unilever Logo

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

#yourdataisyours 

Chúng tôi biết rằng bạn quan tâm về dữ liệu cá nhân của bạn và về việc dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào, và chúng tôi muốn bạn biết rằng Unilever rất cẩn trọng trong việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Thông báo về Quyền Riêng tư này sẽ giúp bạn hiểu về loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và những gì chúng tôi sẽ thực hiện với dữ liệu cá nhân. 

Khi bạn đọc Thông báo của chúng tôi, vui lòng lưu ý rằng Thông báo của chúng tôi áp dụng đối với Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam. 

Vui lòng dành thời gian tìm hiểu về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng gửi yêu cầu qua phần “Liên hệ với Chúng tôi (Contact Us)” trên các trang web của chúng tôi. 

Chúng tôi cố gắng trình bày Thông báo này một cách đơn giản nhất có thể, nhưng nếu bạn không biết rõ về các thuật ngữ, chẳng hạn như các cookie, địa chỉ IP, và các trình duyệt, trước hết vui lòng đọc về các thuật ngữ chính này

Bạn có quyền phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số mục đích kể cả việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Xem bạn có các quyền gì và có thể thực hiện các quyền đó như thế nào tại đây. 

Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp cho hoặc được thu thập bởi Unilever đều chịu sự kiểm soát của  Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam.

Thông báo về Quyền Riêng tư này áp dụng đối với dữ liệu cá nhân do Unilever thu thập liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Trong Thông báo này, dẫn chiếu đến đến “Unilever” nghĩa là Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam và bất kỳ công ty nào trực tiếp hoặc gián tiếp thuộc sở hữu và/hoặc chịu kiểm soát của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam mà bạn đang tương tác với hoặc có mối quan hệ kinh doanh với.  

Thông báo về Quyền Riêng tư này cũng áp dụng đối với nội dung tiếp thị của Unilever, kể cả các chào bán và các mẫu quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của Unilever, mà chúng tôi (hoặc một nhà cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi) gửi cho bạn trên các trang web, nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba dựa trên thông tin sử dụng trang web của bạn. Các trang web của bên thứ ba này nói chung có Thông báo và các Điều khoản và Điều kiện về Quyền Riêng tư của riêng các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc Thông báo và các Điều khoản và Điều kiện về Quyền Riêng tư đó trước khi sử dụng các trang web đó. 


Dữ liệu cá nhân nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính của một cá nhân cụ thể, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Bạn không cần phải cung cấp cho Unilever dữ liệu cá nhân mà chúng tôi yêu cầu, nhưng nếu bạn lựa chọn không cung cấp, chúng tôi có thể không có khả năng cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc dịch vụ với chất lượng cao hoặc phản hồi bất kỳ thắc mắc nào mà bạn có thể có.

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ nhiều nguồn, bao gồm:

 • Dữ liệu cá nhân mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi, 
 • Dữ liệu cá nhân do chúng tôi thu thập tự động, và
 • Dữ liệu cá nhân do chúng tôi thu thập từ các nguồn khác.

Dữ liệu cá nhân nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính của một cá nhân cụ thể, dù trực tiếp hay gián tiếp. Định nghĩa này bao gồm cả dữ liệu cá nhân được thu thập ngoại tuyến thông qua các Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi, các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi và thu thập trực tuyến thông qua các trang web của chúng tôi, các ứng dụng và các trang có thương hiệu trên các nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba được truy cập hoặc sử dụng thông qua các nền tảng của bên thứ ba.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi. Unilever Việt Nam có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân này với các công ty khác thuộc Tập đoàn Unilever và sử dụng dữ liệu cá nhân này theo cách thức phù hợp với Thông báo về Quyền Riêng tư này. Chúng tôi cũng có thể kết hợp dữ liệu cá nhân này với thông tin khác để cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi.

Bạn không cần phải cung cấp cho Unilever dữ liệu cá nhân mà chúng tôi yêu cầu, nhưng nếu bạn lựa chọn không cung cấp, chúng tôi có thể không có khả năng cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc dịch vụ với chất lượng cao hoặc phản hồi bất kỳ thắc mắc nào mà bạn có thể có. 

