในเฟซบุ๊ก หรือฟังก์ชั่น +1 ใน Google+ นอกจากนี้ เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของท่านและของผู้เข้าชมรายอื่นที่มีกับโฆษณาของเราเพื่อวัดว่า โฆษณาของเรามีความเกี่ยวข้องกับท่านและประสบผลสำเร็จหรือไม่ นอกจากนี้ เรายังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่าน และกิจกรรมต่างๆ ของท่านจากบุคคลที่สาม เมื่อเราร่วมกันเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ หรือจากผู้ให้บริการเพิ่มคุณค่าให้ข้อมูลสมบูรณ์ (เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำสำคัญความเป็นส่วนตัวของเรา [LINK]) ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามี

เมื่อไรและทำไมเราจึงเก็บ “ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ”

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา สุขภาพ เรื่องทางเพศ หรือข้อมูลไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ได้ถูกจัดประเภทเป็น “ข้อมูลประเภทพิเศษ” และได้ประโยชน์จากการคุ้มครองเพิ่มเติม ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของทวีปยุโรป

เราจำกัดสถานการณ์ที่เราเก็บและประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษเหล่านี้

บางครั้ง ยูนิลีเวอร์เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่าน เช่น ภูมิแพ้ การตั้งครรภ์หรือสภาพผิวเพื่อส่งโฆษณาและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมให้ท่าน ยูนิลีเวอร์เก็บและใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลนี้ซึ่งท่านได้ให้แก่เราพร้อมความยินยอมให้เรากระทำการดังกล่าว ในบางกรณี ท่านอาจร้องขอบริการหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลประเภทพิเศษใดๆ โดยตรง แต่อาจแสดงนัยหรือบ่งบอกถึงศาสนา สุขภาพหรือข้อมูลประเภทพิเศษอื่นๆ ของท่าน

เพื่อแสดงตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ ที่ซึ่งยูนิลีเวอร์เก็บและประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษที่เราได้ให้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

·       ยูนิลีเวอร์เก็บข้อมูลวันครบกำหนดของแม่ตั้งครรภ์ในหน้าสมัครจดหมายข่าวของแบรนด์ Zwitsal หรือ Baby Dove ซึ่งอาจจะวางคุกกี้ไว้ในหน้าสมัครสมาชิกซึ่งจะตรวจจับข้อมูลนี้ด้วย หลังจากนั้น ข้อมูลนี้ได้ถูกนำไปใช้เพื่อสร้างกลุ่มผู้ชมของแม่ตั้งครรภ์เพื่อรับโฆษณาออนไลน์จากแบรนด์สินค้ายูนิลีเวอร์ที่เกี่ยวข้อง

·       ในทำนองเดียวกันยูนิลีเวอร์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาการภูมิแพ้ของผู้บริโภคเพื่อส่งโฆษณาและโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการของพวกเขา

เราคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กอย่างไร?

เราเข้าใจความสำคัญในการใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเด็กโดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของยูนิลีเวอร์

เว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบและมีเจตนาเพื่อใช้โดยผู้ใหญ่ เมื่อใดก็ตามที่มีหนึ่งในเว็บไซต์ของเรามีเจตนาเพื่อใช้โดยผู้ชมที่อายุน้อยกว่า เราจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้มีอำนาจปกครองก่อนที่เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นเรื่องที่กำหนดโดยกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ (อายุซึ่งต้องได้รับความยินยอมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ)

หากท่านเป็นเด็กที่อายุที่ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองในประเทศของท่าน ท่านควรทบทวนเงื่อนไขของประกาศความเป็นส่วนตัวพร้อมกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขเหล่านั้นได้ หากเราค้นพบว่า เราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่ไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ซึ่งควรได้รับความยินยอมดังกล่าวมาก่อน เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ การเข้าถึงเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์บางส่วน และ/หรือความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือของที่ระลึกอื่นๆ โดยทั่วไปนั้นจำกัดเฉพาะผู้ใช้ในบางช่วงอายุเท่านั้น

บางครั้ง เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ดำเนินการพิสูจน์อายุและบังคับใช้ข้อจำกัดทางอายุดังกล่าว

 