Cách Thức Chúng Tôi Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ nhiều nguồn, bao gồm:

 • Dữ liệu cá nhân mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi thu thập dữ liệu về cách thức bạn sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như loại nội dung mà bạn xem hoặc có quan tâm, hoặc mức độ thường xuyên và thời gian của các hoạt động của bạn. Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký nhận bản tin tiếp thị, hoàn tất một khảo sát hoặc đăng ký tài khoản để mua các sản phẩm của chúng tôi. Khi thực hiện như vậy, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại hoặc chi tiết thẻ tín dụng của bạn. Một số thương hiệu của Unilever có thể thu thập “các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt” về bạn khi có sự chấp thuận rõ ràng của bạn. Để biết thêm thông tin về các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt mà chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng các loại dữ liệu đặc biệt đó, vui lòng xem phần có liên quan dưới đây.
 • Dữ liệu cá nhân do chúng tôi thu thập tự động. Chúng tôi cũng nhận và lưu trữ một số loại dữ liệu cá nhân mỗi khi bạn tương tác trực tuyến với chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi sử dụng các cookie và các công nghệ theo dõi (để tìm hiểu thêm, xem các thuật ngữ chính về quyền riêng tư của chúng tôi tại link) để thu thập dữ liệu cá nhân khi trình duyệt web của bạn truy cập các trang web hoặc các mẫu quảng cáo của chúng tôi và nội dung khác được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho Unilever trên các trang web khác. Dữ liệu cá nhân của bạn cũng được thu thập khi bạn tìm kiếm, mua hàng, đăng bài, tham gia một cuộc thi hoặc trả lời bảng câu hỏi hoặc trao đổi với các nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Ví dụ về các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm; địa chỉ IP (để tìm hiểu thêm, xem các thuật ngữ chính về quyền riêng tư của chúng tôi tại link), số định danh thiết bị, dữ liệu địa điểm, thông tin về máy tính và kết nối chẳng hạn như loại và phiên bản trình duyệt, thiết lập múi giờ, loại và phiên bản phần mềm hỗ trợ trình duyệt (plug-in), hệ điều hành, và lịch sử mua hàng – mà có những thời điểm Unilever tổng hợp với thông tin tương tự từ những người tiêu dùng khác. Trong thời gian bạn duyệt các trang web của Unilever, chúng tôi cũng có thể sử dụng các công cụ phần mềm để đo lường và thu thập thông tin phiên truy cập, bao gồm thời gian phản hồi của trang, lỗi tải về, thời gian và lượt truy cập một số trang nhất định, thông tin tương tác trang, và các phương thức được sử dụng để rời khỏi trang. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin kỹ thuật nhằm giúp chúng tôi xác định thiết bị của bạn cho mục đích phòng chống và đánh giá gian lận.
 • Dữ liệu cá nhân do chúng tôi thu thập từ các nguồn khác. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ các nguồn khác kể cả quan hệ đối tác đáng tin cậy giữa chúng tôi với các bên thứ ba và trong trường hợp chúng tôi vận hành các tài khoản Unilever trên các nền tảng của bên thứ ba: Ví dụ, khi bạn sử dụng chức năng “thích (like)” trên Facebook hoặc chức năng +1 trên Google+. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thông tin về bạn và các tương tác của người truy cập khác đối với quảng cáo của chúng tôi để đo lường hiệu quả quảng cáo của chúng tôi có phù hợp và thành công hay không. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về bạn và các hoạt động của bạn từ một bên thứ ba khi chúng tôi cùng cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm, hoặc từ các bên thứ ba cung cấp dịch vụ làm giàu dữ liệu (để tìm hiểu thêm, xem các thuật ngữ chính về quyền riêng tư của chúng tôi tại link) là các bên có thể giúp Unilever thấu hiểu về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ.

Thời Điểm và Lý Do Chúng Tôi Thu Thập “Dữ Liệu Cá Nhân Đặc Biệt”

Một số loại dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như dữ liệu về chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, sức khỏe, giới tính hoặc sinh trắc học được phân loại là “các loại dữ liệu đặc biệt” và được bảo vệ bổ sung theo pháp luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu.

Chúng tôi giới hạn các trường hợp thu thập và xử lý các loại dữ liệu đặc biệt này.

Có những thời điểm Unilever thu thập dữ liệu liên quan đến sức khỏe của bạn chẳng hạn như tình trạng dị ứng, thai nghén hoặc loại da để gửi cho bạn các quảng cáo được thiết kế cho đối tượng nhất định và các khuyến mãi liên quan. Unilever chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân này trong trường hợp bạn đã chấp thuận cho chúng tôi thu thập và sử dụng chúng. Trong một số trường hợp, bạn có thể đã yêu cầu các dịch vụ hoặc sản phẩm không trực tiếp đòi hỏi phải thu thập bất kỳ loại dữ liệu đặc biệt nào, nhưng có thể được ngầm hiểu hoặc ám chỉ về dữ liệu về tôn giáo, sức khỏe hoặc các loại dữ liệu đặc biệt khác của bạn.

Để minh họa các trường hợp mà Unilever thu thập và xử lý các loại dữ liệu đặc biệt, chúng tôi đưa ra ví dụ sau đây:

 • Unilever thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến tình trạng dị ứng của người tiêu dùng để cung cấp cho người tiêu dùng các quảng cáo và khuyến mãi cho các sản phẩm có liên quan đến nhu cầu của người tiêu dùng.

Chúng Tôi Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em Như Thế Nào?

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tăng cường để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của trẻ em sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Unilever.

Hầu hết các trang web của Unilever được thiết kế dành cho người trưởng thành sử dụng. Trong trường hợp một trong số các trang web của chúng tôi là dành cho nhóm đối tượng nhỏ hơn sử dụng, chúng tôi sẽ xin chấp thuận từ người có trách nhiệm với tư cách là cha mẹ trước khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nếu các luật và quy định áp dụng có yêu cầu (độ tuổi cần thiết phải xin chấp thuận sẽ khác nhau tùy từng quốc gia).

Nếu bạn là trẻ em trong độ tuổi cần phải có sự chấp thuận của cha mẹ tại quốc gia của bạn, bạn cần xem các điều khoản của Thông báo về Quyền Riêng tư này cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn để chắc chắn là bạn hiểu và chấp nhận các điều khoản của Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu chúng tôi phát hiện chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em mà không có sự chấp thuận của cha/mẹ hoặc người giám hộ trong trường hợp chúng tôi cần phải có sự chấp thuận như vậy, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân đó trong thời gian sớm nhất có thể. Nói chung, chỉ có những người sử dụng lớn hơn một độ tuổi nhất định mới được truy cập một số phần nhất định của các trang web của Unilever và/hoặc đủ điều kiện để nhận các giải thưởng, hàng mẫu hoặc các phần thưởng khác.

Có những thời điểm chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện việc kiểm tra xác minh độ tuổi và thực thi bất kỳ hạn chế nào về độ tuổi nêu trên.

Chúng tôi chỉ thu thập, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho một số ít các mục đích cụ thể. Ví dụ, để xử lý các khoản thanh toán của bạn, để đánh giá và giải quyết bất kỳ khiếu nại nào, để phát triển và cải tiến các sản phẩm, các dịch vụ, các phương pháp truyền thông của chúng tôi và chức năng của các trang web của chúng tôi, để cung cấp các sản phẩm, thông tin truyền thông mang tính cá nhân hóa và quảng cáo nhắm đối tượng cũng như các đề xuất sản phẩm cho bạn. 

Chúng tôi cũng tạo ra các hồ sơ bằng cách phân tích thông tin về hành vi lướt web, tìm kiếm thông tin và mua hàng trực tuyến của bạn và các tương tác của bạn với các truyền thông thương hiệu của chúng tôi bằng cách xây dựng các phân khúc (tạo ra các nhóm có một số đặc điểm chung) và bằng cách đưa dữ liệu cá nhân của bạn vào một hoặc nhiều phân khúc. 

Bên cạnh đó, Unilever cũng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các phương thức tự động. Một quyết định tự động là một quyết định được đưa ra hoàn toàn bằng phương thức tự động, trong đó không có sự tham gia của con người vào quy trình đưa ra quyết định liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. 

Chúng tôi thu thập, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây: 

 • Để xử lý các khoản thanh toán của bạn, nếu bạn mua các sản phẩm của chúng tôi, để cung cấp cho bạn tình trạng đơn đặt hàng của bạn, xử lý các thắc mắc và yêu cầu của bạn, và đánh giá và giải quyết bất kỳ khiếu nại nào; 
 •  Xử lý và trả lời các câu hỏi của bạn hoặc liên hệ với bạn để trả lời các câu hỏi và/hoặc yêu cầu của bạn; 
 • Để phát triển và cải tiến các sản phẩm, các dịch vụ, các phương pháp truyền thông của chúng tôi và chức năng của các trang web của chúng tôi; 
 • Cho mục đích của các cuộc thi hoặc các khuyến mãi mà bạn đã đăng ký; 
 • Để chuyển thông tin cho bạn và quản lý việc bạn đăng ký và/hoặc đăng ký nhận bản tin hoặc thông tin truyền thông khác của chúng tôi; 
 • Để quản lý nhu cầu hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng tôi liên quan đến việc bạn tham gia các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các hoạt động hoặc đề nghị khuyến mãi của chúng tôi; 
 • Để xác thực danh tính của các cá nhân liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác; 
 • Cho mục đích đào tạo nội bộ và bảo đảm chất lượng; 
 • Để thấu hiểu và đánh giá các quan tâm, mong muốn, và nhu cầu luôn thay đổi của người tiêu dùng, để cải tiến trang web của chúng tôi, các sản phẩm và dịch vụ hiện tại của chúng tôi, và/hoặc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới; và 
 • Để cung cấp các sản phẩm, thông tin truyền thông mang tính cá nhân hóa và quảng cáo nhắm đối tượng cũng như đề xuất sản phẩm cho bạn. 