เราเก็บ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและจำกัดเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เพื่อดำเนินการการชำระเงินของท่าน เพื่อประเมินและจัดการข้อร้องเรียนใดๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ วิธีการสื่อสารและฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้มีความเฉพาะบุคคล ในด้านผลิตภัณฑ์ การสื่อสารและโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย ตลอดจนการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน

นอกจากนี้ เรายังสร้างการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการออนไลน์ของท่าน การค้นหาและพฤติกรรมการซื้อ และปฏิสัมพันธ์ของท่านกับการสื่อสารของแบรนด์สินค้าของเราโดยการแบ่งส่วนตลาด (segments) (สร้างกลุ่มต่างๆ ซึ่งมีลักษณะร่วมกันบางอย่าง) และโดยการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในส่วนแบ่งตลาดหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าหนึ่งกลุ่มขึ้นไป

ยิ่งกว่านั้น ยูนิลีเวอร์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการใช้วิธีการอัตโนมัติ การตัดสินอัตโนมัติเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งซึ่งทำโดยวิธีการอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราเก็บ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อดำเนินการการชำระเงินของท่าน หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อจัดเตรียมสถานะของการสั่งซื้อให้แก่ท่าน จัดการข้อสงสัยและคำร้องของท่าน รวมทั้งประเมินและจัดการข้อร้องเรียนใดๆ
 • เพื่อประมวลผลและตอบข้อสงสัยของท่าน หรือเพื่อติดต่อท่านสำหรับตอบคำถาม และ/หรือคำร้องของท่าน
 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ วิธีการสื่อสารของเรา และฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันและรายการส่งเสริมการขายซึ่งท่านได้เข้ามามีส่วนร่วม
 • เพื่อสื่อสารข้อมูลให้แก่ท่านและจัดการการลงทะเบียนของท่านและ/หรือสมัครรับจดหมายข่าวของเราหรือการสื่อสารอื่นๆ
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติของเราเกี่ยวกับการที่ท่านเข้าไปร่วมกิจกรรมการแข่งขัน การชิงโชค หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา หรือการร้องขออย่างใดๆ
 • เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลที่ติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมภายในและวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพ
 • เพื่อทำความเข้าใจและประเมินความสนใจ ความต้องการและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา ผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันของเรา และ/หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และ
 • เพื่อให้มีความเฉพาะบุคคล  ในด้านผลิตภัณฑ์ การสื่อสารและโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย ตลอดจนการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน

เมื่อเราเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือตามวัตถุประสงค์อื่น เราจะแจ้งท่านก่อนหรือในเวลาที่เก็บข้อมูล

 เราจะร้องขอให้ท่านยินยอมเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมให้ทำการประมวลผลแล้ว ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

ในบางกรณี เราจะอิงตามประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายสามารถเป็นได้ดังตัวอย่างเช่น เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิกหรือสะสมคะแนน (loyalty scheme) กับหนึ่งในแบรนด์สินค้าของเรา และเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บได้เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เหตุผลนี้จะถูกนำมาใช้เฉพาะเมื่อจำเป็นให้บรรลุประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น เพื่อช่วยการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อปรับบริการให้เหมาะสม และไม่ครอบงำสิทธิของท่านในฐานะบุคคลคนหนึ่ง หลักกฎหมายนี้จะถูกอ้างอิงเฉพาะเมื่อไม่มีวิธีการที่ก้าวก่ายน้อยกว่าในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราสามารถรับประกันกับท่านได้ว่า หากประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะเก็บบันทึกเรื่องนี้ไว้และท่านมีสิทธิที่จะขอข้อมูลนี้ได้เสมอ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นหรือจะเป็นคู่สัญญา ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านซื้อ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันของเรา หรือส่งตัวอย่างให้ท่านตามที่ท่านได้ร้องขอ

นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเรามีภาระผูกพันตามกฎหมาย (เช่น ภาระภาษีหรือสวัสดิการสังคม) เพื่อทำการประมวลผล ยกตัวอย่างเช่น คำสั่งศาลหรือหมายศาลอาจกำหนดให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ หรือมีคำสั่งให้เราต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยภายใต้กฎหมายการฟอกเงินภายในประเทศ

การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Profiling)

ยูนิลีเวอร์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างการรวบรวม เราสร้างการรวบรวมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากการท่องโลกออนไลน์ การค้นหาและพฤติกรรมการซื้อ และปฏิสัมพันธ์ของท่านกับการสื่อสารของแบรนด์สินค้าของเราโดยการแบ่งส่วนตลาด (segments) (สร้างกลุ่มต่างๆ ซึ่งมีลักษณะร่วมกันบางอย่าง) และโดยการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในส่วนแบ่งตลาดหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าหนึ่งกลุ่มขึ้นไป  ส่วนแบ่งตลาดต่างๆ เหล่านี้ยูนิลีเวอร์ใช้เพื่อสร้างความจำเพาะบุคคลให้แก่เว็บไซต์และการสื่อสารของเราที่ไปถึงท่าน (เช่น แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือในจดหมายข่าวที่ส่งให้แก่ท่าน) และเพื่อแสดงข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและโฆษณาจากแบรนด์สินค้าต่างๆของยูนิลีเวอร์ บนเว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์ และผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ส่วนแบ่งตลาดต่างๆ นี้สามารถนำไปใช้สำหรับแคมเปญการตลาดของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์ ยูนิลีเวอร์รวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราให้กระทำการดังกล่าวแล้ว ยกตัวอย่างเช่น การยอมรับการตั้งค่าคุกกี้บนเบราเซอร์ของท่านในแบบออนไลน์หรือการสมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมล์จากหนึ่งในแบรนด์สินค้าของเรา

ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมของท่านได้เอง เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการนี้ เมื่อใดก็ได้โดยใช้ส่วนจัดการคุกกี้ของประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ หรือ ยกเลิกการสมัครในกรณีที่ใช้ที่อยู่อีเมล์ของท่าน หากท่านได้เข้าล็อกอินหนึ่งในเว็บไซต์ของเราหรือได้สมัครรับจดหมายข่าวทางการตลาดใดๆ

ยกตัวอย่าง –

 • ยูนิลีเวอร์เก็บข้อมูล โดยได้รับความยินยอมจากท่าน จาก:
  • เว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านดูและวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของเรา
  • โฆษณาที่แสดงผลแบบดิจิทัลของเราที่เราส่งให้ท่านผ่านแพลทฟอร์มโซเชี่ยลและเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่รายอื่นๆ และ
  • แบบฟอร์มที่ท่านกรอกไว้ในระบบออนไลน์ แล้วส่งสิ่งที่ท่านสนใจมาให้เรา
 • เรายังติดตามผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อเมื่อท่านคลิกหนึ่งในโฆษณาหน้าจอของเรา และเข้าไปซื้อบางสิ่งบางอย่างจากการที่ได้เลือกพันธมิตรค้าปลีกของเรา
 • หากท่านได้ร้องขอรับอีเมล์หรือการสื่อสารด้วย SMS จากเรา เราได้ติดตามไม่ว่าท่านได้เปิด อ่านหรือคลิกบนเนื้อหาเพื่อดูสิ่งที่ท่านสนใจ เพื่อให้เราสามารถมอบเนื้อหาที่มากขึ้นตามที่เราคิดว่าท่านน่าจะเพลิดเพลินมากขึ้นกว่าเดิม
 • เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการ like และ dislikeของท่าน ยกตัวอย่างเช่น หากเราเห็นว่าท่านดูสูตรอาหารมังสวิรัติเป็นประจำผ่านเว็บไซต์ “Recipedia” ของเรา และท่านได้เลือกที่จะรับอีเมล์จากเรา เราอาจจะส่งอัพเดทสูตรอาหารมังสวิรัติใหม่ซึ่งเพิ่งเข้ามาในไซต์ให้แก่ท่าน หรือเราอาจปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์ของเราเมื่อท่านเข้าชมสิ่งต่างๆ ที่เราคิดว่าท่านน่าจะสนใจมากที่สุด
 • ตามการรวบรวมข้อมูลนี้ เรายังอาจจะส่งโฆษณาให้แก่ท่านตามที่เราคิดว่าท่านจะชอบหรือต้องการจะเห็นตามที่ท่านได้ดูเนื้อหาจากเราหรือจากเครือข่ายผู้เผยแพร่ของเราซึ่งเราได้โฆษณาไว้ในนั้น ด้วยความยินยอมจากท่าน บางครั้งเราอาจใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของท่านเพื่อส่งโฆษณาให้แก่ท่านซึ่งจะทำพร้อมกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นใกล้ๆ ตามที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ
 • เรายังอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้แก่บุคคลที่สามที่เลือกไว้และได้ยินยอมที่จะให้แชร์ เช่น อายุ เพศ ช่วงเวลาของชีวิต รูปแบบการใช้ชีวิต และความสนใจโดยทั่วๆ ไป เพื่อจำแนกผู้คนที่เราคิดว่าจะมีความสนใจคล้ายคลึงกับท่าน และเป็นผู้ที่เราเชื่อว่าจะสนใจโฆษณาในแบบเดียวกัน

การตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ (Automated decision-making)

ในบางกรณี ยูนิลีเวอร์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการใช้วิธีการอัตโนมัติ การตัดสินใจอัตโนมัติเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งซึ่งทำโดยวิธีการอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกตัวอย่างเช่น

 • ยูนิลีเวอร์ใช้การจำลองเกมของการประเมินพฤติกรรมตามหลักวิทยาศาสตร์ และเทคนิควิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อประเมินผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกจ้าง ผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องเล่นเกมชุดหนึ่งและรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงในระหว่างการเล่นเกมได้ถูกประเมินโดยชุดของคำสั่งที่ปรับแต่งโดยยูนิลีเวอร์เพื่อทำนายศักยภาพของผู้สมัครสำหรับบทบาทเฉพาะ ชุดของคำสั่งนี้ได้ถูกทดสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับประกันว่ายังคงยุติธรรม มีประสิทธิภาพและปราศจากอคติ

เราจะไม่ทำการตัดสินใจโดยอิงตามการทำการตัดสินในแทนโดยอัตโนมัติแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งมีผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ หากเรากระทำการดังกล่าว เราจะแจ้งท่านและให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับท่านเกี่ยวกับการตัดสินของเราในการอ้างอิงการประมวลผลแบบอัตโนมัติที่จะทำการตัดสินใจและการกระทำตามหลักของกฎหมายของเรา ยกตัวอย่างเช่น ยูนิลีเวอร์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้วิธีการแบบอัตโนมัติเฉพาะเมื่อจำเป็นในการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับท่าน หรือเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมที่ชัดแจ้งของท่าน

                  ท่านมีสิทธิที่จะไม่ขึ้นกับหรืออยู่ภายใต้การตัดสินใจซึ่งอิงตามการประมวลผลแบบอัตโนมัติ และซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายหรือผลกระทบที่มีนัยสำคัญอื่นๆ กับท่าน    ท่านมีสิทธิตามรายละเอียดดังนี้:

 • ยอมรับการเข้าแทรกแซงของมนุษย์
 • แสดงความเห็นของท่าน
 • ได้รับคำอธิบายการตัดสินใจที่ทำหลังจากการประเมิน และ
 • โต้แย้งการตัดสินใจนั้น