Khi chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được trình bày ở trên hoặc cho các mục đích khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước hoặc vào thời điểm thu thập. 

Nếu phù hợp, chúng tôi sẽ xin chấp thuận của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp bạn đã chấp thuận đối với các hoạt động xử lý, bạn có quyền rút lại chấp thuận của bạn vào bất kỳ thời điểm nào. 

Trong một số trường hợp, chúng tôi căn cứ vào lợi ích hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Lợi ích hợp pháp có thể tồn tại, ví dụ, khi bạn đăng ký tham gia một chương trình khách hàng thân thiết với một trong số các thương hiệu của chúng tôi và chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được để tiến hành phân tích dữ liệu nhằm cải tiến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Căn cứ này sẽ chỉ được sử dụng trong trường hợp cần thiết nhằm đạt được lợi ích hợp pháp, ví dụ để hỗ trợ việc thực hiện một hợp đồng, hoặc để tối ưu hóa một dịch vụ, và không có giá trị cao hơn các quyền của bạn với tư cách là một cá nhân. Chúng tôi sẽ chỉ dựa vào cơ sở pháp lý này trong trường hợp không có cách thức nào ít xâm phạm quyền riêng tư hơn để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể bảo đảm với bạn rằng nếu chúng tôi sử dụng lợi ích hợp pháp làm căn cứ để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ lưu hồ sơ về việc này và bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin này. 

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện một hợp đồng mà bạn là hoặc sẽ là một bên tham gia. Ví dụ, chúng tôi cần cử lý dữ liệu cá nhân của bạn để chuyển giao một sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã mua, để cho phép bạn tham gia một trong số các cuộc thi của chúng tôi, hoặc để gửi cho bạn hàng mẫu mà bạn đã yêu cầu. 

Chúng tôi cũng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có nghĩa vụ thực hiện việc xử lý đó theo quy định pháp luật (ví dụ nghĩa vụ thuế hoặc an sinh xã hội). Ví dụ, một lệnh của tòa án hoặc một trát tòa có thể yêu cầu chúng tôi phải xử lý dữ liệu cá nhân cho một mục đích cụ thể, hoặc chúng tôi có thể bị buộc phải xử lý dữ liệu cá nhân để báo cáo các giao dịch đáng ngờ theo các quy định trong nước về chống rửa tiền. 

Xây dựng hồ sơ   

Unilever sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để xây dựng hồ sơ. Chúng tôi tạo ra các hồ sơ qua việc phân tích thông tin về hành vi lướt web, tìm kiếm và mua hàng trực tuyến của bạn và các tương tác của bạn với các truyền thông thương hiệu của chúng tôi bằng cách xây dựng các phân khúc (tạo ra các nhóm có một số đặc điểm chung) và bằng cách đưa dữ liệu cá nhân của bạn vào một hoặc nhiều phân khúc. Các phân khúc này được Unilever sử dụng để làm cho trang web và thông tin truyền thông của chúng tôi được cá nhân hóa phù hợp với bạn (chẳng hạn như thể hiện nội dung có liên quan đến bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc trong một bản tin gửi đến bạn), và để hiển thị các sản phẩm và dịch vụ và các mẫu quảng cáo có liên quan từ các thương hiệu của Unilever trên các trang web của Unilever, và thông qua các trang web của bên thứ ba. Các phân khúc cũng có thể được sử dụng cho các chiến dịch của bên thứ ba trên các trang web của Unilever. Unilever lập hồ sơ dữ liệu của bạn khi bạn đã chấp thuận cho chúng tôi thực hiện việc đó; ví dụ, chấp nhận cho các cookie được đặt vào trình duyệt trực tuyến của bạn hoặc đăng ký nhận các bản tin qua thư điện tử từ một trong số các thương hiệu của chúng tôi. 

Bạn có thể rút lại chấp thuận của bạn để ngăn không cho dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng theo cách thức này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng phần quản lý cookie của Thông báo về Cookie của chúng tôi hoặc hủy đăng ký việc sử dụng địa chỉ thư điện tử của bạn nếu bạn đã đăng nhập vào một trong số các trang web của chúng tôi hoặc đã đăng ký nhận bất kỳ bản tin tiếp thị nào. 

 

Ví dụ –  

 • Khi có chấp thuận của bạn, Unilever thu thập dữ liệu từ: 
 • Các trang web của chúng tôi về nội dung mà bạn xem và cách thức bạn tương tác với nội dung của chúng tôi; 
 • Quảng cáo hiển thị trực tuyến mà chúng tôi cung cấp cho bạn trên các nền tảng xã hội và các trang web của nhà bán quảng cáo khác; và 
 • Các biểu mẫu mà bạn điền trực tuyến và gửi cho chúng tôi về các quan tâm của bạn. 
 • Chúng tôi cũng theo dõi các sản phẩm mà bạn mua khi bạn nhấp chuột vào một trong số các quảng cáo hiển thị của chúng tôi và tiếp tục mua hàng từ danh mục các đối tác bán lẻ của chúng tôi. 
 • Nếu bạn đã yêu cầu nhận thông tin truyền thông qua thư điện tử hoặc tin nhắn SMS từ chúng tôi, chúng tôi theo dõi việc bạn có mở, đọc hoặc nhấp chuột vào nội dung để xem những gì mà bạn quan tâm hay không để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thêm nội dung mà chúng tôi nghĩ có nhiều khả năng là bạn sẽ thích. 
 • Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để xây dựng hồ sơ về những gì bạn thích và không thích. Ví dụ, nếu chúng tôi biết bạn thường xuyên xem các công thức nấu ăn Vegan trên trang web “Recipedia” của chúng tôi, và bạn đã chọn nhận thư điện tử từ chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn bản cập nhật về các công thức nấu ăn Vegan mới vừa được đăng lên trang web để bạn biết và tìm hiểu, hoặc chúng tôi có thể hướng nội dung web của chúng tôi khi bạn truy cập đến những điều mà chúng tôi nghĩ là bạn sẽ quan tâm nhiều nhất. 
 • Dựa trên thông tin xây dựng mô hình đặc trưng về nhóm đối tượng mục tiêu này, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn quảng cáo mà chúng tôi nghĩ là bạn sẽ thích và muốn xem khi bạn xem nội dung từ chúng tôi hoặc từ mạng của các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo mà chúng tôi cho đăng quảng cáo. Có những thời điểm, khi có chấp thuận của bạn, chúng tôi có thể sử dụng địa điểm hiện tại của bạn để cung cấp quảng cáo cho bạn, là các quảng cáo liên quan đến các khuyến mãi hoặc sự kiện đang diễn ra gần bạn mà chúng tôi nghĩ là bạn có thể sẽ quan tâm. 
 • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp cho một số bên thứ ba chọn lọc và đã chấp thuận cho chia sẻ, như là tuổi, giới tính, giai đoạn cuộc đời, phong cách sống và các mối quan tâm rộng hơn của bạn để xác định người mà chúng tôi nghĩ là sẽ có các mối quan tâm giống như bạn và người mà chúng tôi tin là sẽ quan tâm đến quảng cáo tương tự. 

 

ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH TỰ ĐỘNG 

Trong một số trường hợp, Unilever xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các phương thức tự động. Một quyết định tự động là một quyết định được đưa ra hoàn toàn bằng phương thức tự động, trong đó không có sự tham gia của con người vào quy trình đưa ra quyết định liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ: 

Unilever sử dụng các giả lập trò chơi trong đó bao gồm các đánh giá hành vi dựa trên khoa học và các kỹ thuật khoa học dữ liệu để đánh giá người lao động tiềm năng. Các ứng viên được yêu cầu chơi một bộ trò chơi và các mẫu hành vi mà các ứng viên thể hiện trong quá trình chơi trò chơi được đánh giá bằng một thuật toán tùy chỉnh của Unilever để dự đoán tiềm năng của ứng viên cho một vai trò cụ thể. Thuật toán này được kiểm tra thường xuyên để bảo đảm duy trì sự công bằng, hiệu quả và không thiên vị. 

Chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định hoàn toàn dựa trên việc đưa ra quyết định tự động nếu việc đó gây ảnh hưởng đáng kể đến bạn. Nếu chúng tôi thực hiện việc đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cung cấp cho bạn thông tin rõ ràng về việc chúng tôi quyết định dựa vào quy trình tự động đưa ra quyết định của chúng tôi và cơ sở pháp lý để chúng tôi thực hiện việc đó. Ví dụ, Unilever chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các phương thức tự động nếu việc đó là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện một hợp đồng với bạn, hoặc khi bạn đã chấp thuận một cách rõ ràng. 

Bạn có quyền không thực hiện theo một quyết định hoàn toàn dựa trên quy trình tự động và mang đến cho bạn các ảnh hưởng về mặt pháp lý hoặc các ảnh hưởng đáng kể khác. Cụ thể là, bạn có quyền:  

 • yêu cầu có sự can thiệp của con người; 
 • thể hiện quan điểm của bạn; 
 • yêu cầu giải trình về quyết định đạt được sau khi đánh giá; và 
 • không thừa nhận quyết định đó. 