 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยูนิลีเวอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจระดับโลก ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มยูนิลีเวอร์และกับบุคคลที่สามที่เลือก ในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ตอบข้อสงสัยของท่าน กระทำการตามใบสั่งซื้อของท่าน ให้คูปอง ให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กับท่าน  ดำเนินการให้ท่านสามารถเข้าร่วมการชิงโชคหรือ สร้างคุณสมบัติใดๆ (features) บริการและชิ้นงานอื่นๆ พร้อมสำหรับท่านผ่านเว็บไซต์ของเราที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งทำหน้าที่ในนามของเรา เช่น บริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าของหรือดูแลเว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์ ประมวลผลการชำระเงิน วิเคราะห์ข้อมูล ให้บริการแก่ลูกค้า บริการไปรษณีย์หรือขนส่งสินค้า และเป็นผู้สนับสนุนหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในหรือจัดการโปรโมชั่นของเรา พวกเขามีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา แต่ไม่อาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากนั้น พวกเขาต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ และตามที่อนุญาตโดยกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลลที่บังคับใช้
 • บุคคลที่สามอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้โดยเราหรือแชร์กับผู้สนับสนุน บริษัทโฆษณา เครือข่ายโฆษณา ผู้ส่งโฆษณา เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ และบริษัทวิเคราะห์หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การส่งเสริมการขายและการเพิ่มคุณค่าให้ข้อมูลสมบูรณ์ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสำคัญของความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูลิงก์ [LINK]) และข้อเสนออื่นๆ ตลอดจนข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • การโอนธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้โดยเราหรือแชร์กับกลุ่มยูนิลีเวอร์ ในเบื้องต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการดำเนินงาน กลุ่มยูนิลีเวอร์ยังพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจขายหรือซื้อสินทรัพย์ บริษัทสาขาหรือหน่วยธุรกิจ ในการทำธุรกรรมดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ธุรกิจที่โอน แต่ยังคงอยู่ภายใต้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่มีมาก่อนหน้านี้ใดๆ (เว้นแต่ท่านให้ความยินยอมไว้เป็นอย่างอื่น) หากนิติบุคคลอื่นได้ครอบครองเรา ธุรกิจของเรา หรือสินทรัพย์ของเราบางส่วนหรือทั้งหมด หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเปิดเผยแก่นิติบุคคลนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของธุรกิจ (due diligence process) และจะโอนให้แก่นิติบุคคลนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่โอน นอกจากนี้ หากมีกระบวนการล้มละลายหรือปรับโครงสร้างองค์กรเกิดขึ้นกับเรา ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์ของเรา และดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกขายหรือโอนให้แก่บุคคลที่สาม
 • การเปิดเผยทางกฎหมาย เราอาจโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม
  • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย
  • เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่า กฎหมายได้กำหนดให้กระทำ
  • เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการสอบสวน
  • เพื่อพิสูจน์หรือบังคับใช้ “เงื่อนไขการใช้งาน” ของเราหรือนโยบายอื่นๆ
  • เพื่อตรวจจับและป้องกันการทุจริต หรือ ความไม่มั่นคงด้านเทคนิคหรือด้านความปลอดภัยใดๆ
  • เพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน หรืออื่นๆ
  • เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย หรือ ความมั่นคง ของบุคคลที่สาม ผู้เข้าชมเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์ ยูนิลีเวอร์หรือสาธารณชน  

การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ยูนิลีเวอร์แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มยูนิลีเวอร์หรือกับบุคคลที่สามโดยมีวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ยูนิลีเวอร์จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เก็บภายใต้กรอบกฎหมายที่จำกัด เช่น เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA) หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ( Asia Pacific Economic Cooperation หรือ APEC)  ไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการคุ้มครองในระดับที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายที่จำกัด ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น

·       ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่าน

·       ปฏิบัติตามหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมาย หรือ

·       ทำงานร่วมกับตัวแทนและที่ปรึกษาของเราผู้ที่ซึ่งเราใช้ให้ช่วยดำเนินธุรกิจและบริการของเรา

หากเราทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากกรอบกฎหมายที่จำกัด ยูนิลีเวอร์จะต้องรับประกันว่า ข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครองในรูปแบบเดียวกันประหนึ่งว่าได้ถูกใช้ในกรอบกฎหมายที่จำกัดดังกล่าว เราจะใช้หนึ่งในมาตรการป้องกันต่อไปนี้

·       โอนไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีกฎหมายความเป็นส่วนตัวเพื่อรับประกันระดับการคุ้มครองที่เพียงพอของข้อมูลส่วนบุคคลที่คล้ายคลึงหรือเทียบเท่ากับประเทศที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ทำสัญญากับบุคคลที่สามโดยมีเจตนาให้พวกเขาต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรฐานเดียวกันกับในประเทศที่เก็บข้อมูลนั้น

ยูนิลีเวอร์ใช้มาตรการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจังมาก เราพยายามทุกวิถีทางที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ การรบกวน การสูญหาย การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การปรับเปลี่ยนหรือการเปิดเผย