Là một doanh nghiệp toàn cầu, Unilever chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong nội bộ tập đoàn và với một số bên thứ ba chọn lọc trong các trường hợp sau đây:  

 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Để tiến hành các yêu cầu của bạn, phản hồi các câu hỏi của bạn, đáp ứng các đơn đặt hàng của bạn, chấp nhận phiếu mua hàng/phiếu quà tặng, cung cấp hàng mẫu cho bạn, cho phép bạn tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc cung cấp nhiều tính năng, dịch vụ và tài liệu khác cho bạn thông qua các trang web của chúng tôi, chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thực hiện các chức năng thay mặt cho chúng tôi, chẳng hạn như các công ty: cung cấp không gian lưu trữ hoặc vận hành các trang web của Unilever, xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, cung cấp dịch vụ khách hàng, dịch vụ bưu chính hoặc chuyển phát, và các bên bảo trợ hoặc các bên thứ ba khác tham gia hoặc thực hiện quảng bá cho chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có quyền tiếp cận các dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ nhưng không thể sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải xử lý dữ liệu cá nhân này phù hợp với Thông báo về Quyền Riêng tư này và trong phạm vi được cho phép theo các luật và quy định áp dụng về bảo vệ dữ liệu. 
 • Các bên thứ ba khác. Dữ liệu cá nhân của bạn cũng sẽ được chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ với các nhà tài trợ, các nhà quảng cáo, các mạng quảng cáo, các máy chủ quảng cáo, các mạng truyền thông xã hội, và các công ty phân tích của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác liên quan đến tiếp thị, khuyến mại, làm giàu dữ liệu (để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ chính về quyền riêng tư của chúng tôi, truy cập link) và các đề nghị khác, cũng như thông tin về sản phẩm. 
 • Chuyển nhượng hoạt động kinh doanh. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ với Tập đoàn Unilever, chủ yếu là cho mục đích hoạt động kinh doanh và vận hành. Khi chúng tôi tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể bán hoặc mua tài sản, công ty con hoặc đơn vị kinh doanh. Trong các giao dịch đó, dữ liệu cá nhân của bạn nói chung là một trong số các tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn là đối tượng của các cam kết được đưa ra trong bất kỳ Thông báo về Quyền Riêng tư nào đã tồn tại trước đó (đương nhiên, trừ khi bạn đồng ý khác đi). Nếu một tổ chức khác mua lại chúng tôi, các hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc về cơ bản toàn bộ hoặc một phần trong số các tài sản của chúng tôi, hoặc các tài sản liên quan đến các trang web của Unilever, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được tiết lộ cho tổ chức đó như là một phần của quy trình thẩm định và sẽ được chuyển nhượng cho tổ chức đó như là một trong số các tài sản được chuyển nhượng. Đồng thời, nếu chúng tôi tiến hành hoặc bị tiến hành bất kỳ thủ tục phá sản hoặc thủ tục tổ chức lại nào, tất cả dữ liệu cá nhân đó sẽ được xem là tài sản của chúng tôi và theo đó có khả năng tất cả dữ liệu cá nhân đó sẽ được bán hoặc chuyển nhượng cho các bên thứ ba. 
 • Công bố thông tin theo quy định pháp luật. Chúng tôi có thể chuyển giao và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba: 
 • Để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý; 
 • Khi chúng tôi trên tinh thần thiện chí tin rằng đó là theo yêu cầu của pháp luật hiện hành; 
 • Theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ tiến hành điều tra; 
 • Để xác minh hoặc thi hành “Các Điều khoản Sử dụng” hoặc các chính sách áp dụng khác của chúng tôi; 
 • Để phát hiện và bảo vệ đối với hành vi gian lận, hoặc bất kỳ lỗ hổng kỹ thuật hoặc an ninh nào; 
 • Để ứng phó trường hợp khẩn cấp; hoặc trường hợp khác 
 • Để bảo vệ các quyền, tài sản, sự an toàn, hoặc an ninh của các bên thứ ba, các khách truy cập các trang web của Unilever, Unilever hoặc công chúng. 

CHUYỂN DỮ LIỆU QUỐC TẾ 

Unilever chia sẻ dữ liệu cá nhân trong Tập đoàn Unilever hoặc với các bên thứ ba cho các mục đích được trình bày trong Thông báo về Quyền Riêng tư này. 

Unilever sẽ chỉ gửi dữ liệu cá nhân được thu thập trong khu vực có khung pháp lý hạn chế, chẳng hạn như: Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC), cho các quốc gia không có luật bảo vệ dữ liệu được coi là cung cấp các mức độ bảo vệ thích hợp trong khung pháp lý hạn chế trong các trường hợp chẳng hạn như: 

 • Để thực hiện theo các hướng dẫn của bạn; 
 • Để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý; hoặc 
 • Để làm việc với các đại lý và nhà tư vấn của chúng tôi, những người mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ vận hành hoạt động kinh doanh và các dịch vụ của chúng tôi. 

Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài khu vực có khung pháp lý hạn chế, Unilever sẽ bảo đảm rằng dữ liệu cá nhân được bảo vệ với cùng cách thức như thể dữ liệu cá nhân đang được sử dụng trong khu vực có khung pháp lý hạn chế. Chúng tôi sẽ sử dụng một trong số các biện pháp bảo vệ sau đây:  

 • Chuyển đến một Quốc gia có pháp luật về quyền riêng tư bảo đảm dữ liệu cá nhân được bảo vệ ở mức độ phù hợp hoặc tương đương với quốc gia nơi dữ liệu được thu thập; 
 • Áp dụng một hợp đồng với bên thứ ba quy định rằng bên thứ ba đó phải bảo vệ dữ liệu cá nhân theo các tiêu chuẩn giống như ở quốc gia nơi dữ liệu được thu thập. 

Unilever rất xem trọng an ninh dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không bị lạm dụng, can thiệp, mất, truy cập trái phép, điều chỉnh hoặc tiết lộ. 

Các biện pháp của chúng tôi bao gồm triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập phù hợp, đầu tư vào Năng lực An toàn Thông tin mới nhất để bảo vệ môi trường công nghệ thông tin mà chúng tôi sử dụng, và bảo đảm chúng tôi mã hóa, ký hiệu hóa và ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân bất kỳ khi nào có thể. 

Việc tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được cho phép giữa các nhân viên và đại lý của chúng tôi trên cơ sở cần phải biết và tuân theo các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng khi dữ liệu được xử lý bởi các bên thứ ba. 

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi nào chúng tôi vẫn còn cần dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích mà nó đang được xử lý.

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi nào chúng tôi vẫn còn cần dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích mà nó đang được xử lý. Ví dụ, khi bạn mua hàng trực tuyến với chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu liên quan đến việc mua hàng của bạn, để chúng tôi có thể thực hiện hợp đồng cụ thể mà bạn đã ký kết và sau đó, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân trong một khoảng thời gian cho phép chúng tôi giải quyết hoặc phản hồi bất kỳ khiếu nại, thắc mắc hoặc quan ngại nào liên quan đến việc mua hàng. 

Dữ liệu của bạn cũng có thể được lưu giữ để chúng tôi có thể tiếp tục cải tiến trải nghiệm của bạn với chúng tôi và để bảo đảm rằng bạn nhận được bất kỳ phần thưởng khách hàng thân thiết nào mà bạn được hưởng. 

Chúng tôi bảo lưu dữ liệu có thể nhận diện mà chúng tôi thu thập trực tiếp cho mục đích xác định đối tượng mục tiêu trong thời gian ít nhất có thể, sau đó chúng tôi sử dụng các biện pháp để xóa bỏ vĩnh viễn dữ liệu đó. 

Chúng tôi sẽ chủ động rà soát dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ và bảo đảm xóa dữ liệu cá nhân đó, hoặc trong một số trường hợp, ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân đó, khi không còn cần thiết phải lưu giữ dữ liệu cá nhân đó cho mục đích tuân thủ quy định pháp luật, mục đích kinh doanh hoặc đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. 

Các quyền của bạn liên quan đến cách thức dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể thực hiện các quyền này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi đã giới thiệu tổng quan về các quyền này dưới đây cùng với những gì mà các quyền này mang đến cho bạn. Bạn có thể thực hiện các quyền của bạn bằng cách  gửi yêu cầu qua phần “Liên hệ với Chúng tôi (Contact Us)” trên các website của nhãn hàng. 

Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có một số quyền đối với cách thức xử lý dữ liệu và có thể thực hiện các quyền này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi đã giới thiệu tổng quan về các quyền này dưới đây cùng với những gì mà các quyền này mang đến cho bạn. Bạn có thể thực hiện các quyền của bạn bằng cách gửi yêu cầu qua phần “Liên hệ với Chúng tôi (Contact Us)” trên các website của nhãn hàng.  