มาตรการของเรา จะรวมถึง การใช้ระบบควบคุมการเข้าถึงอย่างเหมาะสม การลงทุนใน ศักยภาพของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) ล่าสุด เพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เรายกระดับ และการรับประกันว่าเราได้ใส่รหัส ใช้นามแฝง และไม่ระบุชื่อสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้รับอนุญาตเฉพาะในกลุ่มพนักงานและตัวแทนของเราด้วยตามหลักความจำเป็นต้องทราบในการปฏิบัติงาน และภายใต้ภาระผูกพันในการรักษาความลับตามสัญญา อย่างเคร่งครัด เมื่อมีการประมวลผลโดยบุคคลที่สาม

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลจะถูกนำไปประมวลผล 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลจะถูกนำไปประมวลผล ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านทำการซื้อออนไลน์กับเรา เราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของท่าน ดังนั้น เราจึงสามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าทำและหลังจากนั้น เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาหนึ่งที่ทำให้เราสามารถจัดการและตอบสนองข้อร้องเรียน ข้อสงสัยหรือความกังวลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ

นอกจากนี้ ข้อมูลของท่านอาจถูกเก็บรักษา เพื่อให้เราสามารถยังคงปรับปรุงประสบการณ์ของท่านที่มีกับเรา และเพื่อรับประกันว่า ท่านได้รับรางวัลตอบแทนความภักดีซึ่งเกิดขึ้นจากท่าน

เราเก็บรักษาข้อมูลที่แสดงอัตลักษณ์ซึ่งเราเก็บไว้โดยตรงเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด หลังจากนั้น เราใช้มาตรการเพื่อลบข้อมูลอย่างถาวร

เราจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ และลบข้อมูลอย่างปลอดภัย หรือในบางกรณี จะไม่ระบุชื่อข้อมูล เมื่อไม่มีความจำเป็นทางกฎหมาย ธุรกิจหรือผู้บริโภคที่ต้องเก็บรักษาไว้

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะทราบว่าข้อมูลถูกประมวลผลอย่างไร ท่านสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ เมื่อใดก็ได้ เราได้จัดให้มีภาพรวมของสิทธิเหล่านี้ด้านล่าง พร้อมกับสิ่งที่ส่งผลแก่ท่านโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ท่านสามารถใช้สิทธิของ โดยการส่ง อีเมล์ หรือส่งคำร้องผ่านแบบฟอร์ม “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ของเรา 

เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิมากมายที่จะทราบว่าข้อมูลถูกประมวลผลอย่างไร และสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ เมื่อใดก็ได้ ได้ เราได้จัดให้มีภาพรวมของสิทธิเหล่านี้ด้านล่าง พร้อมกับสิ่งที่ส่งผลแก่ท่านโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านใช้สิทธิของ โดยการส่ง อีเมล์ หรือส่งคำร้องผ่ านแบบฟอร์ม “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ของเรา

 • สิทธิที่จะได้รับทราบ (The Right to be Informed) ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลชัดเจน โปร่งใสและเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ดังนั้น เราจะจัดเตรียมข้อมูลแก่ท่านในประกาศนี้
 • สิทธิที่จะเข้าถึงและแก้ไข ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึง แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ตาม เราเข้าใจความสำคัญของเรื่องนี้ และหากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อเรา
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล (Right to Data Portability) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราอาจโอนย้ายได้ ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลอาจถูกเคลื่อนย้าย ทำสำเนาหรือโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ในบางสถานการณ์
 • สิทธิที่จะถูกลืม (Right to be forgotten) ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราลบข้อมูลของท่าน หากท่านประสงค์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองไว้ โปรดแจ้งให้เราทราบ และเราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อตอบสนองคำร้องของท่านตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และเราไม่ถูกกำหนดโดยกฎหมายให้เก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ เราจะทำสิ่งที่เราสามารถลบ ทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลนั้น
 • สิทธิในการจำกัดการประมวลข้อมูล (Right to Restrict Processing) ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้าน (The right to object) ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลบางประเภท รวมถึงการประมวลผลเพื่อการตลาดแบบตรง (กล่าวคือ การรับอีเมล์จากเราซึ่งแจ้งข้อมูลแก่ท่านหรือได้รับการติดต่อในโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นต่างๆ)
 • สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจ (The right to lodge a complaint with a Supervisory Authority) ท่านมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่นใดๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการยกเลิกความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมของท่านสำหรับสิ่งใดๆ ที่เราทำกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (กล่าวคือ เราอาศัยความยินยอมให้เป็นหลักการทางกฎหมายเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ท่านมีสิทธิในการยกเลิกความยินยอมเมื่อใดก็ได้ (แม้ว่าหากท่านกระทำการดังกล่าว ก็ไม่ได้หมายความว่า สิ่งใดๆ ที่เราได้ทำไปแล้วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับความยินยอมจากท่านจนถึงที่ท่านได้ให้การยกเลิก จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย) ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ตามโดยการติดต่อเราด้วยรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่าง
 • สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการทำการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิที่จะไม่ต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจซึ่งอิงตามการประมวลผลแบบอัตโนมัติแต่อย่างเดียว และซึ่งทำให้เกิดผลทางกฎหมายหรือผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญอย่างอื่นต่อท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านมีสิทธิ
  • ยอมรับการเข้าแทรกแซงของมนุษย์
  • แสดงความเห็นของท่าน
 •  
  • ได้รับคำอธิบายการตัดสินใจที่ทำหลังจากการประเมิน และ
  • โต้แย้งการตัดสินใจนั้น

สำหรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของท่านสามารถได้รับจากเจ้าหน้าที่รัฐในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของท่าน

ยูนิลีเวอร์ได้เสนอชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัว (Chief Privacy Officer) สามารถติดต่อได้ที่ ยูนิลีเวอร์ เอ็น.วี. วีนา 455 ตู้ ปณ. 760 3000 ดีเค รอทเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์  หรือทาง อีเมล์

หากท่านมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของยูนิลีเวอร์ หรือการประมวลผลข้อมูล หรือหากท่านประสงค์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศของท่าน โปรดส่ง อีเมล์ หรือส่งคำร้องผ่านแบบฟอร์ม “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ของเรา

เมื่อได้รับคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการร้องขอการเข้าใช้ เรามีทีมงานเฉพาะ ซึ่งทำหน้าที่คัดแยกการติดต่อและพยายามจัดการความกังวลหรือข้อสงสัยที่ท่านหยิบยกขึ้น เมื่อประเด็นของท่านอาจมีความน้ำหนักมากขึ้น เราอาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน การติดต่อที่สำคัญทั้งหมดนั้นจะได้รับการตอบสนอง หากท่านไม่พึงพอใจกับคำตอบที่ได้รับ ท่านอาจส่งข้อร้องเรียนของท่านไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องในประเทศของท่านเอง หากท่านขอเรา เราจะพยายามที่จะหาข้อมูลให้แก่ท่านเกี่ยวกับวิธีการร้องเรียน ซึ่งอาจเหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน

 

เราจะอัพเดทประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อจำเป็นต้องสะท้อนผลตอบกลับจากลูกค้า และมีความเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์และบริการ เมื่อเราประกาศเปลี่ยนแปลงแถลงการณ์นี้ เราจะแก้ไขวันที่ “อัพเดทล่าสุด” ด้านบนของประกาศนี้ หากการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญ เราจะทำประกาศให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น (รวมถึง สำหรับบางบริการ การแจ้งเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวทางอีเมล์) นอกจากนี้ เราจะเก็บรักษาประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ไว้ในที่เก็บเอกสารสำคัญเพื่อให้ท่านได้ใช้ตรวจทาน

เราจะไม่ลดสิทธิของท่านภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

เงื่อนไขหรือประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

นอกเหนือจากประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ อาจมีการแคมเปญหรือโปรโมชั่นเฉพาะซึ่งจะถูกควบคุมโดยเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวหรือประกาศเพิ่มเติม เราสนับสนุนให้ท่านอ่านเงื่อนไขหรือประกาศเพิ่มเติมเหล่านี้ก่อนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแคมเปญหรือโปรโมชั่นดังกล่าวเนื่องจากท่านจะต้องปฏิบัติเงื่อนไขหรือประกาศเหล่านั้นหากท่านเข้าร่วม เงื่อนไขหรือประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมใดๆ จะถูกทำให้โดดเด่นสำหรับท่าน