 • Quyền được thông báo. Bạn có quyền được cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và các quyền của bạn. Do đó, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin trong Thông báo này. 
 • Quyền truy cập và sửa đổi. Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc này và nếu bạn muốn thực hiện các quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
 • Quyền di chuyển dữ liệu. Dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi có thể được di chuyển. Việc này có nghĩa là dữ liệu cá nhân có thể được di chuyển, sao chép hoặc truyền tải theo hình thức điện tử trong một số trường hợp. 
 • Quyền được lãng quên. Trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bỏ dữ liệu của bạn. Nếu bạn muốn xóa bỏ dữ liệu cá nhân về bạn do chúng tôi nắm giữ, vui lòng thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để phản hồi yêu cầu của bạn theo các yêu cầu pháp luật. Nếu dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích nào và pháp luật không yêu cầu chúng tôi phải lưu giữ dữ liệu cá nhân đó, chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào mà chúng tôi có thể để xóa bỏ, tiêu hủy hoặc che giấu vĩnh viễn dữ liệu cá nhân đó. 
 • Quyền hạn chế xử lý. Trong một số trường hợp, bạn có quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. 
 • Quyền phản đối. Trong một số trường hợp, bạn có quyền phản đối một số loại hình xử lý, kể cả xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp (cụ thể là nhận thư điện tử thông báo của chúng tôi gửi cho bạn hoặc được liên hệ về các cơ hội tiềm năng). 
 • Quyền khiếu nại với Cơ quan Giám sát. Bạn có quyền khiếu nại trực tiếp với bất kỳ Cơ quan Giám sát trong nước nào về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. 
 • Quyền rút lại chấp thuận. Nếu bạn đã chấp thuận bất kỳ hành động nào mà chúng tôi thực hiện với dữ liệu cá nhân của bạn (cụ thể là chúng tôi dựa vào chấp thuận để làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn), bạn có quyền rút lại chấp thuận của bạn vào bất kỳ thời điểm nào (mặc dù nếu bạn rút lại chấp thuận của bạn, việc đó không có nghĩa là bất kỳ hành động nào mà chúng tôi đã thực hiện với dữ liệu cá nhân của bạn khi đã có chấp thuận của bạn tính đến thời điểm đó là bất hợp pháp). Bạn có thể rút lại chấp thuận của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết được cung cấp dưới đây. 
 • Quyền liên quan đến quyết định tự động. Bạn có quyền không thực hiện theo một quyết định hoàn toàn dựa trên quy trình tự động và mang đến cho bạn các ảnh hưởng về mặt pháp lý hoặc các ảnh hưởng đáng kể khác. Cụ thể là, bạn có quyền: 
 • yêu cầu có sự can thiệp của con người;
 • thể hiện quan điểm của bạn; 
 • yêu cầu giải trình về quyết định đạt được sau khi đánh giá; và 
 • không thừa nhận quyết định đó. 

Bạn có thể lấy thêm thông tin và tư vấn về các quyền của bạn từ Cơ quan bảo vệ dữ liệu tại quốc gia của bạn. 

Bạn có thể liên hệ với Cán bộ phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi tại: Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam. 156 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, hoặc bằng thư điện tử (email). 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Thông báo về Quyền Riêng tư hoặc việc xử lý dữ liệu của Unilever hoặc nếu bạn muốn khiếu nại về một hành vi có khả năng xảy ra vi phạm pháp luật trong nước về quyền riêng tư, vui lòng email tới tuvankhachhang@unilever.com hoặc gửi yêu cầu qua phần “Liên hệ với Chúng tôi (Contact Us)” trên các trang web của chúng tôi. 

Chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo về Quyền Riêng tư này khi cần thiết để phản ánh phản hồi của khách hàng và các thay đổi đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo về Quyền Riêng tư này khi cần thiết để phản ánh phản hồi của khách hàng và các thay đổi đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi đăng các thay đổi đối với thông báo này, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày “cập nhật mới nhất” ở phần đầu của Thông báo này. Nếu các thay đổi đó có tính chất đáng kể, chúng tôi sẽ cung cấp một thông báo dễ nhận thấy hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo qua thư điện tử về các thay đổi của Thông báo về Quyền Riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ các phiên bản trước của Thông báo về Quyền Riêng tư này để bạn xem xét. 

Chúng tôi sẽ không giảm bớt các quyền của bạn theo Thông báo về Quyền Riêng tư này nếu không có chấp thuận của bạn.  

CÁC ĐIỀU KHOẢN HOẶC THÔNG BÁO BỔ SUNG VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ  

Bên cạnh Thông báo về Quyền Riêng tư này, có thể có các chiến dịch hoặc khuyến mãi cụ thể sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản hoặc thông báo bổ sung về quyền riêng tư. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản hoặc thông báo bổ sung này trước khi tham gia bất kỳ các chiến dịch hoặc khuyến mãi nào vì bạn sẽ phải tuân thủ các điều khoản hoặc thông báo bổ sung này nếu bạn tham gia. Bất kỳ các điều khoản hoặc thông báo bổ sung nào về quyền riêng tư sẽ được cung cấp cho bạn theo cách thức dễ nhận thấy. 

Last updated Dec 2021